bannerPos

Ros til L&F’s klimavision – men savner tiltag der virker på den korte bane

Foto: Colorbox

Lasse Ege Pedersen

16-03-2019 07:00
Den grønne tænketank Concito savner, at Landbrug & Fødevarer i sit klimaudspil kommer med bud på, hvordan man nu og her vil reducere udledningen af klimagasser. Der er dog ros for at anerkende målsætningen om nuludledning i 2050.

Klimaudspillet fra Landbrug & Fødevarer, der handler om, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, får både ros og ris med på vejen fra den grønne tænketank Concito, som længe har været fortaler for, at landbruget selv kommer mere på banen, når det kommer til klimadagsordenen.

- Det er super positivt, at Landbrug & Fødevarer anerkender, at målsætningen om nuludledning inden 2050 også gælder landbrugssektoren, og de lover at handle på det, og peger på nogle elementer, der skal arbejdes med, siger Michael Minter, programleder for Concitos program for fremtidens fødevarer.

Landbrug & Fødevarers udspil peger især på, at der er behov for flere penge til forskning. Det er organisationens vurdering, at man med den nuværende viden om mulige - men ikke fuldt udviklede – virkemidler inden for både plante- og husdyrproduktion, kan komme cirka halvvejs af vejen i Danmark kan mod at blive klimaneutrale frem mod 2050. Resten skal altså findes ved endnu ikke udviklede metoder.

 

Savner konkrete bud

Fra Michael Minter lyder det, at der selvfølgelig er behov for flere midler til forskning i klimavirkemidler til landbruget.

- Men jeg savner lidt nogle bud fra Landbrug & Fødevarer på, hvad der skal ske på den korte bane, og de politiske rammevilkår for det. Jeg mener ikke, at vi kan lægge det hele i forskning og udvikling, og så håbe, at der kommer noget godt ud af det. Vi skal også i gang de virkemidler, som vi kender, siger han og henviser til de virkemidler, som Aarhus Universitet kom med i sit klimakatalog i efteråret sidste år.

Det drejer sig blandt andet om ændret fodring af kvæg, forsuring af gylle i stalden og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

- Jeg ville gerne have haft Landbrug & Fødevarers bud på, hvad der skal prioriteres, og hvad der bliver sat i gang nu. Det ville have været offensivt af Landbrug & Fødevarer. Vi kan ikke vente på, at der kommer noget ud af forskningen. Vi skal i gang nu, siger Michael Minter.

 

Vil have danskere til at spise mindre kød

Han påpeger, at han også savner, at Landbrug & Fødevarer i sit udspil forholder sig til danskernes store forbrug af animalske produkter. Ifølge ham er det en vigtig del af omstillingen, at der simpelthen bliver spist mindre kød i Danmark.

Michael Minter understreger, at det dog ikke er det samme, som at man i Concito også går ind for, at den danske kødproduktion herhjemme skal begrænses, som man gør andre steder. Eksempelvis hos Greenpeace.

- Vi skal skille den diskussion fra, hvor meget det er, at vi skal producere i Danmark. Det skal nemlig ses i et globalt perspektiv. Det kan være fint nok, at vi producerer til eksport, hvis vi er gode til det. Men jeg mener, at fødevaresektoren har et medansvar for at reducere danskernes forbrug af kød- og mejerivarer. Her savner jeg lidt, at Landbrug & Fødevarer kommer ind.

Men du går altså ikke ind for, at man reducerer produktionen herhjemme?

 - Ikke nødvendigvis. Hvis vi kan dokumentere, at vi gør det mere klimaeffektivt, og producerer forskellige varer, som der er efterspørgsel efter globalt, så kan man godt retfærdiggøre, at Danmark producerer til eksport, siger Michael Minter.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer