bannerPos

HNV-kortet opdateres med nye data

Det er ikke alle steder i Danmark, at naturværdien på for eksempel græsarealer er den samme. Arkivfoto

Henning K. Andersen

10-07-2019 08:23
Fremover trækkes data til opdatering af HNV-kortet 1. december. Det giver mulighed for, at flere aktuelle data kan komme med, når kortet opdateres.

Når man søger om nyt 5-årigt tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, kan naturværdien på det givne areal være afgørende. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

Hvis éns  areal ligger udenfor et såkaldt ”særligt Natura 2000 område til pleje”, skal HNV-værdien på  arealet være mindst 5. Et areal kan have en HNV-værdi fra 1 til 13, hvor 13 angiver den højeste naturværdi. 

Som lodsejer kan man medvirke til at sikre, at HNV-værdien på ens naturarealer er så retvisende som muligt ved blandt andet at få naturindholdet kortlagt og registreret. 

Det opdaterede HNV-kort kommer i brug i 2020
Aarhus Universitet opdaterer HNV-kortet en gang om året på baggrund af nyeste tilgængelige data. Det er for eksempel data om visse særlige dyre- og plantearter, om ekstensiv eller økologisk drift og om beskyttet natur. 

Disse data trækkes som noget nyt først den 1. december 2019. Data fra hjemmeside Fugle og Natur  trækkes dog fortsat den 1. september.

Tidligere blev alle data trukket den 1. september. Da ansøgningsfristen til ordningen Pleje af græs- og naturarealer fremover kommer til at ligge senere på året, er der nu mulighed for også at trække data til opdatering af HNV-kortet senere. 

Landbrugsstyrelsen  vil bruge det opdaterede kort i forbindelse med ansøgninger til ordningen Pleje af græs- og naturarealer i 2020.

Nye data skal være indtastet og kvalitetssikret inden 1. december 2019
HNV-kortet er sammensat af en række forskellige kortlag, som er baseret på data fra forskellige kilder (f.eks. Miljøportalen, fugleognatur.dk, svampeatlas.dk m.fl.). 

Kortet bygger både på data indsamlet af offentlige myndigheder og private. For at data kan komme med i dette års opdatering af HNV-kortet, skal de være indtastet og kvalitetssikret senest 30. november 2019. 

Alt efter hvilken database der trækkes data fra, foretages kvalitetssikringen enten af de offentlige myndigheder eller af frivillige eksperter. 

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next