100 procent fokus på roerne

På KWS’s demomark på Lolland hørte 80 dyrkere og konsulenter på nyt fra den »orange front«, hvor der blev opfordret til at have 100 procent fokus på roedyrkningen.

Jesper Kystgaard fra BASF påpegede, at den første svampebekæmpelse er så vigtigt for et godt udbytte. Elo West Larsen, KWS-konsulent, opfordrede til, at man fokuserer 100 procent på dyrkningen, hvis man dyrker roer. På billedet får Birger Hartmann fra Datalogisk forklaret om den nye multicensor af Casper Szilas fra GPS Agro.
- Vi er i en tid, hvor man skal optimere roedyrkningen. Der skal ikke kun være 90 procent fokus, men 100 procent.
Sådan lød det blandt andet fra konsulent Elo West Larsen i forbindelse med, at KWS havde indbudt til demomark ved Toreby på Lolland.
Omkring 80 roedyrkere, konsulenter med flere, eller 10 procent af det antal, som KWS har med i sin nye Beet Club version 2.0, havde takket ja til indbydelsen, hvor KWS-konsulent Julie Torp-Thomsen gennemgik KWS-sorterne Jollina, Selma, Smilla, Celesta, Cantona, Daphna og Fenja.
 

Gratis spireprøve

Med mange solgte units af nogle sorter, 10.000 alene af topscoreren Daphna, der også er en populær sort i Litauen, Sverige og Tyskland, gjorde Julie Torp-Thomsen opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle dyrkere har fået anvendt alle købte units.
- Fortvivl dog ikke. Hos KWS har vi den opfattelse, at frø, der ligger i uåbnet pakke under de rette betingelser, godt kan gemmes et år. Det kræver, at frøene skal stå tørt, men ikke for varmt. Man skal altså ikke lade pakken ligge i laden, hvor frøene kan suge fugt til sig, og de skal heller ikke ligge på halmloftet, hvor der bliver for varmt, forklarede hun.
Videre opfordrede Julie Torp-Thomsen de fremmødte til at levere frø til spiretest hvis man er i tvivl. Hun oplyste, at man altid er velkommen til at sende frø til en gratis spiretest hos KWS, som også tester ikke KWS-frø.
 

Vigtig svampebekæmpelse

Jesper Kystgaard fra BASF slog til lyd for god svampebekæmpelse i slutningen af juli, selv om han naturligvis godt er klar over, at mange på det tidspunkt er travlt optaget med at høste korn.
- Jeg vil dog alligevel opfordre til, at man lader høstvognen stå nogle timer eller en enkelt dag, og får foretaget den første svampebekæmpelse. Den er så vigtigt for et godt udbytte.
Apropos plantebeskyttelse, så anbefalede Klaus Jakobsen fra Bayer CropScience, at man får købt de midler, der skal bruges til ukrudtsbekæmpelse, hvis det ikke allerede er sket.
- På europæisk plan er der stor efterspørgsel på betanal-produkter, og vi har mulighed for at sende det, vi ikke sælger i Danmark til Tyskland, hvor tyske roedyrkere, men også spinatavlere, efterspørger disse produkter.
- Har I ikke allerede handlet, er det en god idé, at få det gjort snart. Det vil være ærgerligt, hvis man kommer til at mangle, og vi så ikke kan skaffe mere, påpegede Klaus Jakobsen.
 

Specialindrettet ATV’er

På demomarkdagen deltog også Casper Szilas fra GPS Agro, der fremviste en stor specialindrettet ATV’er, der skal anvendes i forbindelse med et netop igangsat GUDP (grønt udviklings- og demonstrationsprojekt), IScan jordbundskortlægning.
Casper Szilas opfordrede til at få taget jordprøver, hvilket blev fulgt op af Elo West Larsen, der anbefalede, at man jævnligt får taget jordbundsprøver.
- Vi vil gerne sælge de dyre frø, men allerhelst vil vi rådgive jer korrekt. Det gør vi bedst, når I og vi kender til jordbundsforholdene.

 

 

Læs også