Lad dine efterafgrøder stå indtil 20. oktober eller senere

For tidlig destruktion af efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder er en af de fem hyppigste fejl, Landbrugsstyrelsen konstaterer på sine kontroller. Nu øger styrelsen kontrollen af især målrettede efterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen sætter i år fokus på efterafgrøder.

- Det gør vi, fordi antallet af overtrædelser er for højt, især på målrettede efterafgrøder, hvor vi i år øger kontrollen, lyder det fra styrelsen.

Det er ifølge styrelsen vigtigt, at du beholder pligtige og husdyrefterafgrøder samt efterafgrøderne under målrettet kvælstofregulering på arealet frem til 20. oktober. Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter må dog først destrueres 1. februar 2023, og efterafgrøder i majs må først destrueres 1. marts 2023.

- For tidlig destruktion af efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder er en af de fem hyppigste fejl, vi finder, når vi kontrollerer efterafgrøder. I tabellen kan du se de forskellige frister for destruktion på efterafgrøder og alternativer, så du undgår at destruere dine efterafgrøder alt for tidligt, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Fristerne gælder både for målrettede efterafgrøder samt pligtige og husdyrefterafgrøder. Du kan læse om de særlige regler for destruktion af MFO-efterafgrøder i forbindelse med sen etablering og græsudlæg i majs i Vejledning om grøn støtte 2022.

Du kan nå at rette op

Hvis du af den ene eller anden grund bliver nødt til at fjerne efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder før datoen for tidligst destruktion, skal du trække arealet ud af din ansøgning om målrettede efterafgrøder i fælleskemaet eller i din indberetning af pligtige, husdyr- eller obligatoriske målrettede efterafgrøder i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA).

Du kan trække arealer ud af ansøgningen eller indberetningerne, indtil kontrollen har meldt sin ankomst.

Under kontrollen tjekkes det, om dine indberettede efterafgrøder og alternativer er på arealerne indtil fristerne for destruktion. Du kan læse mere i styrelsens kontrolinstruks for efterafgrøder 2022, som netop er blevet opdateret.

Frister for destruktion af efterafgrøder
Efterafgrøde eller alternativ til afterafgrøde:

Tidligst destruktion:

Mellemafgrøder må destrueres, hvorefter du kan etablere vintersæd

20. september 2022 

Efterafgrøder og brak må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres (dog ikke udlæg i majs og efterafgrøder med kvælstoffikserende arter)

20. oktober 2022

Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres 1. februar 2023
Udlæg i majs må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres

1. marts 2023

Læs også