bannerPos

Afdelingschef: - Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

EU’s GDPR-regler hindrer Hatting i at offentliggøre navne på modtagere af sæd i perioden, hvilket betyder, at Seges Svineproduktion ikke ved, hvem der er i risikozonen, og hvor udbredt problematikken er. - Derfor kan vi kun opfordre meget stærkt til, at der tages blodprøver i de besætninger der har modtaget sæd i perioden, påpeger Bent Nielsen, Seges. Foto: Camilla Bønløkke

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
20-09-2019 11:24
På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

I løbet af august og frem til og med 16. september er 33 besætninger fundet seropositive med den nye Horsens-variation af PRRS, som besætningerne er smittet med via ornesæd fra Hattings ornestation i Horsens.

Blev du fanget af artiklen?

Køb dit abonnement fra kun 166,25 kr./md. ved køb af årsabonnement og læs det hele

Kvælstofudledningen 3.000 tons mindre end antaget

I 2018 blev der - korrigeret for nedbør - udledt 55.000 tons kvælstof frem for 58.000 tons til vandmiljøet, har Aarhus Universitet oplyst til miljø- og fødevareministeren, der i 30 år har overvurderet kvælstofudledningen. Fejlen får ingen betydning for fremrykning af efterafgrødekravet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Alle medlemmer i Østjysk Landboforening kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Vi skal stå fast, men ikke grave os ned

Det tjener vores interesser bedst, at vi demonstrerer, at vi tager omverdenens bekymring alvorligt, og at vi bestræber os på at holde forbruget af glyphosat nede, skriver Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Sælg kvien og malk koen en omgang mere

Først i slutningen af anden laktation begynder en ko at give overskud. Derfor vil det ofte kunne betale sig at satse på en laktation mere til de gamle køer frem for at sætte nye ind, vurderer økonomikonsulent.

Offentligheden vildledt om pesticidfund

En historie i flere medier om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Svinenoteringen står stille

Efter sidste uges stigning er denne uges svinenotering uændret 13,80 kroner for grise, mens sonoteringen stiger med 20 øre til kroner.
Side 1 af 1751 (35017 artikler)Prev1234567174917501751Next