Halmkontrakter bliver udfordret

Halmleverandører skal gøre et stort arbejde for at leve op til kontrakter.

Det tørre vækstår ser ud til at give store udfordringer med at have tilstrækkeligt med halm på markerne. Der bliver udfordringer med at leve op til leveringskontrakter til blandt andet husdyrproducenter og varmeværker. Sådan lyder konklusionen fra Danske Halmleverandører
-  Det er vigtigt, at alle halmleverandører viser professionalisme og gør et stykke arbejde i perioden op til høst, for at finde ekstra arealer at hente halm fra i år. Der må også godt findes kreative løsninger og hentes andre typer af halm, end den kontraktmæssige. Sørg dog for at tage fat i værket inden der indgås store kontrakter om køb af halm, lyder opfordringen fra foreningen.

Sikring af kunderne

I ekstreme år som i år, skal der findes løsninger til sikring af kunderne i branchen, så ingen husdyr mangler foder eller strøelse samt at varmen er til stede for varmeværkets kunder.
- Det er usikker på nuværende tidspunkt hvor meget halm der kan komme til at mangle, hvorfor vi opfordre alle leverandører til at sikre rigeligt med arealer til halmbjergning, siger Hans Stougaard, formand for Danske Halmleverandører og fortsætter:
-  Vi har et ansvar overfor vores kunder at sikre leveringerne af halm, og det ansvar er vi os meget bevist i branchen.
Det er utrolig dårlig timing med det tørre vejr, da vi alle husker den ekstremt våde høst i 2017, der betyder at alle lagre et helt tømte.
-  Vi har støvsuget lagrene, så der er ikke noget at komme efter i laderne, siger Hans Stougaard.
Det er år som 2017 og nu 2018 der viser hvor vigtigt det er altid at have halm på lager til ekstreme år. At vi nu oplever flere år i træk med ekstremt år, er meget usædvanligt.
Danske Halmleverandører anbefaler altid at der indregnes plads til 15 procent halm på lager, i den pris som udregnes når der indgives bud på halm. 
 

Læs også