bannerPos

Sælgepantebrevsmodel med på Finansloven

- Jeg er meget tilfreds med, at landbruget og Landbrug & Fødevarer igen har fået sin plads i Finansloven, siger Erling Bonnesen, Venstres miljø- og fødevareordfører-

Lasse Ege Pedersen

30-11-2018 19:10
Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen fremhæver, at der er kommet sælgerpantebrevmodel på Finansloven. Også foderfosfatafgiften bliver afskaffet

Fredag eftermiddag faldt årets Finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti på plads. Det skete efter længere tids forhandlinger.

Og til landbrugserhvervet er der også kommet en luns, fortæller Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen.

- Sælgerpantebrevsmodellen er med. Den er kommet på plads, og det er jeg meget glad for. Den er med blandt andet efter stærk opfordring fra landbrugserhvervet, som har presset på for den, siger han til Effektivt Landbrug.

I aftaleteksten til Finansloven fremgår det, at modellen skal forbedre mulighederne for generationsskifte for unge landmænd. Hvordan modellen konkret kommer til at se ud, bliver først afgjort senere.

»Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at den såkaldte sælgerpantebrevsmodel ved salg af blandt andet landbrug, hvor op til 10 pct. af købssummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom. Det vil blandt andet skulle fastlægges, hvilke ejendomme der kan omfattes af modellen. Parterne drøfter den konkrete model efter et oplæg fra regeringen.

Der afsættes 70 millioner kroner i 2020, 60 millioner kroner i 2021 og 55 millioner kroner i 2022 til udmøntning af modellen. Den varige udgift er 35 millioner kroner,« , står der i aftaleteksten..

Fra Erling Bonnesen lyder det:

- Det her vil medvirke til at lette generationsskiftet, da sælger kan vente med at betale skattedelen af sælgerpantebrevet ind til afdragene kommer ind. Dermed så kan sælgere nemmere lade et beløb stå i handlen og i ejendommen, og dermed lette den samlede finansiering, siger Erling Bonnesen, der fortsætter,

- Jeg er meget tilfreds med, at landbruget og Landbrug & Fødevarer igen har fået sin plads i Finansloven. Det understreger, at vi i Venstre vil landbruget. Ikke kun i ord men også i handling, siger han.

Når det kommer til afgifter, er der også en lille luns, om end det dog langt fra indfrier alle de ønsker, som landbruget er kommet med i de seneste år.

I teksten til Finanslovsaftalen står der:

»Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe foderfosfatafgiften og dermed lempe byrderne for danske landbrugsvirksomheder.

Der prioriteres 20 millioner kroner i 2019 og 25 millioner koner. årligt fra 2020. Indfasningen skal ske under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser på miljøområdet.«

Tilfredshed i L&F

Fra Landbrug & Fødevarer lyder det i en pressmeddelelse fra formand Martin Merrild, at han er tilfreds med, at der  der nu sættes 70 mio. kr. af til at indføre en sælgerpantebrevsmodel.

- Jeg vil gerne takke Dansk Folkeparti og regeringen for at have lyttet til vores erhvervs udfordringer med generationsskifte. Det giver god mulighed for, at de nuværende landmænd kan hjælpe den næste generation godt i gang, så vi også i fremtiden kan have et stærkt landbrug i Danmark, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at  der hurtigt bliver udarbejdet en bedre model for beskatning af sælgerpantebreve. 

Landbrug & Fødevarer roser også beslutningen om at afskaffe foderfosfatafgiften, der siden 2004 har gjort foder til grise og fjerkræ - og dermed produktionsomkostningerne - dyrere for danske landmænd.

- Danske landmænd har over årtier på ansvarlig vis sænket forbruget af fosfor. I august sidste år fik vi en ny regulering for tilførsel af fosfor i landbruget, og derfor er der ikke længere brug for denne afgift. Vi mener, det er sund fornuft at lette bureaukratiet i erhvervslivet og fjerne denne form for dobbeltregulering, siger Martin Merrild.

Han glæder sig desuden over, at man i finansloven lægger op til flere tiltag, der inkluderer landbrugsuddannelserne.

Der bliver bl.a. sat penge af til at ligestille landbrugsuddannelserne med andre kostskolemiljøer.

Vi herude skaber velfærds-grundlaget

Vi vil gerne producere og bidrage til en sund økonomi, men vi har brug for, at vilkårene for landbruget forbedres markant, påpeger næstformanden for Landbo Syd.

Hestebønner har erstattet soja

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken, blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Nordjyske landmænd vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år

Selvom tørken gjorde ondt sidste år, blev landbrugets resultat bedre end i 2015 og 2016, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1545 (30888 artikler)Prev1234567154315441545Next