bannerPos

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Majsafgrøde, der er frosset ned til under kolben. Foto: Thomas Harbo, Sagro
19-10-2019 12:36

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Selvom det er et mildt efterår, og vi for det meste slås med store nedbørsmængder, har en til to nætter med frost ned til to til tre grader under frysepunktet været nok til, at mange af de majsafgrøder, som stadig står på markerne, er frosset ned og nu er så godt som visne.

Det fortæller planterådgiver Thomas Harbo, Sagro og minder om, at der – som altid, når det drejer sig om vejrmæssige hændelser – er store forskelle fra lokalitet til lokalitet.

- Her i det vestlige Jylland ser vi det flere steder, og et sikkert tegn på, at afgrøden er frosset ned og ikke regulært afmodnet eller død af andre årsager, er en sødlig duft lidt som godt hø, siger han.

Stumperne skal reddes

Når majsen er frosset ned til under kolben, er afgrøden om ikke død, så dog tæt ved, og man kan, ifølge Thomas Harbo ikke forvente nogen yderligere produktion.

- Der kan dog stadig ske en vis omlejring af sukker fra stænglen til kernerne, forudsat at der ikke findes »black spot«, hvor kernerne hæfter til kolben. Generelt afmodner og visner afgrøden ret hurtigt, og helsædskvaliteten forringes i takt med det, lyder det fra planterådgiveren.

- Her i det vestlige Jylland ser vi det flere steder

Thomas Harbo, planterådgiver, Sagro

Han fremhæver den aktuelle fodersituation, om man kan køre på arealet og hvordan majsen generelt vurderes som faktorer af betydning for, hvordan afgrøden skal høstes.

- Er siloerne fyldte, og er det kun få og små arealer, som er frosset ned, vil jeg anbefale, at man afventer situationen og høster det resterende på den måde, man finder mest velegnet. Mangler man derimod stadig at høste en større del af majshelsæden, skal man forsøge at få ensileret majsen som helsæd, så snart det kan lade sig gøre. Det gælder i disse tilfælde om at »redde stumperne«, siger Thomas Harbo.

hl

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.

Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.

Nu skal selvstændige kun tænke på én frist: 1. september

Stort set alle grupper af skattepligtige kan nu nøjes med at forholde sig til en enkelt skattefrist. Det er en fordel for landmændene, fastslår skatteekspert.
Side 1 af 1849 (36971 artikler)Prev1234567184718481849Next