Store regnmængder giver udfordringer med afgrøderne

- Man vurderer, at selv afgrøder, der ikke direkte står under vand, men blot står i en vandmættet jord, kan tabe op til 25 procent af udbyttet, fortæller planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak, AgriAdvice.

Der bør være langt mere opmærksomhed på drænkapacitet med den stigende mængde nedbør. Her er en gylleudlægger kørt fast i en vandmættet rapsmark. Arkivfoto Hans Jørgen Bak understreger, at tilstrækkelig drænkapacitet er så grundlæggende et krav til jordens dyrkningsevne. Foto: Henning K. Andersen

Der faldt rekordmeget nedbør i 2023, og i det nye år er der også faldet så store regnmængder, at flere marker over hele landet står mere eller mindre under vand.

Det medfører udfordringer for planteavlerne, der risikerer skader på afgrøderne og dermed lavere udbytter.

- De mest udsatte vintersædsafgrøder er de sent såede med dårligt udviklet rodnet, fastslår planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak, AgriAdvice.

- Hvede kan normalt klare 10-14 dage under blankt vand uden at tage skade – igen afhængig af, hvor udviklet og veletableret den er.

Mere skade gør blankt vand i vinterraps- og vinterbygmarker, der hurtigt efterlader bare pletter i marken, når vandet forsvinder.

Vintersæd står dårligt

- De marker har helt klart en udfordring nu, da de kun har nået at udvikle et svagt rodnet. Allerede efter fire til fem dage med blankt vand var der i november tydelige skader fra vand.

Og helt generelt kan det give bekymring for, om vintersæden i år er dårligere til at tåle både den usædvanligt store mængde nedbør og efterfølgende frost.

- Afgrøderne er ikke vokset så godt til i efteråret, som vi har kunne ønske, og flere ukrudtsløsninger har virket lidt til den hårde side, vurderer Hans Jørgen Bak.

Det svagere udviklede rodnet kan også blive en udfordring, hvis der igen kommer en tørkeperiode allerede i april.

Tidlig såning vigtig

Det understreger igen vigtigheden af tidlig såning af vintersæd med tid til etablering af et stort rodnet i efteråret.

- Vi har nok i en periode talt for senere såning af hensyn til at begrænse græsukrudtsproblemer, men bekæmpelse af græsukrudt er nu hjulpet af blandt andet ukrudtsmidlet Mateno Duo sammen med Boxer.

Hvad kan der her og nu gøres for at hjælpe en svag og vandplaget vintersæd?

- Vi bør forberede, at der ved lidt frost i februar tidligt kan udbringes en ammoniumgødning på vintersæden, pointerer Hans Jørgen Bak.

Det sikrer, at planterne via tidlig start kan indhente noget af det forsømte fra efteråret.

I tilfælde af omsåning bør man sikre sig, at man rent faktisk kan skaffe såsæd – enten fra eget lager eller fra indkøb. Der er nemlig meget lidt såsæd på markedet.

- Vigtigt er det også at registrere de vandlidende områder i ens marker, så drænene kan forbedres – både hvor der står vand, og hvor det hurtigt forsvinder igen.

Opjuster dræn

I det hele taget bør opmærksomheden på drænkapaciteten opjusteres de fleste steder med de tilsyneladende større nedbørsmængder – ligesom man gør i det offentlige kloaksystemer.

- I stedet for at køre ud og efterså på måske ret små områder, hvor afgrøden er væk efter stående vand, så er det måske bedre at bruge de bare pletter til at få gravet op og ordnet dræn, påpeger Hans Jørgen Bak.

Ofte vil man tænke, at dræn skal ordnes i efteråret.

- Men i efteråret har man travlt og udskyder måske drænarbejdet eller laver større skader ved kørsel i de våde marker.

- Så hellere køre i en tør afgrøde i juni, hvor man har bedre tid og ofre de få kvadratmeter afgrøde, som drænarbejdet vil ødelægge. Den prioritet bør man i mange tilfælde give drænene.

Læs også