Danish Crown nedsætter mængdetillæg og øger nyhustillæg

Afregningsreglerne i Danish Crown er ændret, så mængdetillægget nu er mindre, mens vækst- og introtillæg fjernes. Samtidig øges nyhustillægget for at skubbe på byggerierne af nye stipladser.

Nye afregningsregler i Danish Crown betyder, at mængdetillægget nu er mindre, mens vækst- og introtillæg fjernes. Samtidig øges nyhustillægget for at skubbe bagpå flere byggerier.

Bestyrelsen i Danish Crown a.m.b.a. har justeret flere forskellige tillæg til andelshaverne for at skubbe bag på byggeriet af nye stipladser med bedre miljøteknologi og produktionsresultater.

Ændringerne betyder, at nyhustillægget nu stiger med 5 øre til 20 øre pr. kg. Det er for at motivere til byggeriet af nye stipladser hos andelsejerne, fortæller Erik Bredholt, der er formand for Danish Crowns bestyrelse.

- Danish Crowns ejerstrategi slår fast, at vi er til for de fortsættende og fremtidige ejere, og det betyder dem, der tror på en fremtid for produktionen af slagtegrise i Danmark. Vi har et investeringsefterslæb i dansk landbrug, og det betyder, at der skal bygges nye stipladser med bedre miljøteknologi og produktionsresultater i de kommende år, og den udvikling vil vi gerne som virksomhed være med til at skubbe på. Derfor har vi forbedret både låneordningen og nyhustillægget, så vi i endnu højere grad kan motivere til at foretage investeringer, siger han.

Dialog med finansiel sektor

Derudover forsvinder dækningsbidragsgarantien på 87 kroner pr. gris for hele året. Men alle eksisterende nyhusaftaler tilbydes at blive på den gamle aftale med et 15 øres tillæg og en DB-garanti eller komme over på den ny aftale med 20 øre i tillæg og ingen DB-garanti, tilføjer Danish Crown på sin hjemmeside.

- I dialogen med den finansielle sektor er det blevet vurderet, at tillæg og mulighed for lån spiller en større rolle end garantien for dækningsbidrag – samtidig har DB-garantien aldrig været brugt i de syv år, den har eksisteret, forklarer Danish Crown.

Samtidig fastholder selskabet etableringsbonussen med 30 øre pr. kg i år 1 og 10 øre pr. kg i år 2 uændret for at hjælpe nye ejere ind i erhvervet. Også ombygningstillægget på 7,5 øre pr. kg i 60 måneder forbliver uændret for at sikre løbende investering i eksisterende anlæg.

Mængdetillægget nedsættes

Stigende leverancer det seneste år og en strukturudvikling i dansk landbrug bevæger sig i en retning, hvor færre ejere leverer flere grise, og det betyder, at udgifterne til Danish Crowns mængdetillæg er stigende. Derfor har bestyrelsen valgt at nedjustere det samlede mængdetillæg med 14,3 procent, så det maksimale trin nedjusteres til 30 øre pr. kg., mens loftet for det aggregerede tillæg bliver 15 øre.

- Udgifterne til mængdetillægget må ikke overstige de medlemsafhængige omkostninger, som er ordningens grundlag. Samtidigt har mængdetillægget været grundigt debatteret både i repræsentantskabet og ved kredsmøderne med synspunkter for og imod et mængdetillæg. Summen af det hele er blevet at fastholde et mængdetillæg, men nedjustere alle trapper med 14,3 procent, siger Erik Bredholt.

Mængdetillægget for søerne er uændret for det kommende år.

Intro- og væksttillæg udgår

Da der i forbindelse med udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland blev indført kvoter for andelsejernes leverancer, blev væksttillægget samtidig suspenderet på ubestemt tid. Nu afskaffes det helt ved udgangen af regnskabsåret. Dermed bliver betalingen af det optjente væksttillæg fra forrige år den sidste.

- Vi havde allerede taget beslutningen omkring væksttillægget sidste år ved denne tid, og siden da har væksttillægget mere eller mindre været suspenderet i Danish Crown på grund af omstændighederne i Tyskland. Derfor mener vi, at det vil være mest korrekt at fjerne tillægget, siger Erik Bredholt.

Introduktionstillægget har ligesom væksttillægget været suspenderet siden udbruddet af ASF i Tyskland. Det er derfor besluttet at fjerne introduktionstillægget.

- Udgifterne til mængdetillægget må ikke overstige de medlemsafhængige omkostninger, som er ordningens grundlag

Erik Bredholt, formand, Danish Crown

Læs også