L&F og KL vil have ryddet op i digesager

Henning K. Andersen 03-12-2018 14:30:52
Landbrug & Fødevarer samt Kommunernes Landsforening beder nu kulturminister Mette Bock om, at staten tager et større økonomisk ansvar for at få kortlagt diger i Danmark. Foto: Bjarke Ørsted
Der skal yderligere politiske tiltag til for at få løst problemerne med udpegninger af diger på nationalt plan. Det mener Landbrug & Fødevarer, der sammen med Kommunernes Landsforening har skrevet et fælles brev til kulturminister Mette Bock (LA).

Kommuner har længe været under kritik for ikke hurtigt nok at opdatere kort med beskyttede diger, hvilket har kastet lodsejere, primært landmænd, ud i en slem kattepine. 

For uden korrekte kortoplysninger er risikoen stor for, at lodsejeren uforvarende jævner ud på steder, der senere kunne vise sig at være beskyttede diger, og det vil senere kunne medføre betydelige udgifter for vedkommende ved genrejsning af diger. 

Trods et tiltag fra Kulturministeriet, der betød statstilskud til opdatering af kort fra kommunerne, har det ikke hjulpet på tingene. 

Og nu beder Landbrug & Fødevarer i et brev til kulturminister Mette Bock (LA) ministeren om at gøre noget ved sagen. Blandt andet ønsker organisationen, at staten dækker alle udgifter til kortudarbejdelse. Brevet har Kommunernes Landsforening som medunderskriver.

- Blandt udfordringerne er for det første, at Slots- og Kulturstyrelsen efter vores opfattelse har været alt for længe om at besvare og afgøre sagerne. Ifølge vores oplysninger er der pr. oktober 2018 fortsat 540 uafsluttede sager, og tallet har været oppe på langt over 1000 sager, der afventede behandling, står der i brevet, som Effektivt Landbrug har set.  

- For det andet er det også en udfordring, at sagsbehandlingen er delt mellem Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne. Styrelsen og KL har siden 2014 jævnligt drøftet tolkning af opgavefordelingen, men er ikke nået til enighed. Baggrunden var, at styrelsen i 2014 ændrede sin praksis ift. arbejdsdelingen. Delingen og den uafklarede fortolkning er uholdbar for borgerne herunder landbrugserhvervet, står der videre.

L&F og KL: Staten må betale

Brevskriverne roser kulturministeren for at have sat penge af til at få sat gang i kortlægningen, men ser gerne, at staten påtager sig det fulde, økonomiske ansvar i sagen.

- Du har som nævnt været med til at etablere en pulje til fremme af en opdateret kortlægning af digerne. Det synes vi var et meget positivt initiativ, blandt andet fordi det vil give lodsejere øget klarhed over, hvilke diger der er beskyttede og derved skabe større retssikkerhed. Med puljen får kommunerne mulighed for at foreslå en revurdering af den uensartede registrering, som stat og kommuner i sin tid overtog fra amterne. 

- Det er dog desværre kun relativt få kommuner, der har søgt puljen – blandt andet fordi kommunerne selv skal medfinansiere registreringen – selvom de reelt ikke har registreringsansvaret. Vi vil på den baggrund gerne opfordre dig til at foranledige, at der sker en konkret registrering af beskyttede diger i alle kommuner og sikre, at der sker en fuld finansiering heraf.

Siden 2014 har Kulturstyrelsen på baggrund af indberetninger fra kommunerne sendt over 1.000 krav om genoprettelse af diger ud til lodsejere, som ifølge styrelsen har forvoldt skade på digerne.
 

Taber 180 kroner på hver gris

15-12-2018 16:00:40

Svineproducenten fik i sidste uge et tab på 180 kroner pr. gris, vurderer Agri Nord.


Kødbranchens Fællesråd ophører

15-12-2018 16:00:02

Kødbranchens Fællesråd vedtog den 13. december 2018 at gå i likvidation.


Landdistrikter scorer næsten hele bredbåndspuljen

15-12-2018 15:30:50

Landdistrikterne står som vinderne af dette års bredbåndspulje. Det er især landkommuner i Region Midtjylland og Region Sjælland, som gør et stort indhug i puljen.


Staten skulle passe egne bisoner

15-12-2018 14:30:54

Dyr med lungeorm behandles ikke. Vi må gå ud fra, at det nye dyreværns-politi vil tjekke statens egne dyr, mener skribenten.


