Styrelse sætter ekstra fokus på efterafgrøde-regel

Landbrugsstyrelsen vil fremover have ekstra fokus på, at efterafgrøder efterfølges af forårssåede afgrøder.

Landbrugsstyrelsen minder om, at et areal, der har været etableret med pligtige, husdyr- eller målrettede efterafgrøder, skal efterfølges af en forårssået afgrøde, blomsterbrak, bestøverbrak eller fra foråret 2023 slåningsbrak.

- Vi vil fremover have ekstra fokus på, at efterafgrøder efterfølges af en forårssået afgrøde, skriver styrelsen på sin hjemmeside, og fortsætter:

- Du skal være opmærksom på, at de arealer, som du indberetter efterafgrøder på, skal efterfølges af forårssåede afgrøder. Kravet gælder for arealer med enten pligtige, husdyr- eller målrettede efterafgrøder samt alternativerne brak og efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter.

Efterafgrøden eller alternativet skal være placeret i den mark, hvor det er indberettet i fællesskemaet. Landmanden kan ikke rette i indberetningen efter 10. september.

- Hvor, du indberetter frivillige målrettede efterafgrøder og alternativer, har altså betydning for, hvor du skal etablere forårssåede afgrøder til næste år.

Ændringer skal indberettes

Hvis man har ændringer til placering af efterafgrøder og alternativer til frivillig målrettet kvælstofregulering, skal det indberettes i fællesskemaet.

- Din indberetning er bindende efter 10. september, dog har du altid mulighed for at trække arealer ud af fællesskemaet. Vær opmærksom på, at hvis du trækker arealer med målrettet kvælstofregulering ud af fællesskemaet efter ansøgningsfristen, vil din kvælstofkvote blive reduceret tilsvarende, skriver Landbrugsstyrelsen.

For efterafgrøder udlagt i 2022 forventes det, at der også åbnes op for, at efterafgrøden kan efterfølges af slåningsbrak. Det vil betyde, at en landbruger kan lade sin efterafgrøde stå som brak det efterfølgende forår.

Det vil komme til at gælde både for pligtige og husdyrefterafgrøder samt for efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering. Ændringen kommer, fordi det bliver et krav i henhold til de nye, såkaldte GLM-regler, at alle landbrugsbedrifter skal udlægge minimum 4 procent ikke-produktive elementer, for eksempel brak, på deres arealer.

Ændringen vil gøre det muligt for flere landbrugere at opfylde både krav til efterafgrøder og de nye GLM8-krav, da landbrugeren kan bruge de samme arealer til at opfylde kravene.

Mere information

Du kan læse mere om kravet om forårssåede afgrøder i vejledningen om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022 samt vejledningen om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag.

Læs også