Lovkrav til sygestier til drægtige søer er trådt i kraft

Efter en overgangsperiode er det nu et krav for alle soholdere, at der som minimum skal være 2,5 procent sygestipladser i forhold til antallet af løsgående drægtige søer i besætningen.

Soholdere skal være opmærksomme på, at overgangsperioden fra 2011 til slutningen af 2020 om sygestier til løsgående drægtige søer er slut, og det dermed nu er et lovkrav for alle soholdere, at der som minimum skal være 2,5 procent sygestier i forhold til de løsgående drægtige søer, der er i besætningen. Det minder Seges Svineproduktion om på Svineproduktion.dk.

Seges Svineproduktions anbefaling er dog, at man har 3-5 procent sygesti-pladser, hvis drægtighedsstierne er indrettet med æde-/hvilebokse eller elektronisk sofodring. Hvis drægtighedsstalden er indrettet med gulvfodring eller vådfodring, hvor der er konkurrence om foderet, er anbefalingen 10 procent sygesti-pladser.

Det anbefales endvidere, at sygestierne er placeret inde i drægtighedsstierne eller i midten af drægtighedsstalden.

Ifølge Seges Svineproduktion vil de senere på året gennemgå i en video, hvordan sygestierne indrettes, så søerne kommer sig bedst muligt. På Svineproduktion.dk kan man desuden finde vejledninger og regler for indretning af sygestier.

Sygestier til søer

Fokuspunkter:                   Uddybninger og anbefalinger:

Antal sygestipladser                  Lovkrav:

                                                    ● Der skal være et tilstrækkeligt antal

                                                    sygestier, og der skal altid være

                                                    mindst én sygesti-plads klar til brug til grise,

                                                    der er syge eller skadede

                                                    ● Når en sygesti er fyldt op, skal producenten 

                                                    straks gøre mindst én yderligere sygesti-plads

                                                    klar til brug

                                                    ● Der skal som minimum være 2,5 procent

                                                   sygesti-pladser i forhold til antallet af løsgående

                                                   drægtige søer

                                                    Anbefaling til antal sygesti-pladser:

                                                    ● 3-5 procent sygesti-pladser hvis

                                                    drægtighedsstierne er indrettet med

                                                    æde- /hvilebokse eller elektronisk sofodring

                                                    ● 10 procent sygesti-pladser hvis

                                                    drægtighedsstalden er indrettet

                                                    med gulvfodring eller vådfodring, hvor der er 

                                                    konkurrence om foderet

Placering af sygestier                ● De fleste søer i sygestierne kommer fra 

                                                   drægtighedsstalden og har typisk

                                                   klov- og/eller benproblemer. Derfor skal det være

                                                   nemt for personalet at flytte søer i sygesti

                                                    Anbefalet placering af sygestier:

                                                    Sygestier bør placeres inde i 

                                                    drægtighedsstierne eller

                                                   midt i drægtighedsstalden

Højest tre søer pr. sti                 Lovkrav:

                                                    ● I sygestier til søer og gylte må der højest

                                                    anbringes tre dyr, og der skal mindst være

                                                   2,8 m2 frit tilgængeligt areal pr. dyr

                                                    ● En sygesti til én enkelt so eller gylt

                                                    skal have et frit tilgængeligt areal

                                                    på mindst 3,5 m2

Blødt leje                                    Lovkrav:

                                                    ● Stierne skal have blødt leje i 2/3 af

                                                    minimumsarealet

                                                    ● Blødt leje kan etableres med halm

                                                    eller en blød gummimåtte,

                                                    så dyret ikke er i direkte kontakt

                                                    med det underliggende gulv

Halm som blødt underlag            Anbefaling til underlag i sygesti:

                                                    Drænet, strøet halmmåtte sikre

                                                   at underlaget i sygestien forbliver blød, tør

                                                   og ikke behøver løbende fjernelse/udmugning

Kilde: Uddrag fra vejledning, Seges Svineproduktion

Læs også

Få gode råd fra Produktionskoncept Slagtesvin
Ugerapport kan bruges til optimering af slagtesvineproduktionen
Danish Crown vil sætte yderligere skub i byggeri af svinestalde
Flere ædepladser i ny foderautomat
Kartoffelprotein får særskilt datablad i fodermiddeldatabasen
Prisstigning i vente på populært kartoffelprotein