bannerPos

Skovbrugskonference fokuserer på små træarter

Douglas, som her skoves, udgør sammen med arter som grandis, lærk, ædelgran, rødeg, rødel, poppel og ær halvdelen af det danske skovareal, men betragtes som små træarter. Foto: Morten Ipsen

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
13-04-2019 09:38
Omkring halvdelen af skovarealet i Danmark er dækket af mindre arter som douglas, grandis, lærk, ædelgran, rødeg, rødel, poppel og ær.

Skovskolens Skovbrugskonference sætter i år fokus på de små træarter. Og nej, det har intet med træernes højde at gøre, men har alene noget med de enkelte arters udbredelse at gøre.

Normalt taler man om hovedarterne, som faktisk kun findes på halvdelen af skovarealet i Danmark. Den mest almindelige træart på landsplan er rødgran med cirka 15 procent af skovarealet, mens den næst hyppigste er bøg med cirka 14,6 procent af skovarealet.

Af den samlede stående vedmasse på skovarealet udgør løvtræ 58 procent, mens nåletræ udgør 42 procent. Andelen af løvtræ er størst i landets østlige egne, mens nåletræerne dominerer de vestlige egne.

Varieret program

Omkring halvdelen af skovarealet i Danmark er imidlertid dækket af mindre arter som douglas, grandis, lærk, ædelgran, rødeg, rødel, poppel og ær. Men disse arter ved man ikke så meget om, som man ved om hovedarterne.

Skovskolens Skovbrugskonference stiller derfor skarpt på de små træarters dyrkning. Dagen igennem vil oplægsholdere kredse om både hvad vi ved - og ikke mindst, hvad vi ikke ved - om dyrkningen.

Der er sammensat et varieret program, som kommer omkring mange aspekter af temaet.

Flis og biodiversitet

Blandt andet kan man høre skovfoged Daniel Hintz, Løvenholm Gods, fortælle om, hvorvidt lærk er mere end flis, eller forstkandidat, Ph.d. Anders Tærø Nielsen give sit bud på, hvad vi egentlig skal med poppel.

Professor, Ph.d. Palle Madsen, Skovskolen, fortæller om, hvorfor skovdrift fremmer biodiversiteten, ligesom der dagen igennem vil være indlæg fra praktikere og forskere.

Skovskolens Skovbrugskonference finder sted 25. april klokken 9-16 på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter, Silkeborg.

Tilmelding før påske.

Lav en halmmåtte i sygestien

Masser af strøelse og nem adgang til frisk vand i sygestien er den første forudsætning for, at en so hurtigt kommer sig efter sygdom.

Støjsvag ny generatorserie

200-modellen ligger cirka midt i Himoinsas nye Rental-felt, hvor alle maskiner har reduceret støjniveau og er særdeles CO2-venlige på motordelen, lyder det fra Stemas.

God bordskik og afdæmpet ædeadfærd

Claus Bruun Jørgensen søger med flere midler at undgå støj og stress i staldene. I et særligt staldafsnit grundlægges en stabil gruppeopdeling og rolig omgang med transponderstationer.

Landboforening tror ikke på styrelses forsikringer

Næstformand i Gefion, Poul Henrik Prahl, tror ikke på, at Miljøstyrelsen vil se bort fra målinger, der afviger fra normalen i Karrebæk. Se, hvad der skete i Stege Nor, lyder det fra næstformanden, om området der på grund af en afvigelse i 2011, er det mest forurenede område i vandområdeplanerne.

- Sørg for at komme lidt væk hjemmefra

For svineproducent Claus Bruun Jørgensen er det helt afgørende at indhente inspiration udefra. Faglig såvel som socialt, og derfor har han altid været aktiv i foreningslivet.
Side 1 af 1517 (30335 artikler)Prev1234567151515161517Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer