Sådan begrænser du de økonomiske konsekvenser af højere råvarepriser

Forbruget af syntetiske aminosyrer kan begrænses ved at hæve foderblandingens proteinniveau, og ændret kornforhold i blandingerne kan minimere de ellers stigende foderomkostninger. Der er imidlertid flere forhold at tage i betragtning, inden recepten ændres. Det oplyser fagkonsulent fra Vilofoss.

- Den meget pressede forsyningssituation vedrørende syntetiske aminosyrer betyder, at priserne er steget kraftigt, og lige nu tør ingen komme med et bud på, hvornår forholdene normaliseres. Samtidigt stiger prisen på indkøbt korn, og det bidrager yderligere til at skubbe bytteforholdet mellem foder og kød i den forkerte retning.

Det fortæller fagkonsulent Flemming B. Laursen fra Vilofoss, der har en række anbefalinger til de svineproducenter, der står overfor at skulle forny kontrakter.

Spar ved øget proteinniveau

- Står du som svineproducent og skal forny kontrakter på det høje prisniveau, viser vores beregninger, at der kan spares 5-8 kr. pr. slagtesvin ved at øge proteinniveauet i foderblandingen. 

Ifølge Flemming B. Laursen er regnestykket naturligvis meget afhængigt af, hvilken korn- og ikke mindst sojaskråpris, der indregnes.

- Samtidigt kan du også på nuværende tidspunkt have relativt billig sojaskrå til rådighed, men hvis du på grund af et højere forbrug skal tegne ny kontrakt tidligere end forventet, kan genanskaffelsesprisen også være noget højere.

Fagkonsulenten forklarer endvidere, at korn ikke betragtes som proteinkomponent, men bidrager på grund af den høje andel i foderet alligevel med cirka halvdelen af foderets råprotein.

- Har du som hjemmeblander korn nok til hele fodersæsonen, har den stigende kornpris kun begrænset betydning, men hvis du skal købe korn, er det i skrivende stund 40-65 kroner dyrere end prisen i høsten 2021, afhængigt af om det er hvede eller byg, påpeger Flemming B. Laursen.

Kan grisene tåle øget protein?

Slagtesvin er som udgangspunkt ikke de mest følsomme, når det kommer til at tåle øget proteinniveau, men fagkonsulenten opfordrer alligevel til at tage højde for sundheden i den enkelte besætning.

- I besætninger, der er udfordret på mave-tarmsundheden – for eksempel lawsonia – kan en forøgelse af råproteinniveauet være årsag til udbrud af diarré, hvorfor sundheden i besætningen skal inddrages i overvejelserne om ændring af proteinniveau. 

Kvælstofudledningen stiger

Flemming B. Laursen minder desuden om, at når foderets proteinindhold stiger, øges N-udskillelsen i gyllen også.

- Hvis du øger st.f. råprotein med 10 g/FEsv (og bibeholder samme foderudnyttelse), øges N-udskillelsen i gyllen med 15 procent. Hvis kvælstof er afgørende for dit udbringningsareal, skal dette dermed øges med 15 procent.

Andre råvareoptimeringer

Med de aktuelle priser, hvor byg er 25-30 kroner pr. 100 kg dyrere end hvede, og havre kan købes ca. 45 kroner billigere end byg, kan en erstatning af byg med en havre/hvedekombination, ifølge fagkonsulenten, også komme på tale.

- Ved at erstatte byg med 1/2-1/3 havre + 1/2-2/3 hvede kan foderprisen reduceres med cirka 6,5 kroner/100 kg – svarende til cirka 14 kroner/svin ved uændret foderudnyttelse. Er man nervøs for stigende foderforbrug, er der break-even ved op til +0,07 FEsv/kg tilvækst, lyder det endvidere fra Flemming B. Laursen.

Læs også