bannerPos

Minister vil forebygge resistens i landbruget

- Resistenshandlingsplanen skal hjælpe landmanden til at vælge de optimale løsninger, så vi både forebygger risikoen for resistens og samtidig bruger så lille en mængde pesticider som muligt. De nye initiativer vil gavne både landmændenes pengepung og miljøet, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Per Jørgensen

Journalist
12-03-2019 12:43
Jakob Ellemann-Jensen er klar med ny handlingsplan, som skal forebygge resistens i skadeligt ukrudt, svampe og insekter.

Udvikling af resistens er et problem. For landmanden, der får ødelagt høsten af svampe, insekter eller ukrudt, og for miljøet, fordi resistens kan få landmanden til at bruge skrappere pesticider. Med en ny resistenshandlingsplan vil miljø- og fødevareministeren undgå, at problemet løber løbsk.

Resistenshandlingsplanen beskriver en række tiltag, som regeringen sammen med de øvrige aftaleparter nu sætter i gang. Der er blandt andet fokus på et sundt skifte mellem afgrøder fra år til år, mere robuste sorter, ny teknik og optimal planlægning. Samtidig lægger planen op til mere vidensindsamling og udvikling af teknologi, og den stiller krav om, at landmanden dokumenterer sin brug af de såkaldte IPM-principper også kendt som integreret plantebeskyttelse eller godt landmandskab.

- Resistenshandlingsplanen skal hjælpe landmanden til at vælge de optimale løsninger, så vi både forebygger risikoen for resistens og samtidig bruger så lille en mængde pesticider som muligt. De nye initiativer vil gavne både landmændenes pengepung og miljøet, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen og aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har afsat 15 mio. kroner ekstra over de næste tre år til resistenshandlingsplanen, til partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi og andre indsatser for godt landmandskab. I alt er der afsat 22 mio. kroner til den samlede IPM-indsats de kommende år.

De otte IPM-principper

IPM-principperne fremgår af EU's rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider.

  1. Man forebygger og bekæmper skadevoldere ved hjælp af flere metoder, navnlig ved at have et varieret og sundt sædskifte, at bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder, at bruge resistente eller tolerante sorter, når det er muligt, og bruge udsædsmateriale af høj kvalitet, at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang, at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr og at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal.
  2. Man overvåger skadevolderne i afgrøderne med passende metoder og værktøjer, bruger varslings-, prognose- og diagnosticeringsmetoder, når det kan lade sig gøre og søger råd hos professionelt kvalificerede rådgivere. 
  3. Man inddrager varslinger, prognoser og grænseværdier, når man tager beslutninger om plantebeskyttelse. 
  4. Man vælger biologiske, fysiske og andre ikke-kemiske metoder mod skadevolderne, hvis de er tilstrækkeligt effektive til at bekæmpe skadedyr.
  5. Man vælger de sprøjtemidler, som passer bedst til opgaven og er mindst belastende for menneskers sundhed, andre organismer i naturen og miljøet.
  6. Man vælger den korrekte dosering, så vidt muligt nedsatte doseringer. Man behandler så få gange som muligt, pletsprøjter mv. Samtidig forebygger man, at skadevolderne udvikler resistens mod midlerne. 
  7. Er der risiko for resistensdannelse, tager man tilgængelige antiresistensstrategier i brug for at bevare produkternes effektivitet. Eksempelvis ved at bruge forskellige sprøjtemidler med forskellig virkemåde. 
  8. Man følger op på, hvordan indsatsen har virket. Udgangspunktet er en løbende overvågning af skadevolderne i marken og registreringerne i sprøjtejournalen.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer