bannerPos

Stop for handel med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder

Du må ikke længere handle med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, fremgår det af en nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Redaktionen

14-08-2019 06:55
Fra planperioden 2020/2021 har du ikke længere mulighed for at overdrage pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder til andre bedrifter, oplyser styrelsen.

Du må ikke længere handle med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, fremgår det af en nyhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

- Formålet med afviklingen af muligheden for overdragelse af efterafgrøder er at skabe større sikkerhed for, at efterafgrøder udlægges i oplande, hvor der er behov for en miljøindsats, for blandt andet at sikre at den forudsatte miljøeffekt af den målrettede regulering opnås, skriver styrelsen.

Det vil dog fortsat være muligt at overdrage efterafgrøder fra ophørte bedrifter til andre bedrifter.

Skæringsdatoen for handel mellem bedrifter og opsparing af efterafgrøder er den 10. september 2019, som dermed er det tidspunkt, hvor din virksomhed senest skal have opgjort krav for planperioden 2019/2020.

Hvis du vil overdrage efterafgrøder til en anden virksomhed, skal du og den anden virksomhed senest indberette dette til Landbrugsstyrelsen 10. september 2019.

Du kan læse mere i vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020, som du kan tilgå på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Overskud til eget brug

- Du vil i kommende planperioder fortsat kunne overføre dit overskud til eget brug i senere planperioder. Hvis du har etableret og indberettet flere efterafgrøder, end der skal bruges for at opfylde dit krav om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, og du vil overføre overskuddet til senere planperioder, skal du indberette dette senest 10. september 2019, lyder det.

Landbrugsstyrelsen har overvejet, om muligheden for handel med pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder kan afgrænses til et forbud mod handel på tværs af oplandsgrænser.

Landbrugsstyrelsen har dog vurderet, at en sådan ordning i praksis ikke sikrer, at den forudsatte miljøeffekt opnås, er svær at administrere og ville have medført flere krav. Dette skyldes blandt andet, at mange bedrifter har jord liggende i forskellige oplande, og at dette ikke er registreret hos Landbrugsstyrelsen.

mip

Vestjyllands Andel køber én af landets største specialforretninger

Fra 1. oktober 2019 overtager Vestjyllands Andel aktiviteterne i AgroLand i Vamdrup. I samme forbindelse ændrer grovvareselskabets fysiske butikker navn fra Energi & Hobby til netop AgroLand.

New Holland viser nyt frem på Have og Landskab 2019

De besøgende på New Holland standen ved 2019-versionen af Have og Landkab kan se frem til at opleve et line-up af nyheder indenfor kompakt-traktorer, traktorer, jordfræsere og CE-maskiner.

- Det er fuldstændig »Klods-Hans«, at man skal være færdig med at høste 20. august

Europaparlamentariker Asger Christensen (V) har bedt EU-Kommissionen om svar på, hvordan de andre lande tolker reglerne, når det kommer til de høstfrister, som danske landmænd skal overholde.

Ingen yderligere stramninger til landbrugets brug af sprøjtemidler lige om hjørnet

Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) vil afvente undersøgelser, før hun eventuelt vil sætte gang i yderligere stramninger for landbrugets brug af sprøjtemidler. Dermed er forbud mod sprøjtning på §3-arealer også foreløbigt udskudt.

Lad markskydning fortsætte

Skydning af avlsdyr på marken skal nedbringes. Den praksis skulle hindre, at udegående dyr blev stressede af transport op til slagtning, og det bør kunne fortsætte, mener Erling Bonnesen, der har stillet to spørgsmål til fødevareministeren.

Fint udbytte i mosejorden

Onsdag eftermiddag kunne Jan Nørgaard endelig køre mejetærskeren ud i maltbyggen ved Store Vildmose i Vendsyssel. Nu køres der på højtryk, så alle afgrøder forhåbentlig er i hus inden onsdag i næste uge, hvor der igen er lovet regn.
Side 1 af 1611 (32212 artikler)Prev1234567160916101611Next