Bekendtgørelse om markblok, fællesskema og tilsagnsskemaer 2019 er sendt i høring

Den største ændring af bekendtgørelsen er en selvstændig ansøgningsrunde for nye miljø- og økologitilsagn.

Bekendtgørelsen beskriver desuden reglerne for ansøgning om grundbetaling og grøn støtte samt udbetaling af miljø- og økologitilsagn. Du kan sende os din mening senest 16. november 2018.

I udkastet til bekendtgørelsen kan man finde fristerne for indsendelse af ansøgning samt ændringer til ansøgningen. Landbrugsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft 15. januar 2019.

Her er de vigtigste ændringer af reglerne

17. april 2019 er frist for rettidig indsendelse af fællesskemaet
Fristen for at indsende fællesskemaet er 17. april 2019, dagen før skærtorsdag. Fristen for at indsende en forsinket ansøgning og fristen for at ændre en ansøgning er 12. maj 2019. Dette er dog en søndag, og derfor kan der indsendes til og med 13. maj 2019.
Datoerne er især fastsat ud fra et hensyn til stabil IT-drift i forbindelse med ansøgningsrunden.


Indsendelse af ændringer til markblokke efter 29. april 2019
I bekendtgørelsen præciserer Landbrugsstyrelsen, at der kan være en sagsbehandling af ændringsforslag til markblokke på op til 10 arbejdsdage. Det betyder, at styrelsen garanterer, at ændringsforslag, der er indsendt senest 29. april, er færdigbehandlede senest 13. maj. Det betyder også, at hvis man  sender et markblokforslag senere end 29. april, kan man risikere, at det ikke er muligt at søge grundbetaling til det korrekte areal senest på ændringsfristen.


Nyt 1:1-krav for tilsagn om pleje af græs- og naturarealer
Fra 2019 indføres den geospatiale ansøgning, dvs. 1:1-ansøgning, når man søger om nyt tilsagn eller udbetaling af tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Det betyder, at det indtegnede areal hentes ind i skemaet, og det ikke længere er muligt at indtaste et areal i fællesskemaet.
Hvis man i dag har en større indtegning end det areal, som du har søgt til, skal du i forbindelse med ansøgningsrunden rette dette til.
De nye bestemmelser gælder også for økologisk arealtilskud. Det er dog af mindre praktisk betydning, da disse tilsagn hidtil har været de samme som arealet til grundbetaling, hvor der i forvejen er 1:1-ansøgning.


Særskilt ansøgningsskema og -runde ved ansøgning om  nyt miljø- og økologtilsagn
Landbrugsstyrelsen flytter ansøgningsrunden for nye miljø- og økologitilsagn, så den er fra 3. juni til 15. august 2019. Vi ændrer ansøgningsperioden for at sikre en hurtigere og mere automatisk sagsbehandling af ansøgningen om nyt tilsagn.
Dermed er det muligt at få tilrettet markblokkene hen over sommeren, så de passer med det tilsagn, som skal gælde de kommende fem år. Markblokkene behøver derfor ikke nødvendigvis at passe med den ansøgning om grundbetaling, der er indsendt i fællesskemaet.
Man skal søge nyt tilsagn i et særskilt ansøgningsskema, der ligger i Tast selv-service. Styrelsen åbner ansøgningsskemaet, når ansøgningsrunden starter. Det vil være muligt at kopiere markerne i markkortet fra dit fællesskema til markkortet for de nye tilsagn.
På grund af den nye ansøgningsperiode, bliver der ingen ekstra ansøgningsrunde for økologer.


      

Læs også