Mange muligheder i én FarmTracking-app

Hos LandboThy undrer man sig over, hvorfor der ikke er flere landmænd, der har fået øjnene op for mobilappen FarmTracking.

I LandboThy er fokus på digitaliseringen stort, både internt i virksomheden, men også eksternt hos kunderne er der en digitaliseringsproces i gang.

Informationer og retningslinjer indenfor landbrug er mange, og det kan være svært at finde forklaring på hvad der er op og ned. Derfor undrer det også de ansatte i afdeling for Planter- og Miljø hos LandboThy, at så få landmænd har fået øjnene op for mobilappen FarmTracking. Appen er primært udviklet til at holde overblik og registrere opgaver i marken.

- Vi har på nuværende tidspunkt 50-60 FarmTrackingbrugere blandt vores kunder, og deres holdning er klar og entydig: »Det er virkelig smart«, men vi ser gerne, at endnu flere kommer i gang med at bruge FarmTracking, da det åbner rigtig mange muligheder for blive skarpere på sit markbrug, siger planterådgiver Sofie Bryndum.

Digital sprøjtejournal

Digital føring af sprøjtejournal har for langt de fleste brugere af FarmTracking været den primære årsag til at give sig i kast med appen. Når landmanden registrer sprøjtninger i FarmTracking, bliver informationerne automatisk synkroniseret med Mark Online (planterådgivernes markprogram), hvilket sparer rådgiveren for en del manuelt tastearbejde fra de håndskrevne lapper papir, der tit udgør en sprøjtejournal.

Samtidig er det altid nemt og hurtigt at lægge den videre sprøjtestrategi med sin planterådgiver, da vedkommende altid har et ajourført overblik over sprøjtehistorikken.  

Som noget nyt i år kan der også udføre en pesticidkontrol i FarmTracking. Denne funktion hjælper med at overholde regler vedrørende samlet total dosis og antal udbringninger af de enkelte midler. Bruger man tankblandingsfunktionen inden sprøjtning, kan man på den måde undgå mange fejl.

Kortlægning af dræn

I år er LandboThy gået i gang med at digitalisere drænkort for landmændene og få dem lagt ind i FarmTrackappen, så de altid er ved hånden, når behovet opstår i marken. På den måde er det muligt at reducere tidsforbrug, når eksisterende drænsystemer skal lokaliseres.

En af de landmænd, der bruger digitaliserede drænkort, er Søren Nielsen fra I/S Bakgården.

- Efter jeg har fået mine drænkort digitaliseret i LandboThy har jeg altid mine drænkort med mig. Med mine digitale drænkort i FarmTracking har jeg nu mulighed for nemmere og hurtigere at finde de gamle dræn og kan også selv registrere nye dræn. Det er meget tidsbesparende og giver et betydelig bedre overblik, fortæller han.

Ved brug af FarmTracking sikres kortene fremover. Således man hurtigt kan lokalisere nuværende drænsystemer i forbindelse med vedligehold, samt registrering af udvidelse til eksisterende drænsystemer.

Natur & Miljørådgiver Morten Linnemann Madsen fra LandboThy arbejder til dagligt med appen.

- Der er ingen tvivl om, at belastningen af drænsystemerne stiger, bl.a. på grund af stigende nedbørsmængder, hvorfor behovet for let at kunne genfinde og registrere dræn fremover vil stige, og her er FarmTracking bare et rigtig godt og nemt redskab for landmanden, der sikrer, at alle informationer er samlet et sted, siger han.

Registrering af andre handlinger

Mulighederne med FarmTrackingappen er mange og det er også muligt at benytte hotspotfunktionen, til bl.a. at registrere store sten i marken samt områder med meget flyvehavre eller anden ukrudt. FarmTracking husker placeringen, og man kan nemt få vist udvalgte markeringer på sit markkort.

Enkelte brugere er blevet så begejstrede for FarmTracking, at de er begyndt at registrere maskinhandlinger på alle opgaver (fx til jordbearbejdning, såning, sprøjtning mv.). Samtidig får de lavet en FMS-maskinanalyse (Foder-Mark-System), så de kender omkostninger på maskindelen. Målet er at kunne beregne dækningsbidrag ned på enkeltmarks niveau ved at fordele maskinomkostninger ud på de forskellige maskinhandlinger og på den måde blive klogere på økonomien på de enkelte marker.  

 

Læs også