Mobil veje-software og app får større tyngde på brovægte

Med Smart Weighing System-Agro fra Danvægt kan man på bedriften nøje følge med i, hvor meget af en given afgrøde der hentes fra den enkelte mark, og registrere hvor afgrøden lagres.

Baggrundsbillede uden billedtekst

Med en brovægt er det som bekendt nemmere at få styr på høsten af korn, majs, roer og græs samt forbruget af gødning. Og nu rykker moderne teknologi i form af mobil veje-software og en app til planteavlerens smartphone også for alvor ind i Danvægt A/S’s brovægt-univers.

Hos Danvægt er der for eksempel mulighed for at erhverve en ny generation af mobilt vejesoftware, der giver bedrifterne endnu flere muligheder for at styre produktionen med hensyn til eksempelvis marker og foder. Den nye generation af produktet hedder Smart Weighing System-Agro.

Smart Weighing System-Agro kan bruges uanset, om der arbejdes i marken, på gården, i stalden eller på kontoret. Produktet kan bruges på mobile enheder og på Windows-platforme.

Med Smart Weighing System-Agro kan bedriften nøje følge med i, hvor meget af en given afgrøde der hentes fra den enkelte mark, og registrere hvor afgrøden lagres.

Udveksler let data

Ind- og udvejninger af råvarer, foder med videre håndterer veje-softwaren, ligesom bedriften, i forbindelse med udbringning af gødning eller andre produkter, kan registrere, hvor meget af en given gødningstype, der udbringes til en given mark, lyder det fra Danvægt.

Ifølge producenten kan data let og problemfrit udveksles med andre typer af IT-produkter i bedriften, for eksempel data fra bedriftens markplaner. På basis af en import af markdata kan bedriften i Smart Weighing System-Agro enkelt og hurtigt få oprettet markplanen til brug ved registrering af vejedata for den enkelte mark.

- Der er travlhed på en bedrift, når der høstes. Derfor er det væsentligt, at for eksempel en traktorfører hurtigt kan få håndteret en vejning i Smart Weighing System-Agro. Her kan en traktorfører på sin mobiltelefon derfor med få berøringer foretage registrering af en afgrøde høstet på en mark og samtidig registrere i hvilket depot, afgrøden skal lagres, forklarer man fra Danvægt.

Firmaet tilbyder også en moderne og praktisk app - »Agro Mobile« - som sikrer en hurtig registrering af køretøjets vægt, afgrøde m.v.

Giver overblik

Vejning kan desuden registreres automatisk, hvis der anvendes den såkaldte ANPR-teknologi, som er nummerpladegengivelse i forbindelse med vejninger. Her vil et ANPR-kamera genkende køretøjets nummerplade, og Smart Weighing System-Agro vil foretage registrering af køretøjet.

Når vejningen er registeret, opsamles vejedata i Smart Weighing System-Agro, og på bedriften kan man let danne sig overblik over status gældende for såvel mark og lager.

- Eksempelvis kan Smart Weighing System-Agro opsættes til pr. automatik at opregne udbytter på en eller flere marker for en eller flere afgrøder og danne statistikker over dagens, ugens eller månedens udbytter.

Disse statistikker kan også mailes via Smart Weighing System-Agro til en eller flere modtagere eller direkte til import i andre IT-produkter. Endelig er det også muligt at opsætte statistikker for hvilket udbytte en given mark/afgrøde gav sidste eller forrige år i forhold til aktuel høst.

Hjælp din nabo

- Et ønske fra mange af vores kunder i landbruget har været, at flere bedrifter kan anvende samme løsning. Måske har nabogården ikke en brovægt – og din bedrift har lavet en aftale om, at naboen kan bruge din vægt.

- Vores Smart Weighing System kan arbejde på tværs af bedrifterne, og nabobedriften kan anvende Smart Weighing System og pr. automatik få mailet egne vejninger direkte.

- På bedriften med brovægten samles nabobedriftens vejninger – og man kan eventuelt bruge dette som afregningsgrundlag overfor nabobedriften, lyder det fra Danvægt.

 

Leveres i specialmål

Alle brovægte fra Danvægt kan leveres i forskellige standardlængder eller på specialmål. Yderligere kan vægtene leveres som fritliggende og nedbyggede vægte. Fundamenter til fritliggende og nedbyggede vægte kan leveres som færdigstøbte betonelementer.

- Dette sikrer en meget hurtig montage af fundament og vægt, og dermed hurtig ibrugtagning af den nye brovægt. En brovægt fra Danvægt har altid en bevægelig og flydende vejebro, da vejecellerne er monteret i selvoprettende pendullejer. Denne lejetype er den mest sikre og mest pålidelige lejetype, da dynamiske kræfter ved opbremsning altid overføres optimalt i denne lejetype, lyder det.

Vejecellerne kan enten være analoge vejeceller eller ægte fuldt digitale vejeceller. Begge typer kommer fra markedets mest anerkendte kvalitetsleverandører, hvilket giver sikkerhed for præcise og pålidelige vejninger i mange år til gavn for samhandlen mellem vægtejer og samarbejdspartnere, pointeres det fra Danvægt.

Firmaet anbefaler et årligt service af brovægte, hvor blandt andet brovægten løftes fri af lejer og vejeceller, så lejerne kan renses og smøres. På den måde sikrer man vægtens korrekte funktion og dermed høje præcision.

Læs også