Dette er smart at gøre, når priserne stiger

Løbende budgetopfølgninger kan være med til, at man holder skindet på næsen.

Af Jane Holm, statsautoriseret revisor, LandboNord

Det er vist ingen hemmelighed, at der er generelt stigende priser i samfundet. Alle brancher er i et eller andet omfang ramt af prisudviklingen på råvarer og problemer med at få leveret de rette varer i rette tid.

Det er en udvikling, som pengeinstitutterne følger nøje – blandt andet i forhold til deres landbrugskunder. Det er blot en af mange gode grunde til at vi i LandboNord rådgiver landmænd til at få lavet løbende budgetopfølgninger.

I en tid hvor afregningspriserne på landbrugsvarerne måske ikke helt følger med i samme takt som udgifterne til produktionen, kan det give udfordringer at styre økonomien. Er den enkelte landmand ikke opmærksom, kan det meget nemt give likviditetsmæssige problemer, som ingen er interesseret i.

Hvad kan man selv gøre?

Derfor handler det for landmanden om at kunne træffe beslutninger, som er baseret på data fra produktionen. Budgetter og løbende budgetopfølgninger er særdeles relevante netop i denne tid.

Med budgetterne lægges planerne og forventninger til årets økonomiske udvikling under de forudsætninger, der er aktuelle for driften. På tidspunktet for budgetlægningen kendes de aktuelle afregningspriser, udgifterne til produktionen, og i en vis grad vil der være nogle forventninger til udviklingen i forudsætningerne.

Under disse forudsætninger beregnes den forventede økonomiske udvikling for året, herunder resultat af driften og behov for driftskredit hen over året.

Forudsætningerne for driften vil imidlertid ændres hen over året, og som nævnt har vi da især oplevet forandringer i dette forår.

Skal man have mulighed for at kunne agere under de ændrede forudsætninger, er det derfor altafgørende, at man hurtigt kan få et overblik over den økonomiske situation ved en periodes afslutning, for eksempel ved kvartals- eller månedsafslutning.

Bliv opmærksom på afvigelser

Når der ved periodeafslutningen sammenholdes med budgettet, får man overblikket over, hvori de væsentligste afvigelser er, og dermed kan ageres på disse afvigelser.

Der vil altid være muligheder for at agere på afvigelserne i et eller andet omfang. Der kan eksempelvis ændres på indkøbene ved at indhente priser fra alternative leverandører, herunder at kvaliteten og prisen er optimal og ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Udover at budgetopfølgningerne er landmandens redskab til at styre økonomien og reagere på udviklingen i økonomien, vil landmandens pengeinstitut også efterspørge budgetopfølgningerne.

Pengeinstituttet har som kreditgiver brug for at følge med i udviklingen og vil også efterspørge handlingsplaner på de afvigelser, der måtte være i budgetopfølgningerne. Det er ikke usædvanligt, at en betingelse for kreditgivning er, at der løbende afrapporteres med visse intervaller.

Mit råd til dig som landmand vil derfor være at bruge din økonomikonsulent aktivt, specielt i denne tid. Her i LandboNord er det et af de områder, vi prioriterer højt. Det er med en god sparring om den økonomiske udvikling for hver enkelt landbrugsvirksomhed. Vi hjælper med at identificere muligheder for optimering. Jo før der kan reageres jo bedre.

Jo før der kan reageres jo bedre.

Jane Holm, statsautoriseret revisor, LandboNord

Læs også