bannerPos

Agri Nord-formand: Minivådområder er en fordel for landbruget

Her ses et eksempel på et minivådområde, der beriger bedriften med herlighedsværdi.

Henning K. Andersen

25-09-2018 09:49
Både landbruget, miljøet og naturen får gavn af minivådområder. Det mener Agri Nords formand.

Landbruget kan med stor fordel etablere minivådområder. Sådan lyder det fra formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

Der findes en tilskudspulje på 115 millioner kroner, som landmændene kan søge, og der gives 100 procent tilskud.
Samtidig har Seges udarbejdet en oplandsanalyse, hvor de ud fra kortdata har udpeget de steder, hvor man vil få mest effekt ud af at placere et minivådområde. Resultaterne offentlig-gøres på landmand.dk.

Agri Nord vil i den kommende periode kontakte landmænd, hvis landbrug ligger i de mest ef-fektive områder for at fortælle om mulighederne, og oplandskonsulent i Agri Nord, Rune Hjortbak er desuden klar til at hjælpe alle andre, der er interesserede i at etablere et minivådområ-de. Både i og udenfor de særligt egnede områder.

Til alles fordel
Etableringen af minivådområder er en betingelse for, at landbruget med landbrugspakken fik forhøjede gødningsnormer.
Minivådområderne fungerer nemlig som et rensningsanlæg, der ikke alene opsamler kvælstof, men også fosfor.

Det er frivilligt, om man vil etablere områderne, og lever landbruget ikke op til betingelserne i fødevarer- og landbrugspakken, er det usikkert, hvad konsekvensen bliver.

- I værste fald får vi reduceret den tilladte kvælstofmængde, og det er vigtigt, at vi fastholder den optimale gødningsmængde, vi har nu, siger Carl Christian Pedersen.

Naturværdi
Udover at være med til at fastholde de nuværende kvælstofmængder beriger et minivådområ-de bedriften med en vis naturværdi.

- Der opstår ofte en fantastisk natur rundt om anlæggene, som blandt andet er med til at øge jagtværdien, siger formanden.
Forbedring af driften

For selve markdriften er der også fordele. Hvis man for eksempel placerer dem på et lavt are-al, har man mulighed for at styre vandet.

- Kombinerer man sit anlæg med en pumpe, vil man kunne styre dræningen af sit produktionsareal, og det giver en stor sikkerhed i driften, siger Carl Christian Pedersen.

Det er ikke kun på lave arealer, det er oplagt at placere minivådområder.

- Det vigtigste er, at man har eller kan skabe et større sammenhængende drænsystem på mindst 20 hektar, og det er uanset, om man har lav eller høj jord, siger Rune Hjortbak.

Høsten er startet sent i Spanien

Det har været en rimelig vækstsæson, og de første udbytter i vinterbyg ligger på pæne normaludbytter. Det fortæller jyske Vagn Fog-Petersen, der driver 200 hektar i det sydøstlige Spanien.

- En foderplan er ligegyldig, hvis køerne sorterer

D&K-rådgiver Rasmus Bygum-Krarup fastslog vigtigheden af at lave en foderblanding, køerne ikke skiller ad.

Semler Agro vil etablere ny afdeling på Lolland-Falster

Semler Agro og Søllested Maskinforretning er ikke blevet enige om en aftale om John Deere-salg i fremtiden, og nu leder Semler Agro efter et nyt domicil på Lolland-Falster. Det er helt afgørende, at vi fortsat er tæt på kunderne, siger Semler Agros direktør.

Katastrofe-høst på op mod halvdelen af de franske marker

Især vinterrapsen er hårdt ramt af tørkeperioder. - Men også mange kornavlere i det centrale Frankrig vil blive positivt overrasket, hvis de høster en tredjedel af deres normaludbytte, siger danske Karsten Work, der driver landbrug i Frankrig.

Slagtesvineproducenter forventer at producere mindre

Dansk slagtesvineproduktion vil falde 4-6 procent i de kommende tre år, vurderer Landsforeningen af Dansk Svineproducenter efter at have lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer.

Dybt uenige Aarhus-professorer: - Jeg mener, at Stiig Markager tager fejl i flere påstande

Det er problematisk, at professor i havbiologi Stiig Markager udtaler sig om forhold, der ligger uden for hans fagområde, lyder det fra Jørgen E. Olesen, professor i agroøkologi.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.
Side 1 af 1573 (31459 artikler)Prev1234567157115721573Next