bannerPos

Danske landmænd har købt langt færre pesticider end europæiske kolleger

- Det kan ikke blive ved med at være lagerforskydninger, lyder det fra Søren Thorndal Jørgensen, chefkonsulent i L&F, efter at statistik viser, at Danmark i den grad slår ud i EU-statistikken, når det kommer til et fald i mængden af solgte pesticider.

Lasse Ege Pedersen

25-09-2018 08:16
Salget af pesticider er faldet med 51 procent i Danmark fra 2011 til 2016, viser nye tal fra EU’s statistikkontor, Eurostat. Det faldende salg i Danmark er ikke kun resultat af den hamstring, som fandt sted op til omlæggelsen af de danske pesticidafgifter i 2013, mener chefkonsulent i L&F.

Danske landmænd har på fem år haft et nærmest ekstremt stort fald, når det kommer til, hvor store mængder pesticider de køber sammenlignet med kollegerne i andre EU-lande. Salget i Danmark er således mere end halveret i perioden 2011 og 2016.

Det viser tal fra Eurostat, EU’s officielle statistikbank.

Hvor de danske landmænd købte 5.285 tons i 2011, så købte de i 2016 samlet set 2.589 tons. Det er et fald på 51 procent, og det suverænt største fald blandt de 16 EU-lande, som har afleveret deres data til Eurostat for den seneste fem-års-periode, som optræder i den officielle statistik.

Faktisk er salget af pesticider i de 16 lande totalt steget med 1,6 procent i samme periode, hvor man i Danmark har halveret salget. I et land som Belgien, der arealmæssigt er mindre end Danmark, købte man i 2016 næsten 7.000 tons pesticider, hvilket er en stigning på 11 procent, og altså over 2,5 gange over niveauet i Danmark.

Fra Eurostat lyder det i en bemærkning til statistikken, at når det kommer til Danmark, så skal det meget store procentmæssige fald af salget af pesticider tilskrives effekterne af den ændring af pesticidafgiften, som kom i 2013. Her blev de mest belastende pesticider dyrere, og der er dermed blevet hamstret pesticider i årene, før afgiftsændringen trådte i kraft. Salget har altså dermed været meget højt i begyndelsen af den fem-årige periode, mens det tilsvarende har været meget lavt i slutningen af perioden.

 

Ikke hamstring alene

Men i følge Søren Thorndal Jørgensen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, kan den hamstring for en håndfuld år siden dog langt fra alene forklare, at Danmark i den grad skiller sig ud, når det kommer til et faldende salg af pesticider.

- Det kan ikke blive ved med at være lagerforskydninger. Det er uden tvivl, fordi man bruger mindre. Landmændene er blevet bedre til at sprøjte mere optimalt. Altså optimeret dosis på det rette tidspunkt.

- Priserne på korn har også været lave i perioden. Det betyder, at landmanden tilpasser indsatsen efter, hvad der er af potentiel fortjeneste, siger Søren Thorndal Jørgensen.

Han forklarer, at han mener, at faldet i Danmark dermed er yderst bemærkelsesværdigt. Ikke mindst set i lyset af, at der på EU-plan samlet set er et svagt stigende salg af pesticider, hvilket jo også indikerer et større forbrug.

- Det tyder på, at der er flere problemer, der skal løses i markerne. Så at vi i Danmark er i stand til at sænke det så meget, det er fantastisk. Der synes jeg virkelig, at man skal rose de danske landmænd, siger Søren Thorndal Jørgensen.

I alt blev der solgt 335.000 tons pesticider i de 16 EU-lande i 2016 mod 330.000 tons pesticider i 2011.

Udvikling af salg af pesticider i 16 EU-lande

 

Salg 2011

Salg 2016

%-mæssig ændring  

1. Danmark

5.285

2.589

-51,0

2. Portugal

14.024

9.775

-30,3

3. Irland

3.715

3.134

-15,6

4. Italien

70.250

60.219

-14,3

5. Malta

129

116

-10,1

6. Rumænien

11.427

10.813

- 5,4

7. Grækenland

4.574

4.708

+ 2,9

8. Slovenien

1.121

1.157

+3,2

9. Spanien

73.113

76.940

+ 5,2

10. Tyskland

43.856

46.889

+ 6,9

11. Belgien

6.154

6.826

+10,9

12. Polen

21.774    

24.450

+12,3

13. Ungarn

8.548

9.764

+14,2

14. Slovakiet

1.807

2.093

+15,8

15. Frankrig

61.337

72.037

+17,4

16. Østrig

3.447

4.361

+26,5

Totalt EU16

330.561

335.871

+1.6

Kilde: Eurostat

Høsten er startet sent i Spanien

Det har været en rimelig vækstsæson, og de første udbytter i vinterbyg ligger på pæne normaludbytter. Det fortæller jyske Vagn Fog-Petersen, der driver 200 hektar i det sydøstlige Spanien.

- En foderplan er ligegyldig, hvis køerne sorterer

D&K-rådgiver Rasmus Bygum-Krarup fastslog vigtigheden af at lave en foderblanding, køerne ikke skiller ad.

Semler Agro vil etablere ny afdeling på Lolland-Falster

Semler Agro og Søllested Maskinforretning er ikke blevet enige om en aftale om John Deere-salg i fremtiden, og nu leder Semler Agro efter et nyt domicil på Lolland-Falster. Det er helt afgørende, at vi fortsat er tæt på kunderne, siger Semler Agros direktør.

Katastrofe-høst på op mod halvdelen af de franske marker

Især vinterrapsen er hårdt ramt af tørkeperioder. - Men også mange kornavlere i det centrale Frankrig vil blive positivt overrasket, hvis de høster en tredjedel af deres normaludbytte, siger danske Karsten Work, der driver landbrug i Frankrig.

Slagtesvineproducenter forventer at producere mindre

Dansk slagtesvineproduktion vil falde 4-6 procent i de kommende tre år, vurderer Landsforeningen af Dansk Svineproducenter efter at have lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer.

Dybt uenige Aarhus-professorer: - Jeg mener, at Stiig Markager tager fejl i flere påstande

Det er problematisk, at professor i havbiologi Stiig Markager udtaler sig om forhold, der ligger uden for hans fagområde, lyder det fra Jørgen E. Olesen, professor i agroøkologi.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.
Side 1 af 1573 (31459 artikler)Prev1234567157115721573Next