bannerPos

L&F-samarbejde med kommuner og minister skal gøre det nemmere at nå kvælstofmål

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V) er sammen med Kommunernes Landsforening enige om at nedsætte en ny arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at holde kadencen i forhold til at nå målet med at reducere kvælstofudledning. Arkivfoto

Morten Ipsen

Journalist
15-03-2019 16:44
Landbrug & Fødevarer, kommunerne og Miljø- og Fødevareministeriet vil nu forsøge at smidiggøre indsatsen for reduktion af kvælstof. Ny arbejdsgruppe skal finde løsninger.

Det skal gøres mere fleksibelt at nå kvælstofreduktionsmålene, og det skal en ny arbejdsgruppe nu kigge på, siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, efter i tirsdags at have deltaget i et trepartsmøde sammen med Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet.

Ifølge vandområdeplanerne skal der fjernes 2.450 tons kvælstof med de fire virkemidler vådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og privat skovrejsning. Den ny arbejdsgruppe med deltagelse af de tre parter skal forsøge at finde løsninger på at overkomme de forhindringer, som i dag bremser indsatsen.

- Arbejdsgruppen skal se på, hvordan man kan få det gjort smidigt, og vi (Landbrug & Fødevarer, red.) har også ønsker om at udvide ordningen lidt, så det bliver muligt at tage andre midler i brug – det kan være matriceanlæg, hvor man bruger flis, samt simple løsninger på steder, hvor man bare kan lade drænvandet løbe ud ovenpå nogle lavtliggende arealer, og så lade det ligge og sive, i stedet for at der skal laves installationer, fortæller Martin Merrild.

Smidig behandling

Landbrug & Fødevarer ønsker også, at den årlige ansøgningsfrist for at ansøge om projekter erstattes af løbende behandling af indkommende ansøgninger.

- Vi (landmænd, red.) har det sådan, at hvis vi kan se en mulighed for et projekt, så vil vi gerne have det realiseret hurtigst muligt. Så derfor er det et spørgsmål om at få en smidig sagsbehandling i kommunen, så når man først har fundet et sted, hvor man kan lave et projekt, så skal det kunne gå stærkt, siger Martin Merrild.

Også Landbrug & Fødevarers ønske om at gøre det nemmere at vælge imellem de forskellige virkemidler: Minivådområder, skovrejsning, lavbundsprojekter, m.v. (Effektivt Landbrug den 12. marts), vil ifølge Martin Merrild blive behandlet i arbejdsgruppen.

- Man skal også have respekt for … at det er en kompliceret opgave

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

- Alt vil blive bragt op i arbejdsgruppen, og så må vi se, hvad de kommer frem med.  Jeg tror, at vi vil se, at kommunerne og landbruget vil komme med nogle fælles ønsker, og så bliver det så ministeriet, der skal lave det om til reelle muligheder.

Kompleks opgave

Er der en mulighed for at få nogle gode resultater ud af alt det her?

- Det mener jeg helt sikkert, at der er. Jeg tror bare, at selvom man sætter al mulig spot på det her, og vi måske kan smidiggøre nogle af de her regler, så skal man også have respekt for, at når man skal ud og lave sådan nogle ting her, så er det en kompliceret opgave.

Martin Merrild tilføjer:

- Nu hørte jeg forleden om en, der havde fundet et rigtig godt område til at lave minivådområde, og så fandt man ud af, at der lå en elledning gravet ned igennem marken der, hvor minivådområdet skulle være. Og hvad er det så lige, man gør.

- Og så er der de mange steder, hvor landmændene kommer og peger på nogle oplagte muligheder, og når de så får kigget inde på kortet (myndighedernes udpegningskort, red.), så har man beregnet, at der er faktisk ikke noget særligt stort potentiale.

- Og så er der selvfølgelig den med, at det er dumt at lave minivådområder opstrøms, og så finde ud af senere, at der faktisk kan laves et større vådområde, som har en stor rensekapacitet. Så det er altså en opgave, der har en kompleksitet, som man skal have lidt respekt for.

To spor

Hvornår kan I forvente at se nogle resultater fra arbejdsgruppen?

- Det vil jeg ikke sætte dage og uger på, men det er jo ikke sådan et udvalg, der skal sidde og arbejde i mange måneder. I løbet af nogle uger skal vi samles igen.

Hvad sker der med arbejdsgruppen, hvis der i mellemtiden kommer et folketingsvalg og en ny regering?

- Det ved jeg ikke, hvordan de vil håndtere. Det er vel en af de ting, departementet bare kan køre videre med. Det vil jeg da håbe. Så kan man eventuelt bare sætte en anden minister til det. Opgaven er jo den samme.

Martin Merrild mener, at de danske landmænd er bedst tjent med, at Landbrug & Fødevarer kører på to parallelle spor i sagen:

- Det ene spor er, at vi gør alt, hvad vi kan for at spille med på at få etableret de her forskellige rensefaciliteter – minvådområder, osv. Og så er der det andet spor, hvor vi selvfølgelig stadig forholder os meget kritisk til de vandplaner, der ligger, og de krav, der er stillet op i dem. Og det mener jeg sagtens kan følges ad.

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.
Side 1 af 1548 (30942 artikler)Prev1234567154615471548Next