bannerPos

Vær bevidst om hvedesorternes egenskaber

Markbruget på »Kobbelgaard« ved Haderslev Næs består af 475 hektar. Fra venstre markmand Morten Schmidt og gårdejer Gustav Jessen ved gårdens indkørsel. Fotos: Nordic Seed

Redaktionen

15-05-2019 07:53
Det er vigtigt at tænke forventede såtidspunkter ind i sin planlægning, når der skal vælges hvedesorter til kommende sæson.

Det har stor betydning for sortsvalget, om vinterhveden forventes sået primo september, eller om den først kommer i jorden fra medio september.

Her er det vigtigt at være opmærksom på sorternes specifikke egenskaber, når markplanen udarbejdes.

Det er holdningen på Kobbelgaard i Starup ved Haderslev Næs, hvor Gustav Jessen driver landbrug med 475 hektar planteavl. Han har drevet gården siden 1996 og er tredje generation på stedet.

- Det er vigtigt, at man tager flere sorter ind, og vi opfordrer til, at man tænker på risikospredning i forbindelse med sit sortsvalg

Torben Føns, produktkonsulent Hedegaard

- Vi oplever stort set hvert år efter høst, at vi har brug for at udnytte hver eneste dag, hvor der kan sås. Vi har både brug for sorter, der kan sås tidligt, og sorter der kan sås sent, og det er vi meget opmærksomme på, når vi planlægger, siger Gustav Jessen.

Høje udbytter

Hans arealer er JB 6-7 med en del i kuperet terræn. Normalt dyrkes halvdelen med hvede, mens den anden halvdel er fordelt mellem vårbyg, vinterraps, havre og vinterbyg, og der dyrkes således både førsteårs- og flerårshvede.

Der er brug for meget korn til gårdens svineproduktion bestående af 1.700 søer og salg af 30 kilos grise. Produktionen finder sted på Kobbelgaard, hvor søerne er, samt på Olufskær fem kilometer derfra, hvor der er klimastalde.

- Vi vil gerne have så meget vintersæd som muligt. Det passer godt til vores jordtype og vores produktion, og netop derfor er der god grund til at tænke sorternes egenskaber ind, når vi planlægger, siger Gustav Jessen, der over årene har avlet et højt udbytte i vinterhvede på sin bedrift.

Tag flere sorter ind

Sammen med produktkonsulent Torben Føns fra Hedegaard har vi besøgt Kobbelgaard for at høre om dyrkning af vinterhvede og sortsvalg. Med på besøget var også agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed, hvor man forædler og repræsenterer sorterne.

- Det er vigtigt, at man tager flere sorter ind, og vi opfordrer til, at man tænker på risikospredning i forbindelse med sit sortsvalg. Både i forbindelse med hvad der passer bedst til de forskellige jordtyper, men i særdeleshed også, når man ser på såtidspunktet. Her er det det vigtigt at tænke sig rigtigt godt om, påpeger Torben Føns.

- Især på bedrifter med mange hektar hvede er det meget vigtigt at vælge to til tre sorter med forskellige dyrkningsegenskaber

Vibeke Fabricius, Nordic Seed

- Det er lige nu, at der skal være opmærksomhed på disse forhold i forbindelse med kommende markplan og sortsvalg, tilføjer han.

- Især på bedrifter med mange hektar hvede er det meget vigtigt at vælge to til tre sorter med forskellige dyrkningsegenskaber, supplerer Vibeke Fabricius.

Hun påpeger, at afhængig naturligvis af vejret og arealet med vintersæd er man oftest nødt til at tage enhver god sådag fra begyndelsen af september i brug for at kunne nå at få etableret sin vintersæd, inden man kommer for langt hen i oktober.

- Det er absolut ikke ligegyldigt, hvilken sort man begynder med omkring 1. september – og hvilken sort man vælger, hvis vi når hen i oktober. Det har kæmpe betydning, for hvede er ikke bare hvede, og sorternes egenskaber er utroligt forskellige, tilføjer hun.

Torp til tidlig såning

I år er der på Kobbelgaard anvendt fire forskellige hvedesorter og etableret mere hvede end normalt på grund af det gode såvejr i efteråret.

Det er Torp med 160 hektar, Informer med 50 hektar, Kalmar med 40 hektar og Benchmark med 90 hektar.

- Vi har rigtigt gode erfaringer med Torp, siger Morten Schmidt, der er markmand på Kobbelgaard.

Som hjælp i marken er der også ansat en elev. Bortset fra gyllekørsel udfører de selv alle opgaver i marken.

- Det er absolut ikke ligegyldigt, hvilken sort man begynder med omkring 1. september – og hvilken sort man vælger, hvis vi når hen i oktober

Vibeke Fabricius, Nordic Seed

- Torp er god til tidlig såning, da den har en forholdsvis langsom efterårsvækst. Det er specielt interessant for os, blandt andet fordi vi også benytter muligheden med at have tidligt sået hvede som erstatning for en del af efterafgrødekravet. Derfor skal vi have sået cirka 100 hektar hvede inden 7. september for at leve op til betingelserne, forklarer han.

God til tidlig såning

Torben Føns fremhæver ligeledes Torp som en god sort til tidlig såning.

- Den holder sig nede og får ikke så mange sideskud i efteråret. Det er en såkaldt enkeltakstype. Samtidig er den stærk i strået. Det er vores og rigtig mange landmænds erfaring, at den klarer sig super godt udbyttemæssigt, selvom den ikke praler og ser ud af så meget i det tidlige forår.

- Torp har en åben vækst og får mange store kerner pr. aks. Torp lover ikke mere, end den kan holde, men man bliver oftest meget glad, når mejetærskeren bider ind i sorten.

Meget septoria

Morten Schmidt siger, at ligesom med andre hvedesorter er Torp en sort, der skal passes godt med hensyn til svampesprøjtninger.

- Vi har altid meget septoria her i området, og derfor kan det betale sig på bundlinjen at behandle svampe intensivt med fire sprøjtninger, siger han og tilføjer, at udbyttepotentialet er stort.

Jpj

Leverer individuelle løsninger til hver landmand

Kør med maskinerne året rundt, men betal leasingydelserne i oktober, november og december, når likviditeten på bedriften har det bedst, lyder et tilbud.

Sen sprøjtning i vårsæd til forebyggelse af aks- og strånedknækning

Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.

Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet

Hvis man lod os gødske mere, kunne dansk landbrug alene løse den danske del af klimaopgaven, mener skribenten.

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Hvor tjener man pengene i sit markbrug?

Når man kender sine omkostninger og arbejder med sine nøgletal, stiger interessen for bedriften og evnen til forandringer. - Man tjener derfor typisk mere ved at deltage i et DB2-tjek, påpeger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.
Side 1 af 1542 (30839 artikler)Prev1234567154015411542Next