Hygiejnen på indenlandske svinetransporter skal forbedres

Danish-vaskehallerne ved grænsen er med til at forbedre hygiejnen for dyretransporter, der kommer syd fra grænsen. Der skal dog mere fokus på hygiejnen på køretøjerne inden for landets grænser. Det oplyser Svineproduktion.dk.

Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller af indenlandske transporter har vist, at omkring 30 procent af lastbilerne ikke var rengjorte og desinficerede tilstrækkeligt. Arkivfoto

Vaskehallerne er medvirkende til, at der ikke kommer smitte fra andre lande ind via køretøjer. Og at tiltaget virker, bekræfter en stikprøvekontrol af 300 lastbiler fra efteråret 2020 og foråret 2021, som Fødevarestyrelsen har gennemført. Den viste, at ni ud af ti vogntog, der kom ind i landet, var korrekt rengjort og desinficeret. I 2018 lød det tal på lidt over halvdelen.

- Det er meget tilfredsstillende, at de fokusområder, vi har haft de senere år, har ført til markante forbedringer på de transporter, der kommer til Danmark. Det bekræfter vores tro på, at vi fortsat kan holde sygdomme som afrikansk svinepest ude af Danmark, siger Jens Munk Ebbesen, områdedirektør for Fødevare & Veterinære Forhold i Landbrug & Fødevarer til Svineproduktion.dk.

Rene biler til rampen

Ifølge Seges Svineproduktion har man som producent et ansvar for at sikre, at lastbilerne, der henter grise på ejendommen, er rene.

- De Danish-godkendte rengørings- og desinfektionspladser er et af midlerne i kampen mod at holde ondartede svinesygdomme ude af Danmark. Brug derfor kun en transportør, der er godkendt af Danish Transportstandard, lyder opfordringen fra Svineproduktion.dk.

Fokus på indenlandske biler

Fødevarestyrelsens kontrol- og informationskampagne omfattede også indenlandske transporter, hvorfra dyrene transporteres videre ud i Europa. Her viste Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller, at omkring 30 procent af lastbilerne ikke var rengjorte og desinficerede tilstrækkeligt. Det skal der ifølge Jens Munk Ebbesen rettes op på.

- Kampagnen har vist, at der er steder, hvor der bør rettes en større opmærksomhed. Det gælder særligt internt i Danmark, hvor flere transporter skal være helt fri for smitterisiko, fortæller han og tilføjer, at han tror på, at det gode samarbejde mellem myndigheder og branchen og et stadig større fokus på rengøring og desinficering hos alle parter kan forbedre det.

Læs også