bannerPos

Dakofo ser stigende muligheder for eksport

Fødevareministeren kom forbi på Dakofos generalforsamling i den gamle børsbygning i København. Foto: Jørgen P. Jensen

Jørgen P. Jensen

15-03-2019 21:00
Stemningen var meget optimistisk på Dakofo’s generalforsamling fredag eftermiddag. - De gode potentialer skal omsættes til mere handel og eksport, lød det fra formanden Torben Christensen.

Brancheorganisationen for dansk korn og foderstoffer, Dakofo, afholdt fredag eftermiddag deres ordinære generalforsamling i Børsbygningen i København.

I sin beretning kom formanden, Torben Christensen, blandt andet ind på organisationens nye maltbyg-strategi, som blev lanceret sidste år.

- Dakofo har etableret et bredt sammensat netværk indenfor maltbygsektoren. Her samler vi alle relevante aktører på langs af hele værdikæden for at styrke dansk maltbygs internationale kvalitetsrenommé, oplyste formanden.

Sidste år lød det på generalforsamlingen, at 2017 blev året, hvor branchen fik styr på glyphosat-problematikken i maltbyg.

- Og i 2018 lykkedes det – med en ihærdig indsats fra Dakofo – at få ændret forslaget til bekendtgørelsen, der er knyttet til pesticidhandlings-planen, så det ikke er tilladt at anvende glyphosat i konsumafgrøder før høst.

Med ændringen af bekendtgørelsen stiller eksportmarkederne ikke længere tvivl om forbuddet mod at anvende glyphosat i konsumafgrøder før høst i Danmark.

- Et vigtigt resultat i forhold til kornbranchens afsætning af maltbyg på eksportmarkederne, påpegede Torben Christensen.

 

Stort Kina-marked

Kina er allerede verdens største ølmarked, men det er også et marked, som er præget af et stort underskud af maltbyg.

- Derfor er Kina et centralt indsatsområde i Dakofo’s maltbygstrategi, understregede Torben Christensen.

- Danmark og Kina underskrev den første markedsprotokol for maltbyg tilbage i 2008. Selvom administrationen af protokollen er revideret siden da, er der stadig udfordringer, som vi arbejder på at løse.

- Det er imidlertid min forventning, at vi i løbet af 2019 vil se væsentlige fremskridt i forhold til forhandlingerne om eksportbetingelserne til Kina.

Dakofo planlægger i 2019 et konkret eksport-fremstød i Kina. Planlægningen sker i samarbejde med ambassaden i Beijing.

 

Danish Preferred

I 2017 etablerede såsæd-, korn- og foderbranchen et samarbejde, som førte til lanceringen af Danish Preferred-programmet.

- Personligt har jeg fulgt området meget tæt – det er særdeles spændende. I 2018 er de første maltbyg-sorter optaget på Danish Preferred-listen, – og arbejdet med Danish Preferred kører godt!

- Danish Preferred programmet giver dansk maltbyg en stærkere position på det Europæiske marked. Dette er til gavn for hele værdikæden: forædlerne, primær-producenterne og kornbranchen, understregede formanden.

 

Uheldig EU-dom

Den 25. juli kom EU-domstolen med sin afgørelse af, hvordan en række forskellige nye planteforædlingsteknologier skal reguleres.

- Desværre – stik imod generaladvokatens første udtalelse – fastslog domstolens afgørelse, at alle de nye mutations-teknologier skal omfattes af fuld GMO-regulering, oplyste Torben Christensen.

- Konsekvensen at domstolens afgørelse kan blive ganske alvorlig. Dels kan de europæiske planteforædlingsvirksomheder nu få meget svært ved at udnytte mulighederne med de nye teknikker. Og dels kan vi miste muligheder for hurtigere at frembringe nye forbedrede sorter til landbruget.

Heldigvis er der kræfter, der arbejder for at se nærmere på at opdatere lovgivningen på området, hvormed man kunne få adgang til at anvende nogle af teknikkerne.

- Fra Dakofo vil vi fortsat være aktive på dette meget vigtige felt, fastslog formanden.

 

Mere dansk protein

I 2018 har organisationen oplevet en fortsat stigende interesse for proteinproduktion – både i Danmark og i EU.

- Der ønskes en øget proteinproduktionen i EU med nye proteinafgrøder og nye proteinværdikæder. Samtidigt oplever vi øget fokus på forholdene omkring import af protein fra Sydamerika, påpegede Torben Christensen.

Direktør i Dakofo, Asbjørn Børsting, er formand for Bio-økonomipanelet. Panelet afleverede i juni sidste deres anbefalinger om nye proteinværdikæder til regeringen.

- Heri er målet, at der indenfor fem år er etableret en større kommerciel produktion af bæredygtige proteinholdige råvarer i Danmark samt at op mod en tredjedel af den danske import af foderprotein er erstattet af dansk producerede proteinkilder, slog formanden fast i sin beretning.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer