Ny vaccine beskytter mod flere årsager til spædgrisediarré i ét stik

En ny vaccine mod spædgrisediarré betyder, at grisen skal stikkes færre gange, lyder det fra medicinalfirmaet Ceva Animal Health, der står bag vaccinen.

Den nye vaccine mod spædgrisediarré, Enteroporc COLI AC, dækker også mod Clostridium perfringens type A. Det er en fordel for blandt andre de landmænd,
der i dag bruger to vacciner for at opnå samme beskyttelse.

Nu kan landmænd, der vaccinerer mod Clostridium perfringens type C og E. coli, også beskytte deres grise mod Clostridium perfringens type A (CPA) med én enkelt vaccine.

Det er samtidig en arbejdsbesparelse for dem, der i forvejen vaccinerer mod CPA, forklarer Ceva Animal Health, der står bag vaccinen, i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at diarré i farestalden ofte er et resultat af flere ting – heriblandt samspillet mellem flere smittestoffer. Så ved også at beskytte grisene mod CPA, kan risikoen for diarré i farestalden mindskes endnu mere – til gavn for både grise og landmænd, fortæller dyrlæge Anja Kibsgaard, produktchef hos Ceva.

Enteroporc Coli AC indeholder hele syv komponenter mod spædgrisediarré. Som noget nyt beskytter vaccinen – udover forskellige typer af E. coli og tarmbrand – også mod CPA og dennes to toksiner: α- og β2-toksinerne, hvor særligt β2 forbindes med diarré hos spædgrise.

Gullig diarré

- Cl. perfringens type A er en almindeligt forekommende bakterie i mange besætninger. Symptomer på diarré forårsaget af CPA er gullig diarré inden for de første fem levedøgn, og nogle landmænd oplever, at grisen nærmest er »født med diarré«, uddyber Ceva Animal Health, der er den danske afdeling af det franske medicinalfirma af samme navn, i pressemeddelelsen.

Sidst, men ikke mindst, øger vaccinen dyrevelfærden.

- Færre stik i grisen giver højere velfærd hos grisen, mindsker risikoen for infektion i injektionsstedet og gør livet lettere på staldgangen, lyder det fra Ceva.

Dosis er 2 ml til søer og polte. I samarbejde med besætningsdyrlægen står Ceva til rådighed ved opstart af vaccination, og til produktet medfølger en vejledning på både dansk og engelsk til brug på staldgangen.

Flere tiltag

Hvis man er interesseret i at vide mere om, hvordan man kan forsøge at vinde kampen mod spædgrisediarré, har Ceva lanceret en onlinekampagne om emnet med korte, faglige inputs og tips til staldgangen, som bliver sendt direkte til indbakken. Denne kampagne er blandt andet at finde i Facebook-gruppen »Ceva Gris«.

I den nyeste episode af podcastserien Griseriet »50 shades of shit i farestalden« vender dyrlæge, ph.d. og adjunkt Inge Larsen fra Københavns Universitet og dyrlæge Line Diness stort og småt om diarré i farestalden.

Læs også