Tid at søge tilskud til skovrejsning

Tilskud skovrejsning ansøgningsfrist er 30. september 2021

 

Af Søren Paludan, Paludan landskabskonsulent

Landbrugsstyrelsen har nu frigivet reglerne for tilskud til skovrejsning. Fristen er 30. september i år. Der skal foreligge en VVM fra kommunen inden der søges. Derfor er det en god ide at gøre klar til ansøgning. Et tilsagn gælder i to år. Tilskud til løvskov og skovbryn 32.000 kr./ha og til nåletræ 16.000 kr./ha. Og 15 kr. pr meter hegn.

- Areal skal have været i landbrugsmæssig drift året forud

- Minimum 2,0 ha landbrugsareal skal tilplantes

- Arealtilskud kan bibeholdes, uden bagkant. Dog kun fem år hvis areal ikke har N reduktionsmål

Gode råd til en spændende og varieret skov:

- Brug 15-20 procent af skoven til nåletræ

- Plant i krumme linjer

- Etabler et godt sporsystem fra dag et, det er herfra du oplever skoven

- Brug mindst tre forskellige arter i hver bevoksning

- Sammensæt skoven af varierende bevoksninger, løv og nåletræ, hurtig og langsomt voksende

- Lav indblandingsgrupper eksempelvis nåletræsgrupper i egeskoven

- Sørg for underplantning med eksempelvis hassel så brombær og brændenælder undgås

- Få et artsrigt skovbryn, det giver stor biodiversitet, og overvej frugttræer i brynet.

Vi har alle et ansvar hvis vor klode skal overleve, tænk på klimaet. Som jordejer kan man gøre en forskel ved at plante træer. Når du har besluttet at plante så undgå kedelige og standardløsninger.

Forventede stigninger

Priser på både skov og træ forventes at stige. Alene under coronaen er skovpriserne steget over 20 procent. Tænk på skoven som en del af gårdens produktive areal. Der bliver mangel på tømme og konstruktionstræ.

Med en pris på 1000kr/m3 tømmer og en tømmerandel på 70 procent, kan der skoven for 300.000 - 400.000 kroner efter 40 år. Omregnet cirka 10.000kr/årligt. Tømmer er nåletræ. En andel på minimum 10-20 procent sikrer en større biodiversitet, en bedre jagt og større oplevelsesværdi af ens skov.

Til slut kan nævnes at jeg har arbejdet med skovrejsning i 25 år og aldrig har oplevet nogen fortryde deres valg. For en af mine kunder, Claus Bay, plantede jeg to hektar skov i 1999.

Sidste år - 21 år senere - plantede jeg tre hektar skov for ham på hans nye ejendom på Fyn. Claus driver en stor gård og er økonomisk meget bevidst. Han er ikke i tvivl.

- De penge jeg brugte på at plante skov i 1999, er de bedste penge jeg nogensinde har brugt, siger Claus Bay, derfor skulle jeg selvfølgelig også have skov på min nye ejendom. Claus Bay slutter ” Skov er en investering for livet.

Læs også