L&F og KL vil have ryddet op i digesager

Landbrug & Fødevarer samt Kommunernes Landsforening beder nu kulturminister Mette Bock om, at staten tager et større økonomisk ansvar for at få kortlagt diger i Danmark. Foto: Bjarke Ørsted

Henning K. Andersen

03-12-2018 14:30
Der skal yderligere politiske tiltag til for at få løst problemerne med udpegninger af diger på nationalt plan. Det mener Landbrug & Fødevarer, der sammen med Kommunernes Landsforening har skrevet et fælles brev til kulturminister Mette Bock (LA).

Kommuner har længe været under kritik for ikke hurtigt nok at opdatere kort med beskyttede diger, hvilket har kastet lodsejere, primært landmænd, ud i en slem kattepine. 

For uden korrekte kortoplysninger er risikoen stor for, at lodsejeren uforvarende jævner ud på steder, der senere kunne vise sig at være beskyttede diger, og det vil senere kunne medføre betydelige udgifter for vedkommende ved genrejsning af diger. 

Trods et tiltag fra Kulturministeriet, der betød statstilskud til opdatering af kort fra kommunerne, har det ikke hjulpet på tingene. 

Og nu beder Landbrug & Fødevarer i et brev til kulturminister Mette Bock (LA) ministeren om at gøre noget ved sagen. Blandt andet ønsker organisationen, at staten dækker alle udgifter til kortudarbejdelse. Brevet har Kommunernes Landsforening som medunderskriver.

- Blandt udfordringerne er for det første, at Slots- og Kulturstyrelsen efter vores opfattelse har været alt for længe om at besvare og afgøre sagerne. Ifølge vores oplysninger er der pr. oktober 2018 fortsat 540 uafsluttede sager, og tallet har været oppe på langt over 1000 sager, der afventede behandling, står der i brevet, som Effektivt Landbrug har set.  

- For det andet er det også en udfordring, at sagsbehandlingen er delt mellem Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne. Styrelsen og KL har siden 2014 jævnligt drøftet tolkning af opgavefordelingen, men er ikke nået til enighed. Baggrunden var, at styrelsen i 2014 ændrede sin praksis ift. arbejdsdelingen. Delingen og den uafklarede fortolkning er uholdbar for borgerne herunder landbrugserhvervet, står der videre.

L&F og KL: Staten må betale

Brevskriverne roser kulturministeren for at have sat penge af til at få sat gang i kortlægningen, men ser gerne, at staten påtager sig det fulde, økonomiske ansvar i sagen.

- Du har som nævnt været med til at etablere en pulje til fremme af en opdateret kortlægning af digerne. Det synes vi var et meget positivt initiativ, blandt andet fordi det vil give lodsejere øget klarhed over, hvilke diger der er beskyttede og derved skabe større retssikkerhed. Med puljen får kommunerne mulighed for at foreslå en revurdering af den uensartede registrering, som stat og kommuner i sin tid overtog fra amterne. 

- Det er dog desværre kun relativt få kommuner, der har søgt puljen – blandt andet fordi kommunerne selv skal medfinansiere registreringen – selvom de reelt ikke har registreringsansvaret. Vi vil på den baggrund gerne opfordre dig til at foranledige, at der sker en konkret registrering af beskyttede diger i alle kommuner og sikre, at der sker en fuld finansiering heraf.

Siden 2014 har Kulturstyrelsen på baggrund af indberetninger fra kommunerne sendt over 1.000 krav om genoprettelse af diger ud til lodsejere, som ifølge styrelsen har forvoldt skade på digerne.
 

Efterspørgsel for afgrøder tilbage på sporet

21-02-2019 17:00:42

I sidste uge blev afgrødemarkedet så at sige taget på sengen, da det amerikanske landbrugsministerium fremlagde deres ugentlige eksporttal. Her var der tale om en negativ eksport af sojabønner, efter at Kina havde annulleret en række store ordrer på amerikanske sojaleverancer. I denne uge viser tallene at eksporten af sojabønner nu er tilbage på rette spor, ligesom eksporten er det for korn.


