bannerPos

Hvornår afløser robotter traktorerne i større stil?

- Foreløbig skal FarmDroid takkes på landbrugserhvervets vegne for at have udviklet en meget lovende opstart på robotter i specialafgrøder og på sigt også i de større konventionelle afgrøder, siger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
08-06-2019 13:30
- FarmDroid markrobot har bestemt store perspektiver, vurderer Christian Rabølle, som er maskinkonsulent ved VKST. Han ser et helt aktuelt behov for robotten i økologiske bedrifter. Men han ser også gerne, der høstes mere erfaring fra konventionelle pioner-landmænd.

Det er godt gået af de to sønderjyske landmænd. Og robot-projektet skal bestemt støttes og tales op.

Det er holdningen fra maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST, som ser store perspektiver i den lette FarmDroid-robot.

- Nu er de første afprøvninger i praksis overstået, og de værste børnesygdomme klaret. Og FarmDroid kom i fri handel her fra 1. juni. Der kan sagtens ses et pænt marked for denne så/luge-robot i en lang række økologiske afgrøder. Og sikkert i specialafgrøder såsom havefrø, hvor Vikima Seed eller Jensen Frø kunne investere i en stribe FarmDroids til deres avlere, vurderer han.

- Det bliver en almindelig driftsøkonomisk kalkule at regne rentabilitet på robotter i forhold til traditionelle maskinsæt

Christian Rabølle, maskinkonsulent VKST

Ude i det konventionelle markbrug i afgrøder som raps og korn forudser Christian Rabølle imidlertid nogle flere år, inden den kan blive rentabel.

- Prisen virker umiddelbar høj, hvis den ligger oppe på knap en halv million kroner pr. robot. Som landmand kunne man godt på sigt ønske sig en sund konkurrence på robotområdet som for øvrige maskintyper, vurderer maskinkonsulenten.

Andre også i gang

Men foreløbig fortjener det store, danske udviklingsarbejde anerkendelse – ikke mindst da det også internationalt er pionerarbejde.

- De store traktorfirmaer har naturligvis også en udvikling i gang – blandt andet arbejder Agco på små, robotlignende enheder. Men måske er ønsket ikke så stort, da det vil modarbejde firmaernes store produktionsanlæg for traktorer og markmaskiner, vurderer Christian Rabølle.

Så han ser de næste fem år for FarmDroid som primært til brug i økologiske bedrifter og i specialafgrøder.

- Derefter er robotten nok renset for begynderfejl og måske kommet ned i pris, så også konventionelle planteavlere – måske hjulpet af færre herbicider til rådighed – vil kunne få en fornuftig driftsøkonomi i den mandskabsbesparende robot.

Hurtigere og bredere

Christian Rabølle peger på, at indenfor de almindelige markmaskiner er udviklingen gået i retning af, at vi kører hurtigere og bredere.

- Vi har 36 meters sprøjtebom og seks meter brede såmaskiner med meget god fart. Måske går det ud over håndværket, men det er sådan effektiv arbejdskraft, som robotten skal op at konkurrerer med.

- Det bliver en almindelig driftsøkonomisk kalkule at regne rentabilitet på robotter i forhold til traditionelle maskinsæt.

Flere funktioner

Han så gerne flere funktioner på robotten end alene at så og luge – ellers skal der alligevel haves almindelige traktorer og maskiner ved siden af robotterne.

- Vi har 36 meters sprøjtebom og seks meter brede såmaskiner med meget god fart. Måske går det ud over håndværket, men det er sådan effektiv arbejdskraft, som robotten skal op at konkurrerer med

Christian Rabølle, maskinkonsulent VKST

 

Antagelig skal man gennem en udvikling som fra den grå Ferguson og op til den 500 hk traktor også indenfor robotter, som skal komme i flere forskellige størrelser.

- Men foreløbig skal FarmDroid takkes på landbrugserhvervets vegne for at have udviklet en meget lovende opstart på robotter i specialafgrøder og på sigt også i de større konventionelle afgrøder, slutter Christian Rabølle.

Komplicerede regler for unge i landbruget

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

Sodødeligheden blev sænket med 35 procent

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Hold på søerne og få en nem merindtjening

Beregninger fra Velas svinekonsulenter viser, at der kan være en fortjeneste på 180-280.000 kr. om året ved at øge overlevelsen af søer med fem procent.

Russisk hvedeproduktion nedskrives

Efterhånden som den russiske hvedehøst skrider frem, har det vist sig, at udbytterne i år ikke bliver så gode, som tidligere forventet. Derfor nedskriver det russiske konsulentbureau Sovecon nu den samlede russiske hvedeproduktion for 2020.

Kommer olieprisen nogensinde op igen?

Olieprisen har fundet sig et mere stabilt leje efter måneder med voldsomme udsving. Set i forhold til februar måned, så er olieprisen dog stadig lav, og det er nu spørgsmålet, om vi nogensinde igen vil se en oliepris på niveauerne fra før coronakrisen.

Frøgræshøsten udfordret af vejret

Regn har udfordret i engrapgræs, og blæst har kostet tab i rødsvingel

- Med den nye aftale vil vi sikre sukkerroerne i Danmark

Troels Frandsen er ny formand for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked. – Nu har vi netop indgået en fornyet aftale med Nordic Sugar, der skal medvirke til at sikre den fortsatte sukkerroedyrkning i Danmark, fastslår han.
Side 1 af 1876 (37510 artikler)Prev1234567187418751876Next