bannerPos

HNV-kortet opdateres med nye data

Det er ikke alle steder i Danmark, at naturværdien på for eksempel græsarealer er den samme. Arkivfoto

Henning K. Andersen

Journalist
10-07-2019 08:23
Fremover trækkes data til opdatering af HNV-kortet 1. december. Det giver mulighed for, at flere aktuelle data kan komme med, når kortet opdateres.

Når man søger om nyt 5-årigt tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, kan naturværdien på det givne areal være afgørende. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

Hvis éns  areal ligger udenfor et såkaldt ”særligt Natura 2000 område til pleje”, skal HNV-værdien på  arealet være mindst 5. Et areal kan have en HNV-værdi fra 1 til 13, hvor 13 angiver den højeste naturværdi. 

Som lodsejer kan man medvirke til at sikre, at HNV-værdien på ens naturarealer er så retvisende som muligt ved blandt andet at få naturindholdet kortlagt og registreret. 

Det opdaterede HNV-kort kommer i brug i 2020
Aarhus Universitet opdaterer HNV-kortet en gang om året på baggrund af nyeste tilgængelige data. Det er for eksempel data om visse særlige dyre- og plantearter, om ekstensiv eller økologisk drift og om beskyttet natur. 

Disse data trækkes som noget nyt først den 1. december 2019. Data fra hjemmeside Fugle og Natur  trækkes dog fortsat den 1. september.

Tidligere blev alle data trukket den 1. september. Da ansøgningsfristen til ordningen Pleje af græs- og naturarealer fremover kommer til at ligge senere på året, er der nu mulighed for også at trække data til opdatering af HNV-kortet senere. 

Landbrugsstyrelsen  vil bruge det opdaterede kort i forbindelse med ansøgninger til ordningen Pleje af græs- og naturarealer i 2020.

Nye data skal være indtastet og kvalitetssikret inden 1. december 2019
HNV-kortet er sammensat af en række forskellige kortlag, som er baseret på data fra forskellige kilder (f.eks. Miljøportalen, fugleognatur.dk, svampeatlas.dk m.fl.). 

Kortet bygger både på data indsamlet af offentlige myndigheder og private. For at data kan komme med i dette års opdatering af HNV-kortet, skal de være indtastet og kvalitetssikret senest 30. november 2019. 

Alt efter hvilken database der trækkes data fra, foretages kvalitetssikringen enten af de offentlige myndigheder eller af frivillige eksperter. 

Miljøminister: Øko-landbrug er godt for grundvandet

Der er et klart behov for at beskytte drikkevandet bedre på grund af det stigende antal sager med fund af rester af pesticider, der har skabt overskrifter siden 2017. Det siger miljøminister Lea Wermelin, efter at det er kommet frem, at der findes pesticidrester i mere end fire ud af ti drikkevandsboringer.

Prisnedtur på svin kan udeblive

Den sæsonmæssige prisnedtur kan helt udeblive i år, lyder det i en markedskommentar fra Danske Svineproducenter. I dag er Nord-West-noteringen igen uændret.

Kina har importeret danske avlssøer

De vedvarende problemer med afrikansk svinepest har fået Kina til at importere godt 900 danske alvssøer via fly. Det skriver Reuters Bureau.

Markedspodcasten - WASDE-rapport presser priserne

WASDE-rapporten presser priserne, men markedsanalytiker Peter Arendt tror dog ikke på, at presset bliver ved.

Økologer vil være en del af klimaløsningen

Klimaet er på alles læber - og med rette. Derfor er klimaet og klimaforandringerne også omdrejningspunktet for en stor del af programmet, når den danske øko-branche samles til økologikongressen 20.-21. november, der er arrangeret af Seges, Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer samt Biodynamisk Forening.

Seges svarer fødevareministeren igen

Fødevareministeriets annoncerede stramninger i dyrevelfærdskontrollen får en hård medfart hos Seges Svineproduktion.

Fødevareeksporten er på rekordkurs

Virksomhederne i den danske fødevareklynge øgede eksporten for de første syv måneder i år med 2,4 milliarder kroner sammenlignet med sidste år, og er dermed på rekordkurs.
Side 1 af 1659 (33170 artikler)Prev1234567165716581659Next