AgroMarkets til planteavlere: Gem gødning til næste år

Er det økonomiske N-optimum i dine afgrøder lavere end kvælstofkvoten, kan du med fordel lagre gødning over til næste år, vurderer AgroMarkets, der råder til at gemme 100 kg gødning pr. hektar.

Handelsrådgiverne fra AgroMarkets har kigget på de høje gødningspriser i forhold til kornpriserne, og om det rent faktisk kan betale sig at bruge hele kvælstofkvoten, som landmændene har været vant til i mange år.

- Vores analyse viser, at det økonomiske N-optimum for planteavleren med fuld handelsgødning i 2022 ligger lavere, end kvælstofkvoten giver mulighed for at tildele. Kigger vi ind i 2023, hvor spændet mellem gødnings- og kornpris er endnu større, falder N-optimum yderligere, siger Henrik Mulvad Madsen, markedsanalytiker hos AgroMarkets.

AgroMarkets anbefaler derfor, at planteavleren med fuld handelsgødning gemmer 100 kg pr. hektar gødning til næste år, såfremt man allerede har hjemkøbt hele kvoten for i år.

For kornkøberen gælder det derimod, at man skal bruge den fulde kvælstofkvote i 2022, da kornet typisk værdisættes højere på disse bedrifter, og da der desuden er adgang til gylle, som er en billigere kvælstofkilde end handelsgødning.

N-optimum lavere trods højere kornpris

Et højere bytteforhold giver et lavere N-optimum i afgrøden. I de scenarier, AgroMarkets har regnet på, ligger bytteforholdet under kvælstofkvoten – altså det man maksimalt må bruge i forhold til lovgivningen.

- I gennemsnit vurderer vi, at det økonomiske optimum i 2022 i vinterhvede for planteavlere med fuld handelsgødning ligger på 180 kg N/ha. Det ligger cirka 20 kg N/ha lavere end kvælstofkvoten, forklarer Henrik Mulvad Madsen.

Skuer han frem imod 2023, forudser han et endnu ringere bytteforhold mellem korn og gødning.

Gem 100 kg gødning til næste år

AgroMarkets anbefaler planteavleren at gemme 100 kg gødning over fra 2022 til 2023.

- Denne øvelse vil være med til at sænke gennemsnitsprisen på gødning til næste sæson og dermed hæve det økonomiske N-optimum i afgrøderne i 2023, uden at man samtidig giver køb på udbyttet i 2022, som man jo flytter gødningen væk fra, lyder det fra AgroMarkets.

Kig på dine egne tal

Henrik Mulvad Madsen understreger, at hans analyse tager udgangspunkt i scenarier – vel vidende, at det ikke giver et præcist billede af alle Danmarks landmænd.

- Jeg opfordrer til, at man kigger på sine egne tal eller eventuelt får hjælp fra sin konsulent til at genberegne det økonomiske N-optimum i sine afgrøder, siger han.

- Denne øvelse vil være med til at sænke gennemsnitsprisen på gødning til næste sæson og dermed hæve det økonomiske N-optimum i afgrøderne i 2023, uden at man samtidig giver køb på udbyttet i 2022, som man jo flytter gødningen væk fra

AgroMarkets

Læs også