Færre roedyrkere

ROEDYRKERE Antallet af sukkerroeavlere er reduceret de seneste år – både som følge af det mindre kontraherede areal, men også som følge af den almindelige strukturudvikling. I 2019 var der 821 dyrkere mod 930 i 2018.

I gennemsnit faldt arealet pr. dyrker derfor en smule og er nu på 35,4 hektar med sukkerroer pr. dyrker. Det er fortsat blandt de absolut højeste i EU.

- Renheden endte på et fint niveau med 89,4 procent, hvilket jeg vil betegne som et mere normalt niveau efter den ekstremt høje renhed i 2018 under de meget tørre forhold, lød det fra Jørn Dalby på årsmødet.

Læs også