Høsten nærmer sig med raske skridt

Udbyttet på markniveau er godt og særdeles nyttigt at kende. Det er som bekendt resultatet af hele årets arbejde. Så min opfordring skal lyde, at man skal gøre en ihærdig indsats for at få udbyttet registreret.

Af Flemming Floor, chefkonsulent planteavl, Agri Nord

Høsten nærmer sig, og det kan blive en tidlig høst i år.

I skrivende stund (uge 26) ser det ud til at blive en mindre en af slagsen på grund af den vedvarende tørke, der har været over hele landet. Lokalt har Nordjylland nok ikke engang været hårdest ramt, men det er på nuværende tidspunkt helt sikkert, at det har kostet udbytte. Heldigvis er der ikke nogen, der kan høste med øjnene.

Fald i normudbyttet

Boniteten er altafgørende for, hvordan afgrøden har modstået tørken. På nogle sandpletter bliver der intet eller meget lidt at høste.

Vårsåede afgrøder kommer til at lide mest, og det er meget varierende, hvad udbyttet vil blive. Marker, der er gødet med gylle efter såning, ser ikke lovende ud. Nogle områder har ikke fået regn efter gødskning. Her vurderer jeg, at udbyttet bliver under 50 procent af norm-udbyttet.

Ærter og hestebønne er meget afhængige af nedbør i blomstringsstadiet. Planten aborterer blomsterne ved vandmangel og udbyttet bliver lavt. Et forsigtigt bud på udbyttet her er 50-60 procent af et normalt år.

Vintersæden holder bedst til tørken. Raps- og Hvedemarkerne ser godt ud. Særligt hvede har før overrasket positivt i et tørt år. Vinterrug, som er den vinterafgrøde, der har størst tørketolerance, klarer sig også godt. Der hvor den ser sølle ud er, hvor den er sået på noget meget dårlig jord.

Økologiske kvægbedrifter ramt

Særligt de økologiske kvægbedrifter er ramt, da de dyrker en stor andel græs.

Udbyttet i græsmarkerne i de første to slæt har været under eller på normalt niveau som følge af et koldt forår og udbredt vandmangel til andet slæt.

De konventionelle brug har typisk 50 procent græs og 50 procent majs. Derfor er de bedre stillet med foderforsyningen i år. Majsen elsker varmen, og hvis der kommer vand nu, kan de faktisk blive rigtig gode. Der er fra denne uge også underskud på vandbalancen i majs mange steder.

Fokus på grovfoder-lagrene

Det er vigtigt at vurdere behovet for supplerende grovfoder.

Planlæg allerede nu, så der er nok grovfoder. Tørken betyder, at grovfoderlageret skal vurderes kritisk og efter behov suppleres med helsæd.

Frø

Frøgræs står meget varierende. De steder, hvor hele marken står op, skal der skårlægges. Det kan være vanskeligt at fastslå det optimale tidspunkt. Vi opfordrer til at tage plante- og frøkonsulenten med på råd.

Vandingstilladelse

Vi har haft mange landmænd, der har haft interesse for at søge om en vandingstilladelse.

Metrologerne forudser et varmere klima, og at der i fremtiden skal være samme vejrtype i længere perioder. Med den baggrund er det oplagt at få tilladelse til at vande.

Få dit udbytte registreret

Udbyttet på markniveau er godt og særdeles nyttigt at kende. Det er som bekendt resultatet af hele årets arbejde. Så min opfordring skal lyde, at man skal gøre en ihærdig indsats for at få udbyttet registreret.

Det er ærgerligt, hvis den viden går tabt – ikke mindst af hensyn fremtidig planlægning og ageren. Og opfordringen gælder alle afgrøder.

Opbevaring af høsten

Det gælder om at bibeholde kvaliteten af høsten, når den lagres, så frø og korn kan leveres i god kondition.

En forudsætning er, at lagrene grundigt rengøres, så lagersvampe og skadedyr ikke bringes videre til den nye høst. En hurtig tørring og efterfølgende nedkøling af varen er vigtig for at forhindre vækst af lagersvampe og gøre frø og korn lagerfast.

Læs mere om Grovfoder og læssemaskiner

Hold dig informeret om de vigtigste nyheder inden for grovfoder og læssemaskiner. Opdag ny teknologi, og lad dig inspirere af branchens mest bæredygtige og effektive praksisser.

Læs mere her

Læs også