Pleje af græs, natur og økologisk arealtilskud: Fristen for at søge nye tilsagn nærmer sig

Ansøgningsfristen for at søge nye tilsagn om pleje af græs- og naturarealer eller tillæg til økologisk arealtilskud er 28. september.

Ansøgningsrunden for nye tilsagn om pleje af græs- og naturarealer er åben frem til og med 28. september, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Du kan fortsat søge tilsagn til pleje af græs- og naturarealer til følgende områder:

Særligt udpegede Natura 2000-arealer. Arealer med en HNV (Høj Natur Værdi) på 5 eller derover, herunder arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Arealer, hvor et tidligere tilsagn udløber (mindst 50 pct. overlap til Natura 2000).

Desuden arealer med lavbund eller vådområder, etableret med støtte under Landdistriktsprogrammet.

Brug skema i Tast selv

- Du skal være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde ikke kan søge de nye et-årige bioordninger fra 2023 på de særligt udpegede Natura 2000-arealer og HNV-arealer, herunder §3-arealer, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Du skal søge de nye tilsagn i tilsagnsskemaet, som du finder i Tast selv.

Hvis du søger tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, begynder tilsagnet 1. september 2022 og slutter 31. august 2027.

Læs også