Tilbød at gå: Rektor var indblandet i forhaling af aktindsigter

I en pressemeddelelse på Aarhus Universitets hjemmeside lyder det, at rektor Brian Bech Nielsen har tilbudt at trække sig for sin rolle i sag, der trækker tråde til omstridt oksekødsrapport. Universitetets bestyrelsesformand Connie Hedegaard freder dog rektoren.

Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, tilbød at gå, oplyser universitetet selv, ovenpå sag om forhaling af aktindsigter. Foto: Lars Kruse

Det kommer ikke til at koste jobbet som rektor hos Aarhus Universitet, at Brian Bech Nielsen i september 2019 var med på et møde, hvor det blev besluttet ikke at give et medie aktindsigt i en række dokumenter, før man selv havde taget kontrol over kommunikationen i en for universitet meget penibel sag.

En sag der trækker tråde til den såkaldte »Oksekødsrapport« fra 2019, som L&F og Danish Crown har været med til at udarbejde.

Tidligere har det lydt, at Aarhus-rektoren ikke var til stede til det møde i september 2019, hvor Aarhus Universitet besluttede – ulovligt - ikke at give avisen Information aktindsigt i en række dokumenter, som avisen søgte efter. Det gjorde avisen som opfølgning på sagen om oksekødsrapporten, hvor universitetet havde fået kritik for manglende uvildighed. Information fik først dokumenterne, som viste, at der var problemer med flere rapporter, efter at Aarhus Universitet selv havde offentliggjort sin egen undersøgelse af de eksternt finansierede rapporter. Det var to måneder efter, at avisen havde søgt aktindsigt i sagen.

Men rektoren var altså til stede til mødet i september 2019. I et opslag på Aarhus Universitets hjemmeside, lyder det, at Brian Bech Nielsen har tilbudt at forlade sit job, som følge af sagen. Det »ønske« har bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, Connie Hedegaard, dog afvist at følge. Og hun bakkes op af en enig bestyrelse, lyder det.

Ifølge Brian Bech Nielsen var han ikke klar over, at Aarhus Universitet var i færd med at bryde loven, da man forhalede aktindsigten.

- Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den. Jeg har som konsekvens heraf straks informeret formanden for Aarhus Universitets bestyrelse og tilbudt at fratræde min stilling. Jeg anser det for afgørende, at der står respekt omkring Aarhus Universitet og dets rektor, siger Brian Bech Nielsen, der kalder sig personligt meget berørt over sagen.

Desuden siger, han til Universitetets hjemmeside, at han er ked af at have været med til at påvirke universitetets omdømme negativt.

Nok med én fyring

Fra Connie Hedegaard lyder det, at hun mener, at Brian Bech Nielsen er en »overordentlig kompetent, dygtig og resultatskabende rektor for Aarhus Universitet«.

Sagen om aktindsigt har allerede kostet universitetets chefjurist sit job. Connie Hedegaard lyder det:

- Den ulyksalige sag om aktindsigten, der ikke blev håndteret korrekt, er alvorlig, hvorfor det er forståeligt, at den har haft personalemæssige konsekvenser ikke mindst for universitetets chefjurist.

- Topledelsen i et stort system er naturligvis i sidste ende ansvarlig for alt - men selv om rektor har været informeret om aktindsigtssagen, har vi ingen grund til at tro, at Brian Bech Nielsen har været informeret om, at den valgte håndtering ikke var lovmedholdelig.

- Derfor rokker sagen ikke ved vores tillid til rektor og den stærke retning, han har sat for AU. Tværtimod forestår der et vigtigt arbejde med at ændre kulturen på AU, så det ikke er den slags møgsager, men AU’s positive bidrag til det danske samfund, der er i fokus. Det arbejde ved vi er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen, siger Connie Hedegaard.

Læs også