Tidlig sået vintersæd kan løse op for nordjyske bekymringer

Arkivfoto

Lasse Ege Pedersen

20-11-2018 10:30
I Agri Nord er man bekymret for, at nordjyske landmænd fremover bliver mødt med krav om at så flere efterafgrøder, da høsten i området ofte er sent på den. Seges’ plantedirektør Troels Toft fortæller, at det er håbet, at virkemidlet "tidlig såning" løser det problem.

I et udkast til ny gødskningslov, som blev sendt ud i sidste uge, er der lagt op til, at landbruget får et længe ventet ønske opfyldt om mere fleksible frister, når det kommer til at så efterafgrøder. 

I fire år i træk er fristen 20. august blevet udskudt, og hver gang har forløbet op til været årsag til stor frustration, da fristforlængelserne ofte er kommet meget sent. 

Som Effektivt Landbrug kunne fortælle i weekenden, så er alt dog stadigvæk ikke fryd og gammen. 

Fra Landbrug & Fødevarer har man således hurtigt være ude at markere sin utilfredshed med dele af udkastet. Her er man især utilfreds med udsigten til, at man fremover nu helt ned på markniveau skal til at indberette, hvor man har tænkt sig at så efterafgrøderne. Organisationen forventer her en betydelig stigning i bureaukrati. 

Og i Agri Nord er man også utilfredse. Her handler det især om, at der fremover bliver lagt op til, at de steder, hvor man sår efterafgrøderne sent, der risikerer man yderligere krav. Jo senere efterafgrøderne bliver sået, desto mindre er deres effekt til at samle kvælstofresterne op nemlig. Og netop i Nordjylland er man ofte sent færdige med høsten, og det betyder, at man fra Agri Nords side frygter, at de nordjyske landmænd bliver mødt med krav om at så endnu flere efterafgrøder, så kravet om kvælstofreduktion kan blive opfyldt.

- Der er tale om, at vi kan risikere helt op til 50 procent ekstra efterafgrøder, lød det i weekenden fra chefkonsulent i Agri Nord, Flemming Floor Jensen.

 

Sætter sin lid til tidlig såning

Fra Seges lyder det fra plantedirektør Troels Toft, at man herfra er opmærksom på problemstillingen, der altså især kan gå ud over nordjyske landmænd. Han fortæller, at man fra Seges sætter sin lid til, at det lykkes at få ændret omregningsfaktoren for tidlig såning. Det er der nemlig åbnet op for, at det kan blive en mulighed i det udkast, som kom i sidste uge. 

I dag er det sådan, at fire hektar tidligt sået vintersæd kan erstatte en hektar med efterafgrøder. Fra Seges har man længe gerne set, at det bliver justeret ned, så to hektar tidlig sået vintersæd kan erstatte en hektar med efterafgrøder. 

- Den her problemstilling er en udløber af den fleksibilitet, som vi jo egentlig ønsker os. Vi ved, at når vi kommer efter den 20. august, så bliver efterafgrøderne ikke så store, og de når ikke at samle det op, som de skal. 

- Er man så i den del af landet, hvor man ofte ikke når at blive færdig med høst, så man kan så efterafgrøderne inden den 20. august, så er det rigtig træls. Her håber vi dog på, at man kan kombinere det med, at omregningsfaktoren for tidlig sået vintersæd bliver ændret fra 1:4 til 1:2, siger Troels Toft.

Han forklarer, at i Nordjylland der er man jo i forvejen særligt interesseret i at så tidligt, og bliver omregningsfaktoren ændret, så bliver det altså meget lettere at få konverteret flere af de almindelige efterafgrøder til tidligt sået vintersæd.

- Lykkes det for os at komme igennem med det, så synes jeg alt i alt, at vi har fået opnået noget rigtig, rigtig fornuftigt, siger Troels Toft.
Han fortæller, at det formentlig først bliver efter, at høringen af lovudkastet er overstået, at det kommer frem, hvorvidt Seges har haft helt med at overtale Miljø- og Fødevareministeriet til at ændre omregningsfaktoren. 

 

Skal ikke gøre det mere besværligt

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det fra enhedschef Louise Piester, at formålet med at ændre loven ikke er at gøre livet mere besværligt for nordjyske landmænd – eller landmænd andre steder i landet – tværtimod. 

- Hvis lovændringen bliver gennemført, skulle det gerne blive lettere at drive sin bedrift ud fra de lokale vejr- og jordforhold. 

- Med lovforslaget får landmanden flere muligheder. Det står ham frit for at følge de nuværende frister, hvor efterafgrøderne skal være i jorden senest den 20. august. Men vi lægger samtidig op til større fleksibilitet, så den enkelte landmand kan så og nedpløje efterafgrøderne inden for tidsintervaller, der passer for hans bedrift. Hvis der er særlige forhold i Nordjylland, som medfører, at landmændene der høster senere, og dermed også får efterafgrøderne senere i jorden, så kan de i stedet vælge at kompensere miljøet ved at vælge et kvotetræk, siger Louise Piester.
 

Ukrudtet er nu i større vækst end det var i april sidste år

20-02-2019 14:00:53

Ved Ringsted har Klaus Jacobsen sammenlignet friske enårig rapgræsplanter med fotos taget sidste år i april. - De lange, hvide rødder viser tydeligt, at væksten er godt i gang. Og allerede har været det i nogen tid, siger han.


Fåreavler kaster håndklædet: - Løbet er kørt, for Energinet har besluttet sig

20-02-2019 12:00:29

Efter at Energinet har offentliggjort den endelige linjeføring for gasledningen Baltic Pipe, har fåreavler Richard Andersen besluttet at afhænde sin besætning på flere end 300 får. En gårdejer undres og får medhold af talskvinde for dem, der får kompressor- og transformerstationen tæt.


Hvor er den folkelige debat i forhold til Baltic Pipe?

20-02-2019 11:00:49

Baltic Pipe opfylder ikke danskernes forventninger til demokratiet, mener skribenten. Han efterlyser hensyn til almenvellet i Danmark og efterlyser en folkelig debat i forhold til linjeføringen for en gasledning fra Norge til Polen.


Nye muligheder i NTM for krydsningsdyr

20-02-2019 09:05:04

Nye avlsværdital for krydsningsdyr gør det muligt at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd mere målrettet i krydsningsbesætninger og dermed øge det avlsmæssige niveau, skriver Viking Danmark.


Sender to milliarder kroner tilbage til ejerne

20-02-2019 09:02:22

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk i gennemsnit til andelshaverne.


Så dygtige er landmænd og fødevareindustri faktisk til at undgå spild

20-02-2019 09:00:19

Danske fødevareproducenter er mestre i at recirkulere.


Animalske fødevarer giver faktisk mindst madspild

20-02-2019 09:00:06

Hovedparten af fødevareaffaldet fra primærproduktionen og fødevareindustrien går i virkeligheden ikke til spilde, men bliver genanvendt til forskellige formål.


Svinenoter

20-02-2019 09:00:04

Ledelsestemaer for landmænd ligner dem for andre virksomheder

20-02-2019 06:00:51

Topledere i erhvervsvirksomhederne og praktiske landmænd har mange sammenfald i fokusområder i denne tid.


Sjællandsk dyrskuemand til Fyn

20-02-2019 06:00:06

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1462 (29222 artikler)Prev1234567146014611462Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer