bannerPos

Ros til L&F’s klimavision – men savner tiltag der virker på den korte bane

Foto: Colorbox

Lasse Ege Pedersen

16-03-2019 07:00
Den grønne tænketank Concito savner, at Landbrug & Fødevarer i sit klimaudspil kommer med bud på, hvordan man nu og her vil reducere udledningen af klimagasser. Der er dog ros for at anerkende målsætningen om nuludledning i 2050.

Klimaudspillet fra Landbrug & Fødevarer, der handler om, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, får både ros og ris med på vejen fra den grønne tænketank Concito, som længe har været fortaler for, at landbruget selv kommer mere på banen, når det kommer til klimadagsordenen.

- Det er super positivt, at Landbrug & Fødevarer anerkender, at målsætningen om nuludledning inden 2050 også gælder landbrugssektoren, og de lover at handle på det, og peger på nogle elementer, der skal arbejdes med, siger Michael Minter, programleder for Concitos program for fremtidens fødevarer.

Landbrug & Fødevarers udspil peger især på, at der er behov for flere penge til forskning. Det er organisationens vurdering, at man med den nuværende viden om mulige - men ikke fuldt udviklede – virkemidler inden for både plante- og husdyrproduktion, kan komme cirka halvvejs af vejen i Danmark kan mod at blive klimaneutrale frem mod 2050. Resten skal altså findes ved endnu ikke udviklede metoder.

 

Savner konkrete bud

Fra Michael Minter lyder det, at der selvfølgelig er behov for flere midler til forskning i klimavirkemidler til landbruget.

- Men jeg savner lidt nogle bud fra Landbrug & Fødevarer på, hvad der skal ske på den korte bane, og de politiske rammevilkår for det. Jeg mener ikke, at vi kan lægge det hele i forskning og udvikling, og så håbe, at der kommer noget godt ud af det. Vi skal også i gang de virkemidler, som vi kender, siger han og henviser til de virkemidler, som Aarhus Universitet kom med i sit klimakatalog i efteråret sidste år.

Det drejer sig blandt andet om ændret fodring af kvæg, forsuring af gylle i stalden og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

- Jeg ville gerne have haft Landbrug & Fødevarers bud på, hvad der skal prioriteres, og hvad der bliver sat i gang nu. Det ville have været offensivt af Landbrug & Fødevarer. Vi kan ikke vente på, at der kommer noget ud af forskningen. Vi skal i gang nu, siger Michael Minter.

 

Vil have danskere til at spise mindre kød

Han påpeger, at han også savner, at Landbrug & Fødevarer i sit udspil forholder sig til danskernes store forbrug af animalske produkter. Ifølge ham er det en vigtig del af omstillingen, at der simpelthen bliver spist mindre kød i Danmark.

Michael Minter understreger, at det dog ikke er det samme, som at man i Concito også går ind for, at den danske kødproduktion herhjemme skal begrænses, som man gør andre steder. Eksempelvis hos Greenpeace.

- Vi skal skille den diskussion fra, hvor meget det er, at vi skal producere i Danmark. Det skal nemlig ses i et globalt perspektiv. Det kan være fint nok, at vi producerer til eksport, hvis vi er gode til det. Men jeg mener, at fødevaresektoren har et medansvar for at reducere danskernes forbrug af kød- og mejerivarer. Her savner jeg lidt, at Landbrug & Fødevarer kommer ind.

Men du går altså ikke ind for, at man reducerer produktionen herhjemme?

 - Ikke nødvendigvis. Hvis vi kan dokumentere, at vi gør det mere klimaeffektivt, og producerer forskellige varer, som der er efterspørgsel efter globalt, så kan man godt retfærdiggøre, at Danmark producerer til eksport, siger Michael Minter.

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.
Side 1 af 1548 (30942 artikler)Prev1234567154615471548Next