Dispensation til Gaucho

Frem til den 30. maj har Miljøstyrelsen givet dispensation til såning af roefrø bejdset med Gaucho.

DISPENSATION Miljøstyrelsen har ifølge Seges givet erhvervet dispensation til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS (imidacloprid) i perioden fra den 11. marts 2020 til 30. maj 2020.

Allerede den 2. august sidste år søgte Nordic Sugar om dispensation til at bruge Gaucho til bejdsning af roefrø. Afgørelsen blev dog meget forsinket, og det blev derfor i stedet besluttet at bejdse med Force 20 CS (tefluthrin) for ikke at få et udbyttetab i roerne grundet sen såning.

Nordic Sugar oplyser i den sammenhæng, at »en væsentlig mængde roefrø« alligevel vil blive bejdset med Gaucho WS 70 i år, skriver Seges.

Jørn Dalby, formand for de Danske Sukkerroedyrkere, udtaler: 

- Det er da dejligt at få dispenstionen, men det er en katastrofe, at den er kommet så sent. Halvdelen af frøene er på nuværende tidspunkt disponeret uden bejdsning af Gaucho. Set fra roedyrkernes synspunkt er der tale om politisk makvæk af værste skuffe. Det er ganske enkelt disrespekt for et helt erhverv.

Seges opfordrer til, at man bemærker, at der er flere ændringer i dispensationen i forhold til dispensationen i 2019. Der må nu ikke i de efterfølgende to sæsoner sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder, blandt andet må der ikke dyrkes majs, kløver og ærter. Tidligere var perioden kun ét år. Der er nu også ved såning et afstandskrav på én meter til tilstødende marker, læhegn med videre.

mrc

Læs også