bannerPos

Kraftigste gulrustangreb i 30 år

Gulrust i sprøjtemist i hvede fotograferet den 2. juni i år. Foto: Ghita Cordsen Nielsen.

Keld Jakobsen

Udvikler
08-06-2019 08:05

Gulrust har igen bredt sig en del i denne uge, og i mange marker i hele landet ses kraftige angreb.

- Sidst, vi havde så meget gulrust, var, da vi dyrkede sorten Sleipner. Sorten var meget udbredt i dyrkningen og fik kraftige angreb fra 1989, og især i 1990 var der udbredte og kraftige angreb, fortæller landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Det er således 30 år tilbage i tiden.

- Udbredelsen af gulrust varierer fra landsdel til landsdel, og især kystnære områder er hårdt ramte. Hver dag meldes om nye angreb, og angreb findes i hele landet, også i Nord- og Vestjylland, hvor angrebene er kommet senere, oplyser Ghita Cordsen Nielsen.

Set i marken i denne uge

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Vinterhvede

Der er i de observerede marker i denne uge udløst bekæmpelse af gulrust i 90 procent af de ubehandlede marker med Benchmark, 75 procent af markerne med Kalmar, 50 procent af markerne med Sheriff og KWS Zyatt og 30 procent af markerne med Elixer og KWS Lili.

I Torp er udløst bekæmpelse i 21 procent af markerne.

I Informer og Graham findes ingen eller næsten ingen gulrust.

Vær også opmærksom på gulrustangreb i vårhvede især i efterårssåede marker.

Brunrust: Der er set svage angreb af brunrust i to marker med KWS Lili og Benchmark samt i en mark med Kalmar og Torp. Fra praksis er også modtaget nogle meldinger om brunrust, så følg udviklingen.

Meldug: bekæmpelse er ikke længere aktuel.

Septoria: Der er udløst septoriabekæmpelse i mange marker. Angrebene bliver synlige cirka tre uger efter smitte. Mange steder var der gode forhold for angreb af septoria omkring Bededag den 17. maj. Disse angreb vil vise sig nu lige før pinse. Mindst septoria er fundet i Informer.

I områder og sorter med et højt smittetryk af gulrust er det vigtigt ikke at have mere end 14 dage mellem behandlingerne. I områder og sorter med et højt smittetryk af gulrust kan der derfor i år blive behov for en ekstra sen behandling med triazoler rettet mod gulrust.

Vær meget opmærksom på triazolreglerne. Tilsætning af Orius tæller meget i regnskabet, så det kan være aktuel i stedet at tilsætte Comet Pro, som ikke tæller med i triazolregnskabet, og som har svagere effekt på gulrust end Orius.

Vær også meget opmærksom på evt. begrænsninger i antallet af behandlinger med de forskellige midler. F.eks. må følgende midler maks. anvendes 2 gange pr. sæson i vinterhvede: Prosaro, Proline Xpert, Proline, Folicur Xpert. Der er ingen restriktioner på antallet af behandlinger med Comet Pro og Orius.

Bekæmpelse af gulrust er senest aktuel i vækststadium 71 ( kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Vær dog opmærksom på at sprøjtefristerne for de anbefalede midler er vækststadium 69 (afblomstret).

Bladlus: angrebene er svage. Det højeste angreb er 15 procent angrebne strå.

Der er sket en stigning i forekomsten af hvedegalmyg, men der er stadig kun fanget relativ få hvedegalmyg. Kun et enkelt sted (Holeby på Lolland) er der fanget over 30 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag. De længst fremskredne hvedemarker er i vækststadium 59 (gennemskredet) og er snart ikke længere modtagelige.

Det gennemsnitlige vækststadie er 56 (akset 60 procent gennemskredet), mens de længst udviklede marker er begyndt at blomstre.