Der er noget råddent i Danish Crown

15-12-2018 14:00:57

Hvis man ikke har styr på kerneforretningen, kan man stille sig dette spørgsmål: Er bestyrelsen og ledelsen i Danish Crown dygtige nok?


Ordentlighed efterlyses i måden landmænd reguleres på

15-12-2018 13:30:14

Målinger og en faglig baggrund for beslutningerne efterlyses af skribenten.


Kviernes betydning for kvægholdets produktionsøkonomi

15-12-2018 13:00:06

Få kvier kræver meget holdbare køer. F.eks. 0,7 kvie pr. årsko vil betyde, at hver ko skal malke 4 år i gennemsnit, når der tages højde for spild.


Alle ansatte i Landbrugsstyrelsen besøger kunder i 2019

15-12-2018 12:00:44

Medarbejderne i Landbrugsstyrelsen tager på besøg hos en landmand, konsulent, gartneri eller fødevarevirksomhed i 2019. Målet er at inddrage dem mere og få større indsigt i deres hverdag, lyder det.


Hereford-kvie kåret til Europas bedste inden for racen

15-12-2018 11:30:06

Den nu 23 måneder gamle Hereford kvie, Rosenkær Miss World, der er avlet af Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Hovedgård ved Horsens, er netop blevet kåret til »The 2018 Hereford Miss Europe«, Europa’s Bedste Hereford Hundyr 2018.


Tænk på din skat inden nytår

15-12-2018 11:00:33

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, før 2018 er forbi. Flere skatteregler har nemlig »skæringsdag« ved årsskiftet.


Imponeret over kalvevogn med plastbund

15-12-2018 10:30:37

Spøttrup Expressen er nyeste skud på stammen fra PC Maskiner ved Skive. En kalvevogn med plasticbund, hvor kalvenes urin trænger igennem i stedet for at blive suget op af halmen. En mælkeproducent har afprøvet vognen og oplever mere tørre kalve end en tilsvarende kalvevogn med træbund.


Gode køer starter som stærke kalve

15-12-2018 10:00:02

Ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimeres chancerne for at få de bedst mulige malkekøer.


I og vi kæmper videre

15-12-2018 08:00:50

Kofoed ærgrer sig over lange udsigter til vandløbslov

15-12-2018 07:30:33

I denne uge kom det frem, at først i slutningen af 2019, efter et Folketingsvalg, bliver der set på ny lovgivning på vandløbsområdet.


Blot 28 procent af ekstra mængde kvælstof fra landbrugspakke er brugt

15-12-2018 07:00:40

Embedsmænd bevæger sig på grænsen af vildledning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug efter, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et skriftligt svar i Folketinget henviser til nye beregninger fra Landbrugsstyrelsen omkring landmænds brug af kvælstof.


Rekordmange får etableringslån

14-12-2018 14:18:48

Vækstfonden mærker stigende efterspørgsel på etableringslån målrettet unge landmænd, som ønsker at blive selvstændige på egen bedrift.


Sælgerpantebrevsmodellen er win-win-win

14-12-2018 13:59:20

Tak for støtten – og kampen! Familielandbruget glæder sig over sejren og ser frem til at opleve alle de positive effekter af den nye model.


Sprøjteforbud: Populismens grimme ansigt

14-12-2018 12:27:20

Landet skal regeres på et grundlag af faglighed, ikke følelser. At forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringer er at skyde ved siden af, mener Vagn Lundsteen, direktør, AgroPro Danmark.


Nutrifair: Skab netværk og få ny viden i januar

10-12-2018 10:50:51

Der er mange gode grunde til at besøge Nutrifair. Hør både svineproducent Claus Bruun Jørgensen og kvægavler Rick van Heesch fortælle om, hvorfor du også bør dukke op i Fredericia den 16. og 17. januar.


Køb olien til 50 dollar

30-11-2018 15:30:50

Olieproduktionen tog et ryk op i november måned og det har resulteret i det kraftigste prisfald på en enkelt måned i mere end 6 år. Det tyder på, at olieprisen skal længere ned frem mod årsskiftet. Målet ligger nu nede ved 50 dollar og det vil i givet fald være et attraktivt købsniveau.


Side 1 af 1417 (28336 artikler)Prev1234567141514161417Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer