Oversigt over Landsforsøgene er på trapperne

De foreløbige resultater er klar på web og forventes i bogform udsendt inden jul.

Et eksempel på de foreløbige konklusioner fra årets Landsforsøg er Ghita Cordsen Nielsens konklusion på årets svampebekæmpelse i vinterhvede:

- Der er i gennemsnit af alle årets sorts- og planteværnsforsøg i de dyrkede sorter opnået 8,9 hkg pr. ha. i bruttomerudbytte for svampebekæmpelse, hvilket er omkring gennemsnittet for svampebekæmpelse over årene. Merudbytterne skyldes næsten udelukkende bekæmpelse af Septoria (hvedegråplet).

De anvendte strategier varierer fra forsøg til forsøg, men omkostningerne til svampesprøjtning inklusiv udbringning beløber sig til cirka fem hkg pr. hektar ved en kornpris på 150 kr. pr. hkg.

Læs også