Vinterbyg

Bygrust er fortsat mest udbredt, og relativ kraftige angreb er fundet i mange marker. Mest er fortsat fundet i KWS Kosmos, SY Galileoo og KWS Meridian, og mindst er fundet i Frigg.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 31-65 (1 knæ udviklet til blomstring) ved over 10 procent angrebne planter.

Skoldplet er næstmest udbredt, og mest ses fortsat i Frigg.

Der er begyndende angreb af Ramularia i nogle marker. Sene angreb tillægges mindre betydning.

Ved en sen supplerende bekæmpelse, som udelukkende er rettet mod bygrust, kan anvendes ren Orius.

Det gennemsnitlige vækststadie er 70 (afblomstret), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 73 (tidlig mælkemodent vækststadie).

Svampebekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de fleste marker.

Rug

Rugen er nu så fremskreden i udviklingen, at der kun skal holdes øje med brunrust. Brunrust har igen bredt sig i den forløbne uge, og der er meget brunrust i flere rugmarker. Der er denne uge udløst bekæmpelse i 50 procent af de ubehandlede observerede marker. Der er ingen tydelige sortsforskelle.

Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter i vækststadium 32-69 (to knæ udviklet til afsluttet blomstring).

Brunrust udvikler sig ofte hurtigere i juni end tidligere på året, da brunrust trives bedst ved lidt højere temperaturer. Ved høje temperaturer kan brunrust brede sig meget hurtigt.

Svampebekæmpelse i rug skal nu til at afsluttes.

Det gennemsnitlige vækststadie er 66 (under blomstring).

Vårbyg

Svampesygdomme: bygrust er mest udbredt, og angreb er fundet i de fleste sorter. Der er udløst bygrustbekæmpelse i 10 procent af de ubehandlede observationer.

Bygbladplet findes også i flere marker og mest i RGT Planet, hvor der er udløst bekæmpelse i fem procent af de ubehandlede observerede marker.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring halvvejs) ved over 10 procent angrebne planter. Bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 32-60 (to knæ udviklet til fuld genemskridning) ved over 25 procent angrebne planter (to knæ udviklet til fuld gennemskridning). I den meget modtagelige sort Laurikka bekæmpes dog ved over 10 procent angrebne planter.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst fem dage med nedbør optalt fra vækststadium 31.

Vær især opmærksom på angreb af bygbladplet og skoldplet i vårbyg med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning. Fra praksis er meldt om et enkelt tilfælde af meget bygbladplet under disse forhold.

Skadedyr: angrebene af kornbladbillens larve har bredt sig i den forløbne uge, og i flere marker ses mere udbredte angreb. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå. Små larver er lettest at bekæmpe. Angrebene af bladlus er svage. Der er fundet op til 10 procent angrebne strå.

Det gennemsnitlige vækststadie er 37 (fanebladet synligt), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 49 (første stak synlig).

Bygfluer i vårhvede og vårbyg

Der findes fortsat flest bygfluer i vårhvede.

I vårhvede er der de seneste dage fundet bygfluer på 9 af 12 lokaliteter. Der er fundet en stigning i antallet af bygfluer i forhold til sidste uge. Flest bygfluer er fundet ved Give.

I vårbyg er der fundet bygfluer på 8 af 19 lokaliteter. Flest bygfluer er fundet igen ved Gelsted på Fyn.

Da der sidste år var udbredte angreb af bygfluens larve i vårhvede, anbefales bekæmpelse i vårhvede. Sentsåede marker skades mest, men bekæmpelse anbefales i alle forårssåede vårhvedemarker.

Alm. rajgræs

Der er meget kronrust og op til 15 procent dækning i en ubehandlet mark. Angreb er fundet i 80 procent af de ubehandlede marker, og der er denne uge udløst bekæmpelse i 70 procent af de ubehandlede marker.

Kronrust anbefales bekæmpet ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) til vækststadium 69 (afsluttet blomstring).

Det gennemsnitlige vækststadie er 57 (under skridning), mens de længst udviklede marker er under blomstring.

Kilde: Seges

jpj

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next