bannerPos

Stop for handel med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder

Du må ikke længere handle med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, fremgår det af en nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
14-08-2019 06:55
Fra planperioden 2020/2021 har du ikke længere mulighed for at overdrage pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder til andre bedrifter, oplyser styrelsen.

Du må ikke længere handle med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, fremgår det af en nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

- Formålet med afviklingen af muligheden for overdragelse af efterafgrøder er at skabe større sikkerhed for, at efterafgrøder udlægges i oplande, hvor der er behov for en miljøindsats, for blandt andet at sikre at den forudsatte miljøeffekt af den målrettede regulering opnås, skriver styrelsen.

Det vil dog fortsat være muligt at overdrage efterafgrøder fra ophørte bedrifter til andre bedrifter.

Skæringsdatoen for handel mellem bedrifter og opsparing af efterafgrøder er den 10. september 2019, som dermed er det tidspunkt, hvor din virksomhed senest skal have opgjort krav for planperioden 2019/2020.

Hvis du vil overdrage efterafgrøder til en anden virksomhed, skal du og den anden virksomhed senest indberette dette til Landbrugsstyrelsen 10. september 2019.

Du kan læse mere i vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020, som du kan tilgå på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Overskud til eget brug

- Du vil i kommende planperioder fortsat kunne overføre dit overskud til eget brug i senere planperioder. Hvis du har etableret og indberettet flere efterafgrøder, end der skal bruges for at opfylde dit krav om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, og du vil overføre overskuddet til senere planperioder, skal du indberette dette senest 10. september 2019, lyder det.

Landbrugsstyrelsen har overvejet, om muligheden for handel med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder kan afgrænses til et forbud mod handel på tværs af oplandsgrænser.

Landbrugsstyrelsen har dog vurderet, at en sådan ordning i praksis ikke sikrer, at den forudsatte miljøeffekt opnås, er svær at administrere og ville have medført flere krav. Dette skyldes blandt andet, at mange bedrifter har jord liggende i forskellige oplande, og at dette ikke er registreret hos Landbrugsstyrelsen.

mip

Markedspodcasten - Hvede og det sorte guld

Markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro - og chefredaktør Jacob Lund-Larsen - gør dig klogere på, hvordan du bør agere ude på markedet. I denne uge ser vi en hvedepris, der har brudt i opadgående retning, vi taler selvfølgelig om de stadigt høje svinepriser, rapsen samt om køb af olie.

Økoeksporten faldet med 46 millioner kroner

Økoeksporten er faldet med 46 millioner kroner i 2018, mens importen er steget med 500 millioner kroner. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De belgiske landmænd er tilfredse med deres individuelle kvælstofregulering

Belgisk landboforeningsformand er overrasket over mængden af efterafgrøder i Danmark.

- Vi lider fortsat under uændrede restriktioner

- Hvorfor skal hele Belgien fortsat være én stor zone, så Kina og andre oversøiske markeder ikke vil købe vores svinekød, spørger svineproducent Paul Cerpentier.

Vinterhvedens lange vækstsæson udnyttes bedst ved tidlig såning

Landskonsulent fremlagde forsøgsresultater i vinterhvede og fremhævede tidlig såning som en vej til højere udbytter.

Så vårbyggen tidligt men vent på et ordentligt såbed

Landskonsulent er imponeret over udbyttestigninger i vårbyg og minder om vigtigheden af at så tidligt i et godt såbed for at få gode, stabile udbytter.
Side 1 af 1716 (34307 artikler)Prev1234567171417151716Next