bannerPos

Dakofo ser stigende muligheder for eksport

Fødevareministeren kom forbi på Dakofos generalforsamling i den gamle børsbygning i København. Foto: Jørgen P. Jensen

Jørgen P. Jensen

15-03-2019 21:00
Stemningen var meget optimistisk på Dakofo’s generalforsamling fredag eftermiddag. - De gode potentialer skal omsættes til mere handel og eksport, lød det fra formanden Torben Christensen.

Brancheorganisationen for dansk korn og foderstoffer, Dakofo, afholdt fredag eftermiddag deres ordinære generalforsamling i Børsbygningen i København.

I sin beretning kom formanden, Torben Christensen, blandt andet ind på organisationens nye maltbyg-strategi, som blev lanceret sidste år.

- Dakofo har etableret et bredt sammensat netværk indenfor maltbygsektoren. Her samler vi alle relevante aktører på langs af hele værdikæden for at styrke dansk maltbygs internationale kvalitetsrenommé, oplyste formanden.

Sidste år lød det på generalforsamlingen, at 2017 blev året, hvor branchen fik styr på glyphosat-problematikken i maltbyg.

- Og i 2018 lykkedes det – med en ihærdig indsats fra Dakofo – at få ændret forslaget til bekendtgørelsen, der er knyttet til pesticidhandlings-planen, så det ikke er tilladt at anvende glyphosat i konsumafgrøder før høst.

Med ændringen af bekendtgørelsen stiller eksportmarkederne ikke længere tvivl om forbuddet mod at anvende glyphosat i konsumafgrøder før høst i Danmark.

- Et vigtigt resultat i forhold til kornbranchens afsætning af maltbyg på eksportmarkederne, påpegede Torben Christensen.

 

Stort Kina-marked

Kina er allerede verdens største ølmarked, men det er også et marked, som er præget af et stort underskud af maltbyg.

- Derfor er Kina et centralt indsatsområde i Dakofo’s maltbygstrategi, understregede Torben Christensen.

- Danmark og Kina underskrev den første markedsprotokol for maltbyg tilbage i 2008. Selvom administrationen af protokollen er revideret siden da, er der stadig udfordringer, som vi arbejder på at løse.

- Det er imidlertid min forventning, at vi i løbet af 2019 vil se væsentlige fremskridt i forhold til forhandlingerne om eksportbetingelserne til Kina.

Dakofo planlægger i 2019 et konkret eksport-fremstød i Kina. Planlægningen sker i samarbejde med ambassaden i Beijing.

 

Danish Preferred

I 2017 etablerede såsæd-, korn- og foderbranchen et samarbejde, som førte til lanceringen af Danish Preferred-programmet.

- Personligt har jeg fulgt området meget tæt – det er særdeles spændende. I 2018 er de første maltbyg-sorter optaget på Danish Preferred-listen, – og arbejdet med Danish Preferred kører godt!

- Danish Preferred programmet giver dansk maltbyg en stærkere position på det Europæiske marked. Dette er til gavn for hele værdikæden: forædlerne, primær-producenterne og kornbranchen, understregede formanden.

 

Uheldig EU-dom

Den 25. juli kom EU-domstolen med sin afgørelse af, hvordan en række forskellige nye planteforædlingsteknologier skal reguleres.

- Desværre – stik imod generaladvokatens første udtalelse – fastslog domstolens afgørelse, at alle de nye mutations-teknologier skal omfattes af fuld GMO-regulering, oplyste Torben Christensen.

- Konsekvensen at domstolens afgørelse kan blive ganske alvorlig. Dels kan de europæiske planteforædlingsvirksomheder nu få meget svært ved at udnytte mulighederne med de nye teknikker. Og dels kan vi miste muligheder for hurtigere at frembringe nye forbedrede sorter til landbruget.

Heldigvis er der kræfter, der arbejder for at se nærmere på at opdatere lovgivningen på området, hvormed man kunne få adgang til at anvende nogle af teknikkerne.

- Fra Dakofo vil vi fortsat være aktive på dette meget vigtige felt, fastslog formanden.

 

Mere dansk protein

I 2018 har organisationen oplevet en fortsat stigende interesse for proteinproduktion – både i Danmark og i EU.

- Der ønskes en øget proteinproduktionen i EU med nye proteinafgrøder og nye proteinværdikæder. Samtidigt oplever vi øget fokus på forholdene omkring import af protein fra Sydamerika, påpegede Torben Christensen.

Direktør i Dakofo, Asbjørn Børsting, er formand for Bio-økonomipanelet. Panelet afleverede i juni sidste deres anbefalinger om nye proteinværdikæder til regeringen.

- Heri er målet, at der indenfor fem år er etableret en større kommerciel produktion af bæredygtige proteinholdige råvarer i Danmark samt at op mod en tredjedel af den danske import af foderprotein er erstattet af dansk producerede proteinkilder, slog formanden fast i sin beretning.

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.
Side 1 af 1548 (30941 artikler)Prev1234567154615471548Next