Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Selvom det er et mildt efterår, og vi for det meste slås med store nedbørsmængder, har en til to nætter med frost ned til to til tre grader under frysepunktet været nok til, at mange af de majsafgrøder, som stadig står på markerne, er frosset ned og nu er så godt som visne.

Det fortæller planterådgiver Thomas Harbo, Sagro og minder om, at der – som altid, når det drejer sig om vejrmæssige hændelser – er store forskelle fra lokalitet til lokalitet.

- Her i det vestlige Jylland ser vi det flere steder, og et sikkert tegn på, at afgrøden er frosset ned og ikke regulært afmodnet eller død af andre årsager, er en sødlig duft lidt som godt hø, siger han.

Stumperne skal reddes

Når majsen er frosset ned til under kolben, er afgrøden om ikke død, så dog tæt ved, og man kan, ifølge Thomas Harbo ikke forvente nogen yderligere produktion.

- Der kan dog stadig ske en vis omlejring af sukker fra stænglen til kernerne, forudsat at der ikke findes »black spot«, hvor kernerne hæfter til kolben. Generelt afmodner og visner afgrøden ret hurtigt, og helsædskvaliteten forringes i takt med det, lyder det fra planterådgiveren.

- Her i det vestlige Jylland ser vi det flere steder

Thomas Harbo, planterådgiver, Sagro

Han fremhæver den aktuelle fodersituation, om man kan køre på arealet og hvordan majsen generelt vurderes som faktorer af betydning for, hvordan afgrøden skal høstes.

- Er siloerne fyldte, og er det kun få og små arealer, som er frosset ned, vil jeg anbefale, at man afventer situationen og høster det resterende på den måde, man finder mest velegnet. Mangler man derimod stadig at høste en større del af majshelsæden, skal man forsøge at få ensileret majsen som helsæd, så snart det kan lade sig gøre. Det gælder i disse tilfælde om at »redde stumperne«, siger Thomas Harbo.

hl

Læs også