Arla Noter

21-02-2019 16:53:53

Spareprogram leverede langt flere millioner end ventet

21-02-2019 16:48:55

Arlas spareprogram Calcium leverede i 2018 omkostningsbesparelser på cirka 850 millioner kroner. Det er markant mere end ventet. Også øget salg af varemærkeprodukter spiller positivt ind på regnskabet.


Arlas bestyrelsesformand om kritik: - Vi er ikke dårligere end konkurrenterne

21-02-2019 16:46:27

Arlas bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard har intet imod, at nogle andelshavere offentligt rejser heftig kritik af både ham og resten af Arla-ledelsen. Han er dog ikke enig i, at Arla generelt klarer sig dårligere end konkurrenterne.


17 øre pr. kilo mælk sendt tilbage: - Det her er en »one-timer«

21-02-2019 16:44:51

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk – lidt over 17 øre – i gennemsnit til andelshaverne.


Landmænd opmærksomme på risiko for øget gaveafgift

21-02-2019 15:00:13

Socialdemokratiet lægger op til at ændre gaveafgiften, hvis partiet kommer til magten. Det har tilsyneladende fået lidt flere landmænd til at sætte gang i et generationsskifte.


Sønderjylland skal blomstre til Tour de France

21-02-2019 14:10:03

Sønderjylland skal vises frem fra sin allerbedste side, når Tour de France kommer til Danmark i 2021, mener Anders Andersen, direktør i Landbo Syd. Og det skal ske med blomster.


Jubilæum i Gribskov vandløbslaug: - Vi har nået meget på ti år

21-02-2019 14:00:25

Gribskov Vandløbslaug fylder ti år. Det markeres ved årets generalforsamling i aften.


Gårdråd virker i både modgang og medgang

21-02-2019 13:30:51

Et gårdråd kan være med til at løfte en landbrugsvirksomhed såvel i fremgang som i nød.


Du bør overveje at lave din virksomhed om til et selskab inden 30. juni

21-02-2019 13:30:50

Landmænd, der vil lave deres virksomhed om til et selskab, kan gøre det skattefrit frem til den 30. juni, fortæller chefrådgiver.


Underlaget afgør varmeudnyttelsen af varmelampen i hulen

21-02-2019 12:30:01

Seges Svineproduktion har testet forskellige underlag i pattegrisehulen. Undersøgelsen afslører blandt andet at grise på gummimåtter kun opvarmes af varmelampen, idet gummimåtten har en lav varmeledningsevne.


Vejstrid i Vejen har taget ny drejning

21-02-2019 11:13:00

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet landmand Martin Lund Madsen medhold i en klage over Vejen Kommunes manglende screening af området omkring Skovgårdsvej.


Gefion og DLS deler overskuddet med medlemmerne

21-02-2019 11:00:40

Rådgivningsselskabet VKST, der er ejet af Gefion og DLS, kan præsentere et resultat på 3,7 mio. kr. for 2018, og derfor giver de to foreninger bag VKST nu en del af overskuddet fra rådgivningen videre til medlemmerne.


Nye LED-installationer til lave stalde, goldkøer og kødkvæg

21-02-2019 11:00:28

Som supplement til det nuværende 250 W LED-installationer introducerer Lely nu en ny 125 W. LED-installation med en maksimal lysstrøm på 18.000 lumen.


Årsmøde for sukkerroedyrkere

21-02-2019 10:30:30

Nu skal efterafgrøder nedmuldes

21-02-2019 10:00:32

Med det tidlige forår skal markerne ryddes for efterafgrøder ved første lejlighed. Det påpeger Seges for at give et par uger fra nedmuldningen til en eventuel tidlig såning kan begynde.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Høj komfort i smal traktor test

27-08-2018 00:00:13

Mange kompakttraktorer har opnået deres kompakte ydre mål på bekostning af førerkomforten, hvor det især er gået ud over kabinernes rummelighed. Helt modsat er udviklingen med landbrugstraktorer, hvor førerkomforten ofte er en afgørende faktor, når kunderne køber ny traktor.


Side 1 af 1463 (29260 artikler)Prev1234567146114621463Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer