bannerPos

Yara lancerer ny majsgødning med mindre fosfor

Majs er følsom overfor zink-mangel, som især kan forekomme på sandjord med højt reaktionstal. Forsøg med at tilføre bor til majs har desuden vist sig at give merudbytter. Fotos: Yara

Jørgen P. Jensen

Fagjournalist
05-12-2018 15:00
Siden august sidste år har danske landmænd skullet indrette sig efter et nyt krav om fastsættelse af lofter for udbringning af fosfor i husdyrgødning. For at imødekomme dette er gødningsproducenten Yara Danmark nu klar med en majsgødning, der er tilpasset det nye fosforloft.

Et nye fosforloft, som trådte i kraft den 1. august 2017, imødekommes af den norske producent af handelsgødning, Yara, som har fremstillet en ny, mineralsk majsgødning til mælkeproducenter. Den giver majs en god start uden at overskride de skærpede fosforlofter om reduceret input af fosfor.

- For mælkeproducenter udgør majs ofte en stor del af sædskiftet. Men hvis majs skal have en god start på væksten og hurtigere udvikle et stort rodnet, er det nødvendigt, at den har næring nok lige fra begyndelsen, påpeger Jesper Juul Ulnitz, der er chefagronom hos Yara Danmark.

- Det kræver en handelsgødning med en vis mængde kvælstof og fosfor. Derfor har vi fremstillet en ny majsgødning, hvor kvælstof og fosforindhold er afstemt efter den nye fosforregulering. Gødningen erstatter vores tidligere YaraMila Majs-gødning.

 

Majsgødning mere effektiv 

Med YaraMila Majs får landmændene en samgranuleret gødning, der sikrer en ens fordeling af alle næringsstofferne i gødningen.

- Således er der fosfor i alle gødningskorn, hvilket betyder at majsen ved gødningsplacering hurtigt optager fosfor, forklarer Jesper Ulnitz videre.

- Desuden er Yaras majsgødning støvfri og stopper derfor heller ikke i såtude eller i såmaskinens fordeler, tilføjer han.

Et minimalt indhold af støv betyder, at risikoen for uønsket fugtoptagelse er reduceret, så gødningen ikke klumper.

- Landmanden er derfor sikker på, at såningen bliver udført rettidigt og indenfor det ofte lille såvindue, der er for majssåning, siger Jesper Ulnitz.

 

Rødderne finder let gødningen

Ifølge chefagronomen fungerer mange såmaskiner bedst med omkring 100 kilo gødning pr. hektar, da det er den mængde, der gør, at gødningskornene fordeler sig bedst i såstrengene.

- Med YaraMila Majs tilfører man 26 kilo kvælstof og seks kilo fosfor med 100 kilo gødning. Dermed er afstanden mellem gødningskornene minimal, og rødderne har nemmere ved at finde kornene, forklarer Jesper Ulnitz.

- Vi vurderer, at det på mange kvægbrug vil være muligt at tilføre fire til otte kilo fosfor pr. hektar. Samtidig tilfører YaraMila Majs en tilpas mængde kvælstof, der i mange tilfælde vil være tilstrækkelig – sammen med gylle – til at færdiggøde majsen, fastslår han.

- Anvendes en mere fosforstærk gødning, vil det ofte være nødvendigt at reducere mængden væsentligt under 100 kilo pr. hektar. Det kan give en dårlig fordeling af gødningskornene i såstrengen og en relativt lang afstand mellem gødningskornene med fosfor. I sidste ende vil det give gødningen en dårligere starteffekt.

 

Mindre fosfor – mere kvælstof

Mens navnet YaraMila Majs fortsat består, er fosforindholdet i Yaras nye majsgødning reduceret. Dog er det stadig muligt at placere en mindre mængde fosfor ved kernen, samtidig med at der placeres en tilpas mængde kvælstof.

- YaraMila Majs er en startgødning til majs, der er sammensat, så den tilfredsstiller majsens behov. Vi har øget mængden af kvælstof og reduceret mængden af fosfor, samtidig med at vi har valgt at bibeholde mange af de samme næringsstoffer som eksempelvis zink og bor, som også indgik i vores tidligere majsgødning, forklarer Jesper Ulnitz.

- Zink stimulerer rodvæksten og betyder blandt andet, at majsen hurtigere får fat i næringsstofferne fra gyllen.

Majs er følsom overfor zink-mangel, som især kan forekomme på sandjord med højt reaktionstal. Forsøg med at tilføre bor til majs har desuden vist sig at give merudbytter.

- Det er især i tørre år og specielt på sandjord med højt reaktionstal, at bormangel forekommer, slutter Yaras chefagronom.

 

NutriFair 2020 får øget fokus på jagt og biogas

Arrangørerne bag næste års NutriFair-arrangement afslører nu, at der kommer et nyt område med fokus på jagt. Derudover får messen også stort fokus på biogas.

Mejeriforeningen sparker gang i klimadebat

Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050. Skal det mål nås, kræver det en indsats fra hele værdikæden, lyder det fra Mejeriforeningen. Derfor samler Mejeriforeningen nu politikere, forskere, organisationer, virksomheder og landmænd til debat om, hvordan man kommer frem til de rigtige løsninger og målsætninger for landbruget.

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Haves: Planteavlsbedrift Søges: Driftsleder

Med farmmanager-konceptet gør VKST det muligt at lease en driftsleder.

Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.
Side 1 af 1665 (33285 artikler)Prev1234567166316641665Next