bannerPos

MRSA fundet i ni ud af ti svinebesætninger

Fødevarestyrelsen har offentliggjort resultaterne af stikprøvekontrol i husdyrbesætninger for husdyr-MRSA. Resultaterne er på niveau med en lignende undersøgelse i 2015.

Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
07-03-2019 09:00
Stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen finder husdyr-MRSA i de fleste konventionelle svinebesætninger. Der er også gjort fund hos mink, malkekvæg, høner og heste.

Der var husdyr-MRSA i 89 procent af de 130 konventionelle svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år. Det fremgår af »Rapport om Husdyr-MRSA 2018« fra Fødevarestyrelsen. Dermed ligger forekomsten af husdyr-MRSA på niveau med en tilsvarende undersøgelse fra 2015.

Også grise på friland og økologiske grise er blevet undersøgt. Her fandt Fødevarestyrelsen husdyr-MRSA i omkring 20 procent af besætningerne. Blandt de hønsebesætninger, der leverer æg til forbrugerne, var forekomsten af husdyr-MRSA på tre procent.

Når det kommer til malkekvæg, blev der i seks procent af de undersøgte besætninger konstateret forekomst af husdyr-MRSA. For heste otte procent. I de undersøgte minkbesætninger blev der konstateret husdyr-MRSA i 26 procent af dem.

Tilfældig stikprøve

Besætningerne, der indgår i overvågningen, er udpeget som en tilfældig stikprøve blandt besætninger med mere end 25-30 dyr, afhængig af dyreart.

Der er udtaget prøver af 25 dyr i hver besætning. Prøverne bliver efterfølgende samlet til fem prøver. Analyseresultaterne angiver derfor ikke noget om forekomsten hos de enkelte testede dyr, men kun om der er husdyr-MRSA i besætningen

Fra Fødevarestyrelsen lyder det, at formålet med overvågningen er at følge forekomsten af husdyr-MRSA i produktionsdyr, og resultaterne skal blandt andet bruges af Det Veterinærmedicinske Råd til at vurdere behovet for forebyggende tiltag i landbruget. Overvågningsresultaterne er endvidere vigtige for sundhedsmyndighedernes vurdering af hvilke personer med dyrekontakt, der skal betragtes som en risikogruppe, hvis de skal på hospitalet.

Det Veterinærmedicinske Råd blev nedsat af Folketinget i efteråret i forlængelse af aftalen om Veterinærforlig III og har nogle af landets førende læger og dyrlæger som medlemmer.

Resultater af stikprøvekontrollen:

Dyreart

Antal undersøgte besætninger

Husdyr-MRSA-positive besætninger

Procent positive besætninger

Malkekvæg

132

8

6%

Avlstop – Grise

41

34

83%

Konventionelle slagtesvin

130

116

89%

Grise på friland

104

21

20%

Mink

122

32

26%

Slagtekalkuner

19

0

0%

Heste

123

10

8%

Kilde: Fødevarestyrelse

Robot gør dyrkning af roer rentabel

Firmaet Farmdroid har med deres markrobot FD20 skabt mulighed for blandt andet at dyrke økologiske roer, da robotten både sår og renholder marker på op til 20 hektar.

Vi står enestående stærkt

Mens eksempelvis tyske landmænd samles i dyb frustration til demonstrationer, fordi de ikke kan finde nogen venner, står vi i Danmark enestående stærkt, lød det fra formanden for Landbrug & Fødevarer på svineproducenternes årsmøde i går.

Tyske landmænd sendte fælles opråb til nationen

Tusindvis af landmænd fik politikerne i tale under landsdækkende traktordemonstrationer i går. Effektivt Landbrug var med, da landmændene i Slesvig-Holsten afviklede deres arrangement i Rendsborg.

Debatten på svinekongressen er uskøn

Der er for meget negativitet i debatten på svinekongressen. Tag nu ja-hatten på, lød opfordringen fra svineproducenten Jonas Würtz under debatten.

Harsk kritik regnede over formand på grund af tabt millionretssag

Formand Erik Larsen for Seges Svineproduktion fik hårde ord med på vejen fra henholdsvis formanden og næstformanden fra Danske Svineproducenter. Blandt andet på grund af hele balladen om DanBred og Danish Genetics samt den tabte retssag mod Ulrik Lundgaard fra Solvang Svineavl, som blev tilkendt syv millioner kroner.

Henrik Biilmann ny direktør i VikingGenetics

Nordisk kvægavlsforening, VikingGenetics, har udnævnt den hidtidige direktør for Friland A/S, Henrik Biilman, som administrerende direktør fra 1. februar 2020.
Side 1 af 1667 (33325 artikler)Prev1234567166516661667Next