bannerPos

Nye regler øger risiko for rapsjordloppeangreb

Spæde rapsplanter med gnav af voksne rapsjordlopper.
08-08-2019 06:57
De første landmænd er nu så småt i gang med at så vinterraps. I år skal man være særligt opmærksom på forekomst af rapsjordlopper, vurderer Irene Skovby Rasmussen, planteavlskonsulent hos VKST.

For de planteavlere, der har fået høsten i hus af vårbyg og hvede, er de første nu, relativt tidligt i forhold til normalen, gået i gang med at etablere vinterraps.

Af hensyn til bierne er brug af bejdsemidler indeholdende neonikotinoider ikke længere tilladt. Derfor er rapsen ikke effektivt beskyttet mod angreb af rapsjordlopper og der skal holdes særligt øje med forekomsten af gnavskader og voksne rapsjordlopper, fortæller Irene Skovby Rasmussen, planteavlskonsulent hos VKST.

Både larver og voksne biller kan gøre skade

I fremspiringsfasen kan de voksne biller, ved kraftige angreb, gøre så stor skade, at omsåning kan blive nødvendig. Gnavskaderne ses som små regelmæssige huller i bladfladen, til forskel fra sneglegnav, der vil være mere uregelmæssige og findes i bladkanten.

Rapsjordloppelarverne angriber stængler og bladstilke, og disse angreb kan gå ud over væksten, men skaderne vil her først kunne ses om foråret, uddyber Irene Skovby Rasmussen.

Angreb kan hurtigt udvikle sig voldsomt

Allerede på få dage kan et angreb fra rapsjordlopper udvikle sig voldsomt med tab til følge. Derfor er det en god idé at holde markerne under tæt observation, så der kan sættes ind med bekæmpelse.

Det kan enten ske omkring fremspiring mod de voksne rapsjordlopper eller fra løvbladsstadie 4-5 og indtil midten af oktober mod larver.

Her anbefaler Irene Skovby Rasmussen, at man anvender Karate og Kaiso Sorbie fremfor Mavrik, da effekten af sidstnævnte har været lavere mod rapsjordloppelarver i Landsforsøgene 2016-17.

mrc

Ny model med sælgerpantebreve er godt nyt for unge landmænd

Det bliver lettere at etablere sig som selvstændig, når man kan finde finansiering i egne rækker, vurderer Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Hun roser regeringens model, som gør det muligt at udstede sælgerpantebreve og udskyde en del af skatten.

Kære minister, genovervej Kalø

I en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Sådan rykker du bundlinjen

Arbejd med dig selv og din adfærd, hvis du vil skabe rammerne for en bedre bundlinje, lød et af budskaberne på en økonomikonference.

Tidlig såning bliver gjort mere attraktivt som alternativt virkemiddel

Efter længere tids pres så bliver omregningsfaktoren for tidlig såning af vinterafgrøder ændret. Tidlig såning af to hektar kan fremover erstatte en hektar efterafgrøder.

Conservation agriculture øger biodiversiteten

Forsøg viser, at dyrkning efter principperne i conservation agriculture (CA) betyder større andel af insekter i markerne, end hvis jorden pløjes eller harves.
Side 1 af 1721 (34405 artikler)Prev1234567171917201721Next