Agri Nords gårdrådsteam er udvidet

Med en eksamen i bestyrelsesarbejde er rådgiver Carsten Aarup klar til at byde ind med nye kompetencer i Agri Nords gårdrådsteam.

Miljø- og virksomhedsrådgiver Carsten Aarup, Agri Nord, har netop færdiggjort uddannelsen, Det Grundlæggende Bestyrelsesarbejde. Det betyder, at han nu er uddannet til at være medlem af bestyrelser i små- og mellemstore virksomheder. De kompetencer vil han nu kunne bruge som en del af et gårdråd, og han supplerer de kolle-gaer i Agri Nord, der har mange års erfaring med at deltage i gårdråd.

Carsten Aarup er oprindeligt uddannet agronom og har en uddannelse i strategi og forretningsudvikling, som han nu har suppleret med bestyrelsesarbejde.

Alle fordelene ved en bestyrelse

Det er kun selskaber, der lovmæssigt set skal have en bestyrelse. Det skal et personligt ejet selskab ikke.
Carsten Aarup vurderer dog, at de personligt ejede selskaber har stor gavn af at have et gård-råd, der kan fungere som sparringspartner og være med til at støtte beslutninger om blandt andet finansiering, kontrakter og forsikringer.

- Personligt ejede virksomheder kan få samme store værdi ud af at have et gårdråd, som hvis de havde en bestyrelse, siger han.

En professionel sparringspartner

Et af gårdrådets største opgave er strategisk sparring på ledelse af forretningen og opfølgning på de igangsatte aktiviteter og handlingsplaner. Et gårdråd er også stedet, hvor der med jæv-ne mellemrum bliver fulgt op på selve forretningen, for eksempel efter hvert kvartal.

En forretningsorden skal give en klar forståelse af formålet med gårdrådet samt anvise opga-ver og ansvar. Et årshjul vil skabe et klart overblik over, hvilke opgaver der venter de næste 12 måneder frem.

- I årshjulet har gårdrådet en ledestjerne for det fremtidige arbejde. Ligger der i forretningsor-denen en klar opgavebeskrivelse og ansvarsfordeling samt fastlæggelse af dagsordner, indkal-delser med videre, er det et godt grundlag, som på sigt, sammen med årshjulet, vil skabe værdi for ejeren, siger rådgiveren.

Læs også