Regeringen på vej med tørke task force-gruppe

- Vi er indstillet på at se på alle gode idéer i denne meget specielle tørkesituation, forsikrer Erling Bonnesen, der er Venstres miljø- og fødevareordfører. Landbruget foreslår lempelser i form af en udskydelse af jordskatten, momskredit og en fremskyndelse af udbetaling af landbrugsstøtten.

Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen, tager nu kontakt til sin partifælle, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Det sker for at få oprettet en tørke task force-gruppe, som hurtigst muligt skal se på, hvordan man kan afbøde nogle af de udfordringer, som den aktuelle tørkesituation skaber for landbruget.

For at undgå sultende dyr og muligvis konkurser beder landmændene nemlig lige nu stat og kommuner om en håndsrækning til at klare sig gennem tørkekrisen. Håndsrækning forestiller Landbrug & Fødevarer sig kan komme i form af lempelser, udskydelse af udgifter og fremskyndelse af indtægter. Man ønsker imidlertid ikke direkte økonomisk hjælp fra staten, lyder det efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Landbrug & Fødevarer.

- Vi tager situationen meget, meget alvorligt i Venstre. Derfor tager jeg nu kontakt til miljø- og fødevareministeren. Og jeg forestiller mig, at vi kan få lavet en form for task force (arbejdsgruppe, red.), som inden for ganske kort tid – her taler vi uger – kan komme med noget konkret til landbruget, så vi kan sikre, at vi kan få skaffet foder til dyrene, og likviditet til bedrifterne, pointerer Erling Bonnesen.

Flere forslag til lempelser

Hos Agri Nord lyder det fra landboformand Carl Christian Pedersen, at lempelser i form af en udskydelse af afgifter, eksempelvis jordskatten, momskredit og en fremskyndelse af udbetaling af landbrugsstøtten vil kunne være tiltag, der letter byrderne her og nu.

Oveni udskydelser og fremskyndelser af udgifter og indtægter beder Carl Christian Pedersen på vegne af medlemmerne om, at myndighederne ser mere lempeligt på krav og regler. Blandt andet efterlyser han en generel dispensation til, at græsset fra brakmarker og visse naturarealer må høstes. Desuden bedes kommunerne om at se lempeligt på udløbne vandingstilladelser.

- Vi er indstillet på at se på alle gode idéer i denne meget specielle situation. Jeg har noteret mig, at man ikke fra landbrugets side beder om egentlig økonomisk hjælp, men at der er en række ideer på bordet. Og det jeg har set, er bestemt idéer, der er til at arbejde videre med. og det vil vi gøre, understreger Erling Bonnesen.

Se på efterafgrødekrav

Carl Christian Pedersen, formand hos Agri Nord opfordrer desuden til, at krav og regler for efterafgrøder løsnes.

- De efterafgrøder, der er sået nu her, kommer slet ikke frem, og de, der sås senere, kan meget vel også være umulige at få til at gro, siger formanden. Og Venstres miljø- og fødevareordfører er enig.

- Det er bestemt en relevant problematik. Og det er helt afgjort noget, vi også skal have set på. Eksempelvis i form af at få udskudt nogle frister, for det nytter jo intet at kræve såning, når fremspiring ikke er mulig, fastslår Erling Bonnesen.

Hjælp hinanden

Tal fra Landbrug & Fødevarer viser, at tabet på grund af tørken kan løbe op i 4,5 milliarder kroner eller i gennemsnit 3.000 kroner pr. hektar.

- Vi er et ydmygt landbrug, der beder om hjælp i en force majeure-situation. Vi kommer ikke med hatten i hånden. Den hjælp, vi ønsker, er hjælp til selvhjælp, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

- Her er vi i dialog med myndigheder om tiltag som at udnytte biomassen på brakarealer, reglerne for efterafgrøder, muligheder for ammoniakbehandling af halm og ændret grovfoderandel for økologisk kvæg, siger formanden.

Men landmændene skal også hjælpe hinanden.

 - Vi skal eksempelvis tænke foder til naboens kreaturer frem for at snitte halmen eller sende den til varmeværker. Og vi skal lokalt indgå i dialog med kommuner om dispensationer til at vande mere, siger Martin Merrild.

 

 

 

 

Læs også