bannerPos

Tak for visionen, Landbrug & Fødevarer

Mogens Dall glæder sig over landbrugets klimainitiativer, men minder om, at der også skal penge ind på kassekreditten.

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
15-03-2019 21:00
LandboSyd bifalder, at Landbrug & Fødevarer arbejder for en klimaneutral fødevaresektor i 2050 og understreger landbrugets store indsats på energiområdet.

Efter Danish Crown og Arla Foods kommer nu også Landbrug & Fødevarer med et klimaudspil og en ambition om, at fødevaresektoren skal være klimaneutral i 2050.

Det glæder formand for LandboSyd, Mogens Dall:

- Landbruget har taget store skridt fremad i de senere dage med udmeldinger om bæredygtighed, og det vækker glæde herude. Erhvervet er på forkant i den politiske debat og i medierne – tak for det – og desuden er L&F i øjenhøjde med medlemmerne.

- På et medlemsmøde i LandboSyd efterspurgte ikke mindst yngre landmænd, at landbruget ser fremad, har konkrete mål for fremtidens landbrug og ikke mindst beskæftiger sigt med forholdet til det øvrige samfund samt tager initiativer, og det er sket nu, siger Mogens Dall.

 

Større kredit

Han mener, at landbruget bør krediteres for en langt større indsats, end erhvervet er blevet hidtil:

- Vi hører igen og igen, at landbruget stør for 20 procent af udledningen af klimagasser, men her tager man slet ikke højde for, at landbruget gennem mange år og i stigende grad gør en kæmpestor indsats som leverandør til energiproduktion. Mange landmænd har vindmøller og solceller samt leverer til produktion af biogas. Dertil kommer raps til biodiesel og halm og flis til varmeværker. Hele denne store indsats krediteres energisektoren, men det er landbruget, som leverer råvarerne, siger Mogens Dall.

- Landbruget vil i fremtiden i stigende grad være med til at finde løsninger og føre dem ud i livet, og i forbindelse med energi bliver erhvervet en nøglespiller. Men hvad hjælper det, hvis vi ikke får noget på kassekreditten i den forbindelse, spørger Mogens Dall.

l-l

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.
Side 1 af 1548 (30941 artikler)Prev1234567154615471548Next