EU-domstol underkender Landbrugsstyrelse i KO-sager

EU-domstolen har underkendt Landbrugsstyrelsen i to sager om overgødskning, hvor styrelsen havde idømt landmænd nedsat landbrugsstøtte. De to landmænd står nu foran at skulle modtage en større erstatning.

I 2007 blev to landmænd anklaget for at have brugt for meget gødning på deres bedrifter. Påstanden blev imidlertid først konstateret i 2011, hvor kontrolmyndigheden slog det fast, og idømte de to landmænd en nedsættelse af deres landbrugsstøtte i 2011, som efter samråd mellem Landbrugsstyrelsen og EU-Kommissionen blev stoppet i 2013. Men kort efter traf styrelsen en ny afgørelse om, at støttenedsættelsen skulle beregnes ud fra støttebeløbet i 2011, det vil sige konstateringsåret. 

De pågældende landmænd havde efter overtrædelsen væsentligt udvidet deres bedrift og dermed øget deres landbrugsstøtte. Det betød, at de fik en betydelig ekstraregning med afgørelsen fra 2013 i forhold til den afgørelse, der tidligere var truffet i 2011, for den enes vedkommende næsten kr. 2 mio. 

I dommen fra EU-Domstolen er det fastslået, at støttenedsættelsen skal beregnes ud fra forholdene i overtrædelsesåret, det vil sige det tidspunkt, hvor man kendte eller burde kende til den økonomiske risiko ved ikke at overholde et krydsoverensstemmelseskrav – og ikke det mere eller mindre tilfældige tidspunkt, hvor myndighederne senere konstaterer forholdet. 

Flere kan se frem til erstatning

De to landmænd – og mange andre i lignende situationer – står nu til at skulle have tilbagebe-talt flercifrede millionbeløb fra Landbrugsstyrelsen. 
Da Landbrugsstyrelsen i 2013 ændrede praksis til at beregne støtten i forhold til konstateringsåret, betød det imidlertid ikke blot, at landmænd, der efter overgødskningstidspunktet havde udvidet deres bedrift, fik en ekstraregning, men også at landmænd, der i mellemtiden havde indskrænket eller var ophørt, fik penge tilbage i forhold til den tidligere og nu annullerede afgørelse fra 2011. 

- Det er tankevækkende, at EU-Domstolen nu to gange inden for de seneste år (tidligere Demmersagen om forståelsen af dyrkbare arealer) og også de danske domstole i flere tilfælde har underkendt Landbrugsstyrelsens praksis omkring landbrugsstøtte i henhold til enkeltbetalingsordningen og om krydsoverensstemmelse – sager, der har været ført af Interlex Advokater med den konsekvens, at Landbrugsstyrelsen har måttet genoptage flere hundrede sager og tilbagebetale uberettiget tilbageholdt landbrugsstøtte, siger de to landmænds advokat, Uffe Baller. 

De to landmænd har ikke ønsket at udtale sig om sagen. 

Læs også