bannerPos

MRSA fundet i ni ud af ti svinebesætninger

Fødevarestyrelsen har offentliggjort resultaterne af stikprøvekontrol i husdyrbesætninger for husdyr-MRSA. Resultaterne er på niveau med en lignende undersøgelse i 2015.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
07-03-2019 09:00
Stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen finder husdyr-MRSA i de fleste konventionelle svinebesætninger. Der er også gjort fund hos mink, malkekvæg, høner og heste.

Der var husdyr-MRSA i 89 procent af de 130 konventionelle svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år. Det fremgår af »Rapport om Husdyr-MRSA 2018« fra Fødevarestyrelsen. Dermed ligger forekomsten af husdyr-MRSA på niveau med en tilsvarende undersøgelse fra 2015.

Også grise på friland og økologiske grise er blevet undersøgt. Her fandt Fødevarestyrelsen husdyr-MRSA i omkring 20 procent af besætningerne. Blandt de hønsebesætninger, der leverer æg til forbrugerne, var forekomsten af husdyr-MRSA på tre procent.

Når det kommer til malkekvæg, blev der i seks procent af de undersøgte besætninger konstateret forekomst af husdyr-MRSA. For heste otte procent. I de undersøgte minkbesætninger blev der konstateret husdyr-MRSA i 26 procent af dem.

Tilfældig stikprøve

Besætningerne, der indgår i overvågningen, er udpeget som en tilfældig stikprøve blandt besætninger med mere end 25-30 dyr, afhængig af dyreart.

Der er udtaget prøver af 25 dyr i hver besætning. Prøverne bliver efterfølgende samlet til fem prøver. Analyseresultaterne angiver derfor ikke noget om forekomsten hos de enkelte testede dyr, men kun om der er husdyr-MRSA i besætningen

Fra Fødevarestyrelsen lyder det, at formålet med overvågningen er at følge forekomsten af husdyr-MRSA i produktionsdyr, og resultaterne skal blandt andet bruges af Det Veterinærmedicinske Råd til at vurdere behovet for forebyggende tiltag i landbruget. Overvågningsresultaterne er endvidere vigtige for sundhedsmyndighedernes vurdering af hvilke personer med dyrekontakt, der skal betragtes som en risikogruppe, hvis de skal på hospitalet.

Det Veterinærmedicinske Råd blev nedsat af Folketinget i efteråret i forlængelse af aftalen om Veterinærforlig III og har nogle af landets førende læger og dyrlæger som medlemmer.

Resultater af stikprøvekontrollen:

Dyreart

Antal undersøgte besætninger

Husdyr-MRSA-positive besætninger

Procent positive besætninger

Malkekvæg

132

8

6%

Avlstop – Grise

41

34

83%

Konventionelle slagtesvin

130

116

89%

Grise på friland

104

21

20%

Mink

122

32

26%

Slagtekalkuner

19

0

0%

Heste

123

10

8%

Kilde: Fødevarestyrelse

Behov for mere biogas

Der er positive takter i regeringens klimaudspil, men der er behov for en hurtigere og kraftigere udbygning af biogasproduktionen, mener Biogas Danmark.

Guld kan købes for dyrt

Husk på, at dem der ringer og forsøger at få jer til at investere er sælgere og ikke rådgivere, lyder det fra direktøren i Sagro, Finans og Formue, der advarer især svineproducenter mod at investere i luftige projekter for lånte penge.

Vil have stoppet udledning til Øresund permanent

I sidste øjeblik blev udledningen af 290.000 kubikmeter forurenende spildevand til Øresund udsat til efteråret. Udledningen bør dog stoppes permanent, lyder det fra både Danmarks Naturfredningsforening og Bæredygtigt Landbrug.

Nye klima-robuste hybridsorter

Et GUDP-projekt, Hybrimax, har som målsætning at fremavle nye hybridsorter i rug og roer, der forener høje udbytte med et lavt forbrug af pesticider.

Uændret Nord-West-notering

Nord-West-noteringen ligger på uændrede 54 euro, imens noteringen for otte kilo-grise ligeledes befinder sig på uændrede 35,5 euro.
Side 1 af 1846 (36908 artikler)Prev1234567184418451846Next