Vellykket markdag med fokus på rapsens omkostninger

Agrovis planteavlskonsulenter, landmænd, maskinfolk med flere gennemgik rapsparceller, der blev etableret primo august 2017.

Planteavlskonsulent Kristian Thomsen fortæller om etablering af såbed.

Majbøllegård på Østlolland dannede for nylig endnu en gang rammen for et vellykket arrangement, hvor de fremmødte landmænd, maskinfolk og konsulenter, kunne følge udviklingen i de ti markparceller, der blev etableret i august 2017. Etableret direkte med forskellige systemer.
Dagen bød på en gennemgang af de enkelte etableringsmetoder, hvor planteavlskonsulenterne fra Agrovi kom med bud på, hvilke strategier der efter forholdene havde været de mest vellykkede.
Mødet blev afsluttet med, at afdelings-
leder i Agrovi, Lars Møller Andersen, vurderede økonomien i de anvendte maskinsæt og konstaterede, at der er stor forskel på pris og trækkraftbehov.

Agrovi Optimizer kan afdække behovet 

Omkostningen til maskiner skal derfor også indgå i overvejelsen omkring valg af etableringsmetode. 
- Generelt kan man sige, at det er mængden af hektar, der afgør, hvad der kan lade sig gøre, men også det at traktoren kan udnyttes bedst muligt kan have betydning, påpegede Lars Møller Andersen. 
En maskinanalyse, som er en del af Agrovis nye produkt Agrovi Optimizer, kan afdække behovet og omkostningerne i markdriften og dermed tegne en strategi for optimering af planteavlen.  
Som konklusion på dagens møde ser de fleste parceller lovende ud, de grubbe-
såede var med flere sideskud og lidt mere ensartede, men den endelige konklusion må vente til høst.

Læs også