bannerPos

L&F-samarbejde med kommuner og minister skal gøre det nemmere at nå kvælstofmål

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V) er sammen med Kommunernes Landsforening enige om at nedsætte en ny arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at holde kadencen i forhold til at nå målet med at reducere kvælstofudledning. Arkivfoto

Morten Ipsen

Journalist
15-03-2019 16:44
Landbrug & Fødevarer, kommunerne og Miljø- og Fødevareministeriet vil nu forsøge at smidiggøre indsatsen for reduktion af kvælstof. Ny arbejdsgruppe skal finde løsninger.

Det skal gøres mere fleksibelt at nå kvælstofreduktionsmålene, og det skal en ny arbejdsgruppe nu kigge på, siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, efter i tirsdags at have deltaget i et trepartsmøde sammen med Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet.

Ifølge vandområdeplanerne skal der fjernes 2.450 tons kvælstof med de fire virkemidler vådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og privat skovrejsning. Den ny arbejdsgruppe med deltagelse af de tre parter skal forsøge at finde løsninger på at overkomme de forhindringer, som i dag bremser indsatsen.

- Arbejdsgruppen skal se på, hvordan man kan få det gjort smidigt, og vi (Landbrug & Fødevarer, red.) har også ønsker om at udvide ordningen lidt, så det bliver muligt at tage andre midler i brug – det kan være matriceanlæg, hvor man bruger flis, samt simple løsninger på steder, hvor man bare kan lade drænvandet løbe ud ovenpå nogle lavtliggende arealer, og så lade det ligge og sive, i stedet for at der skal laves installationer, fortæller Martin Merrild.

Smidig behandling

Landbrug & Fødevarer ønsker også, at den årlige ansøgningsfrist for at ansøge om projekter erstattes af løbende behandling af indkommende ansøgninger.

- Vi (landmænd, red.) har det sådan, at hvis vi kan se en mulighed for et projekt, så vil vi gerne have det realiseret hurtigst muligt. Så derfor er det et spørgsmål om at få en smidig sagsbehandling i kommunen, så når man først har fundet et sted, hvor man kan lave et projekt, så skal det kunne gå stærkt, siger Martin Merrild.

Også Landbrug & Fødevarers ønske om at gøre det nemmere at vælge imellem de forskellige virkemidler: Minivådområder, skovrejsning, lavbundsprojekter, m.v. (Effektivt Landbrug den 12. marts), vil ifølge Martin Merrild blive behandlet i arbejdsgruppen.

- Man skal også have respekt for … at det er en kompliceret opgave

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

- Alt vil blive bragt op i arbejdsgruppen, og så må vi se, hvad de kommer frem med.  Jeg tror, at vi vil se, at kommunerne og landbruget vil komme med nogle fælles ønsker, og så bliver det så ministeriet, der skal lave det om til reelle muligheder.

Kompleks opgave

Er der en mulighed for at få nogle gode resultater ud af alt det her?

- Det mener jeg helt sikkert, at der er. Jeg tror bare, at selvom man sætter al mulig spot på det her, og vi måske kan smidiggøre nogle af de her regler, så skal man også have respekt for, at når man skal ud og lave sådan nogle ting her, så er det en kompliceret opgave.

Martin Merrild tilføjer:

- Nu hørte jeg forleden om en, der havde fundet et rigtig godt område til at lave minivådområde, og så fandt man ud af, at der lå en elledning gravet ned igennem marken der, hvor minivådområdet skulle være. Og hvad er det så lige, man gør.

- Og så er der de mange steder, hvor landmændene kommer og peger på nogle oplagte muligheder, og når de så får kigget inde på kortet (myndighedernes udpegningskort, red.), så har man beregnet, at der er faktisk ikke noget særligt stort potentiale.

- Og så er der selvfølgelig den med, at det er dumt at lave minivådområder opstrøms, og så finde ud af senere, at der faktisk kan laves et større vådområde, som har en stor rensekapacitet. Så det er altså en opgave, der har en kompleksitet, som man skal have lidt respekt for.

To spor

Hvornår kan I forvente at se nogle resultater fra arbejdsgruppen?

- Det vil jeg ikke sætte dage og uger på, men det er jo ikke sådan et udvalg, der skal sidde og arbejde i mange måneder. I løbet af nogle uger skal vi samles igen.

Hvad sker der med arbejdsgruppen, hvis der i mellemtiden kommer et folketingsvalg og en ny regering?

- Det ved jeg ikke, hvordan de vil håndtere. Det er vel en af de ting, departementet bare kan køre videre med. Det vil jeg da håbe. Så kan man eventuelt bare sætte en anden minister til det. Opgaven er jo den samme.

Martin Merrild mener, at de danske landmænd er bedst tjent med, at Landbrug & Fødevarer kører på to parallelle spor i sagen:

- Det ene spor er, at vi gør alt, hvad vi kan for at spille med på at få etableret de her forskellige rensefaciliteter – minvådområder, osv. Og så er der det andet spor, hvor vi selvfølgelig stadig forholder os meget kritisk til de vandplaner, der ligger, og de krav, der er stillet op i dem. Og det mener jeg sagtens kan følges ad.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer