bannerPos

Venstre-politikere: Klimaomstilling skal ikke gå ud over danske landmænd

Søren Hansen (i midten), Rødme Nygaard på Sydfyn, lagde i går ejendom til et besøg fra to af Venstres kandidater til Europa-Parlamentsvalget. Her fik han lejlighed til at fortælle dem om sine ønsker i forhold til klimaomstilling i landbruget. Foto: Morten Ipsen

Morten Ipsen

Journalist
16-05-2019 13:48
Der er brug for en grøn klimaomstilling, men den skal ikke ramme de i forvejen klimaeffektive danske landmænd, mener Venstre-politikerne Morten Løkkegaard og Asger Christensen, der i går besøgte en leverandør til et sydfynsk biogasanlæg.

 

Fremtiden byder på grøn klimaomstilling, men det skal ske på en måde, så det ikke går ud over danske landmænd.

Det mener de to Venstre-politikere Morten Løkkegaard og Asger Christensen, der for øjeblikket drager rundt i landet for at fortælle om deres politiske visioner op til valget til Europa-Parlamentet den 26. maj.

- Der skal ske en omfordeling, ja, men det skal selvfølgelig ikke være noget, der kommer til at gå ud over danske landmænd, som jo i forvejen er langt fremme på området. Det skal være gulerod frem for pisk, fastslår Morten Løkkegaard.

Asger Christensen understreger, at den grønne omstilling skal ske »stille og roligt« for det danske landbrugserhverv. Og det er et realistisk ønske, fordi den teknologiske udvikling går så hurtigt, at dét alene vil få en meget stor betydning for omstillingen, mener han.

- Vi er nødt til at fortsætte den teknologiske udvikling, så vi kan blive mere klimavenlige. Vi har allerede teknikken og know how’en til det. Vi skal bare have det drevet videre, siger Asger Christensen.

Biogas-leverandør

I går besøgte de to politikere en af leverandørerne til biogasanlægget Nature Energy Midtfyn, Søren Hansen, »Rødme Nygaard« syd for Stenstrup.

Søren Hansen leverer gylle til biogasanlægget og får til gengæld afgasset gylle tilbage, som planterne på hans marker bedre kan udnytte.

Biogasanlægget udnytter hans gylle til at producere gas, som kan forsyne det, der svarer til en større landsby, med varme.

Biogas spiller en vigtig rolle i det danske CO2-regnskab, fordi den fortrænger den fossile naturgas. Det betyder, at der skal hentes mindre naturgas op fra Nordsøen eller andre naturgasfelter.

Søren Hansen er fascineret af tanken om, at han kan være med til at varme folks huse op, og så ovenikøbet med CO2-neutral gas.

- Det giver god mening, synes han. Han understreger dog, at der også skal være noget i det for de danske landmænd. Blandt andet peger han på, at leverandørerne til de danske biogasanlæg burde få godskrevet den CO2-fortrængning, som de er med til at skabe.

Forhandlinger

De to Venstre-politikere er helt enige.

- Det er noget af det, vi arbejder på i Europa-Parlamentet. Vi vil gerne belønne folk, der gør ligesom her på stedet, hvor gyllen indgår i et cirkulært forløb, lyder det fra Morten Løkkegaard.

Han fortæller, at Venstre bakker op om, at forhandlingerne om den kommende landbrugsreform udnyttes til at kanalisere noget støtte over til den grønne klimaomstilling – hvilket konkret kunne udmønte sig i en ordning, som landmænd, der vil lave klimatiltag på deres ejendom, vil kunne søge om tilskud fra.

- Søren Hansen kan se frem til en ordning, hvis vi kan blive enige (i EU, red.), lyder det fra Venstre-politikeren.

- Det, der er på forhandlingsbordet, er, at 60 procent af den direkte støtte til landmændene skal finde sted som i dag. 20 procent skal gå til den grønne omstilling, og 20 procent til det, man kunne kalde »det løse«, siger Morten Løkkegaard.

Vil fylde mere

Der forhandles om at skabe en ny, grøn EU-struktur, herunder et såkaldt »eco-scheme«, som skal få EU-millionerne til at løbe i den rigtige retning i forhold til at hjælpe med omstillingen til et bedre miljø og klimareduktion.

- Der er ingen tvivl om, at det grønne og klimadelen vil komme til at fylde meget mere end nu. Her står vi i Danmark i en god position, fordi vores klimaaftryk jo i forvejen er blandt verdens bedste, siger Morten Løkkegaard.

Søren Hansen fortæller da også, at han allerede nu har taget et syvmileskridt i forhold til at opfylde sit mejeriselskab Arla Foods’ egen målsætning om, at al mælk skal være klima-neutralt i 2050.

Den sydfynske landmand benytter dog også lejligheden til at fortælle de to Venstre-politikere, at han ikke er interesseret i en større produktion af energiafgrøder til biogasanlæg, som det blandt andet har været kutyme i Tyskland.

- Jeg vil ikke dyrke energimajs eller lignende. Det ville være som at konkurrere mod mig selv, lyder det fra Søren Hansen.

Rødme Nygaard

- ligger syd for Stenstrup på Sydfyn

- Ejes af Søren Hansen

- 280 jerseykøer

- Driver 260 hektar

- Leverer i gennemsnit 19 tons gylle pr. dag til Nature Energy Midtfyn

- Modtager afgasset gylle fra biogasanlægget

Nature Energy Midtfyn

- ligger vest for Ringe

- behandler 360.000 tons biomasse årligt

- 75 procent består af gylle fra kvæg, svin og mink fra lokale leverandører

- Anlægget producerer årligt 11 millioner kubikmeter opgraderet, CO2-neutral biogas

- Anlægget tilbyder afgasset, CO2-neutral gylle

 

Fåborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a.

- dannet i 2009

- består af 47 andelshavere, der tilsammen råder over 8.000 dyreenheder

 

Asger Christensen

- Landmand, »Nørupgaard« ved Kolding. Driver 400 hektar og har 650 malkekøer

- Medlem af Kolding Byråd

- Venstres syd- og sønderjyske kandidat til Europa-Parlamentet

- Fik ved valget i 2014 knap 15.000 personlige stemmer

 

Morten Løkkegaard

- Journalist, kommunikationsrådgiver, m.v.

- Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget og nuværende medlem (partiets eneste)

- Næstformand i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

- Medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

- Medlem af Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer

- Fik ved valget i 2014 44.010 personlige stemmer

Leverer individuelle løsninger til hver landmand

Kør med maskinerne året rundt, men betal leasingydelserne i oktober, november og december, når likviditeten på bedriften har det bedst, lyder et tilbud.

Sen sprøjtning i vårsæd til forebyggelse af aks- og strånedknækning

Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.

Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet

Hvis man lod os gødske mere, kunne dansk landbrug alene løse den danske del af klimaopgaven, mener skribenten.

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Hvor tjener man pengene i sit markbrug?

Når man kender sine omkostninger og arbejder med sine nøgletal, stiger interessen for bedriften og evnen til forandringer. - Man tjener derfor typisk mere ved at deltage i et DB2-tjek, påpeger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.
Side 1 af 1542 (30839 artikler)Prev1234567154015411542Next