Ukrudt på gårdsplads og omkring bygninger

Ukrudt på gårdspladser og arealer omkring bygninger kan i mange tilfælde bekæmpes med en håndbrænder. - Men mod etableret flerårigt ukrudt er det nødvendigt med mekanisk eller kemisk bekæmpelse, påpeger Seges.

Det kan anbefales at flammebehandle udyrkede arealer såsom gårdsplads og omkring bygninger hver anden til tredje uge om foråret, således at ukrudtet holdes helt i bund.

Det oplyser Seges, der vurderer, at tre til fem flammebehandlinger normalt er påkrævet i løbet af sæsonen.

Brænding er især effektiv over for nyfremspiret ukrudt, som kun har udviklet kimblade.

- Det bedste resultat, både med hensyn til økonomi og effektivitet, opnås ved blanchering, hvor cellevæggene sprænges, og planten fordamper sig ihjel.

Planterne kan se ubeskadigede ud lige efter flammebehandlingen, og den fulde virkning ses først efter to til tre dage.

Den udbredte praksis, hvor ukrudtet bogstaveligt taget brændes af, er unødvendig og spild af energi.

Vær varsom med ukrudtsmidler

Nedbrydning af ukrudtsmidler på gårdspladser og andre befæstede arealer sker normalt langsomt, og bindingen i jorden kan være ringe.

- Begræns derfor anvendelse af kemiske ukrudtsmidler på disse arealer og hold stor afstand til boringer og brønde. Bemærk også, at visse midler ikke må anvendes på befæstede arealer, understreger Seges.

Anvendelse af glyphosat-midler på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten og lignende er tilladt for en del produkters vedkommende. Check altid etiketten for at se, om et aktuelt produkt må anvendes på befæstede arealer.

Pistol Ukrudtsmiddel er en blanding af glyphosat og diflufenican og har en længerevarende effekt. Også Ronstar Expert, der indeholder iodosulfuron og diflufenican, har en længerevarende effekt.

- Bemærk, at det er ulovligt at blande sine egne midler, for eksempel ved at blande midler med glyphosat og diflufenican, da de rene diflufenican-midler ikke er godkendt til anvendelse på udyrkede arealer, påpeger Seges.

Læs også