Begræns svineriet på det faste gulv

Når grisene sviner på det faste gulv, er det typisk et tegn på, at der er for varmt i grisenes leje. Sådan lyder det fra svinerådgiver Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen.

I nyhedsbrevet SvineNyt gør han opmærksom på, at det typisk er i stalde med for høj temperatur, at grisene ofte vil ligge i overgangen mellem det faste gulv og spalterne eller langs inventaret, mens grise i stalde med passende temperatur, vil lægge sig helt op mod bagvæggen i delvist sideleje.

 - I diffust ventilerede stalde skal man tilstræbe en jævn belægning i stalden for at begrænse svineriet. Placer derfor de små grise i de midterste stier, de store grise langs ydervæggen og grise i mellemstørrelse indenfor døren. I klimastalde med fire rækker kan man indsætte de store grise i yderrækkerne, mens de mindste og mellemstore grise placeres i midter-rækkerne.

Bjarne Knudsen minder desuden om, at ventilationsanlægget om sommeren skal yde det maksimale. Derfor skal ventilationsskorstene og net i udhænget være helt rene.

- På rigtig varme dage skal overbrusningen køre 2-3 minutter tre gange i timen, påpeger han og opfordrer til at sørge for, at dyserne er afkalkede og ikke sprøjter på foderautomaterne.

Læs også